HGK – Županijska komora Varaždin je 1. veljače 2017. započela s provedbom projekta pod nazivom GREENOMED sufinanciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u okviru Interreg MED programa – Prioriteta 1: Inovacije. Taj će projekt ukupnog proračuna od 2 milijuna eura provoditi ukupno 19 partnera tijekom 30 mjeseci, a Županijskoj komori Varaždin pridruženi je partner Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta..

Proizvodnja, kao važan stup europskoga gospodarstva s velikim utjecajem na gospodarstvo, zaposlenost, opću dobrobit društva i okoliš troši oko 30 posto ukupno proizvedene energije, koristi vrijednu i kritično nedostatnu sirovinu te je odgovorna za velik dio štetnih emisija u okoliš, stoga se usvajanje zelene prakse u proizvodnji nameće kao prioritet za budućnost koji može uvelike pridonijeti „zelenom rastu“.

Europa je globalni lider u koncepciji i razvoju inovativnih znanja i tehnologija za proizvodnju. Istodobno, za razliku od drugih globalnih konkurenata, posjeduje kulturu koja je snažno orijentirana na očuvanje okoliša i održivost. Međutim, europska snaga u iskorištavanju rezultata istraživanja za realnu implementaciju zelenih inovacija može se snažno poboljšati. Također je važno uspostaviti novi transnacionalni okvir za suradnju radi identifikacije kapaciteta i posebnih potreba europskog mediteranskog područja kako bi se iskoristile „pametne specijalizacije“ i postojeći kapaciteti za proizvodnju novih znanja za izgradnju sinergijskih inovacijskih sustava.

Ti su ciljevi trenutno teško dostižni zbog nehomogenosti strategija „pametne specijalizacije“ koje se donose u zemljama EU te poteškoća zbog nemogućnosti identifikacije potprioriteta u „zelenoj proizvodnji“ te izbjegavanja fragmentacije u specijalizacijama.

Ovim se projektom demonstrira učinkovita metodologija za transnacionalnu suradnju putem „četverostrukog heliks modela“ izvedenog iz već postojeće pilot-inicijative Vanguard ESM Pilot Initiative i finaliziranog u ovom projektu za identifikaciju i dizajn sinergijskih projekata strateških inovacija koji podržavaju „zeleni rast“ proizvodnje u mediteranskoj regiji. Projekti će činiti mrežu međusobno povezanih pilot-postrojenja, osobito MSP-ova, koja će primjenjivati proizvodne procese i tehnologije radi povećanja energetske učinkovitosti i uspostave efikasnoga gospodarenja otpadom i recikliranja. Nova metodologija poboljšat će kapacitete transregionalne suradnje inovativnih klastera i udruženja poduzetnika koji će biti uključeni u provedbenu metodologiju. Oni će ponuditi nove usluge za uspostavu inovacija relevantnih za održivu i konkurentnu proizvodnju u MED području. Primjena ove metodologije će također pružiti relevantne inpute za stalnu procjenu i ažuriranje regionalnih S3 strategija nadležnim nacionalnim tijelima potporom klastera i jačanjem sinergije između pametnog i održivog rasta putem pametne specijalizacije.

 

Aktivnosti

 

Inicijalni sastanak projektnog tima, 21. i 22. veljače 2017., Milano

Početni sastanak projektnog tima održan je 21. i 22. veljače 2017. godine u Milanu. Započeo je predstavljanjem i prezentacijama svih projektnih partnera, a u nastavku su analizirani svi važni aspekti projekta GREENOMED - njegova vizija, metodologija Vanguard suradnje, pregled i opis plana rada, horizontalni projekt SYNGGI, očekivanja i uloge partnera u projektu, financijsko izvješćivanje i pravila i proračun projekta.

KOM Milano Italy.jpg

Inicijalni sastanak, Milano; Izvor: ŽK Varaždin

 

Drugi projektni sastanak projektnog tima 20. i 21. lipnja 2017., Bled / Tehnološki park d.o.o. Ljubljana

Drugi projektni sastanak projektnog tima održan je 20. i 21. lipnja 2017. godine u Bledu i Tehnološkom parku d.o.o. u Ljubljani gdje se je raspravljalo o napretku projekta, pregledu aktivnosti i potrebnim sljedećim koracima, o usklađivanju Greenomed vizije, konačnih ciljeva, trenutnom stanju Vanguard inicijative i upravljanju kvalitetom.

 Foto Meeting Bled Ljubljana b.jpg

Sastanak, Ljubljana; Izvor: ŽK Varaždin

 

Foto Meeting Bled Ljubljana a.jpg 

Sastanak, Ljubljana; Izvor: ŽK Varaždin

 

Radionica Vanguard ESM (djelotvorna i održiva proizvodnja), 1. prosinca 2017., Milano

Na sveučilištu u Milanu je 1. prosinca 2017. godine u okviru radne grupe „Pametni i prilagodljivi sustavi montaže i proizvodnje“ u sklopu pilot projekta Vanguard ESM (Djelotvorna i održiva proizvodnja) održana radionica Collaboration LAB u organizaciji agencije Reconfirm. Radi se o jednodnevnoj „fokus grupi“ s ciljem finalizacije postupka njene pune operacionalizacije što bi rezultiralo razvojem europske mreže visoko konfiguriranih inteligentnih proizvodnih linija sposobnih za proizvodnju personaliziranih komponenata i proizvoda.

 Foto Meeting Milano a.jpg

Radionica, Milano; Izvor: ŽK Varaždin

 

Foto Meeting Milano b.jpg

Radionica, Milano; Izvor: ŽK Varaždin

 

Plenarna sjednica ESM – Efficient and Sustainable Manufacturing, 2017 Plenary Meeting, 13. prosinca 2017., Bruxelles

U Uredu delegacije Lombardije u Bruxellesu je 13. prosinca 2017. godine održana plenarna sjednica na kojoj su sudjelovali predstavnici različitih regija diljem Europe, uključujući Lombardiju, Kataloniju, Valoniju, Toskanu, Sloveniju, Varaždin itd., zajedno sa sudionicima iz Europske komisije.

Tijekom događaja su demonstrirana 3 primjera ESM (Djelotvorna i održiva proizvodnja) i predstavljene najbolje prakse demo slučajeva o kojima je raspravljano. Promoviran je projekt GREENOMED (talijanski partneri CNR-ITIA i AFIL) kao prilika za nove regije koje nisu dio Vanguard Inicijative za projektiranje i uspostavljanje pilot pogona za zelenu proizvodnju i poduzimanje koraka za pridruživanje mreži pilot-postrojenja u Vanguardu.

Foto Meeting Bruxelles a.jpg

Plenarna sjednica, Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

 

Foto Meeting Bruxelles b.jpg

Plenarna sjednica, Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

 

Prva konferencija, Thessaloniki, Grčka, 7. ožujka 2018.

Prva konferencija projekta Greenomed pod nazivom Zelena proizvodnja: Mogućnosti, izazovi i utjecaj na život građana održana je 7. ožujka 2018. godine u Grčkoj ( Thessaloniki). Konferencija je u uvodnom dijelu uz prezentaciju projekta bila fokusirana na važnost uvođenja zelene i održive proizvodnje za regiju Središnja Makedonija i ukupan teritorij Mediteranske regije koju obuhvaća projekt, te na važnost organiziranja „zelenog industrijskog klastera“ u regiji.              

U dva plenarna dijela konferencije predstavljeni su izazovi proizvodnog sektora i principi održivosti koji se uvode u „pametnim„  gradovima a koji imaju utjecaj na svakodnevni život stanovništva i na kreiranje novih „zelenih„ radnih mjesta za koje su neophodna nova znanja i vještine.

Poslijepodnevne paralelne sesije obrađivale su aktualne teme održivog razvoja, poput inovativnih ideja za  „zeleno“ poduzetništvo, upravljanje otpadom u urbanim centrima, smanjivanje utjecaja ugljika u prehrambenoj industriji itd.

Treći sastanak projektnih partnera, Thessaloniki, Grčka, 8. ožujka 2018

Četvrti sastanak Upravnog odbora projekta, Thessaloniki, 9. ožujka 2018.

SC & CONF Thessaloniki Greece.jpg

Prva konferencija, Thessaloniki; Izvor: ŽK Varaždin

 

Prvi sastanak radne grupe HGK-ŽK Varaždin, 20. ožujka 2018., ŽK Varaždin

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Varaždin u utorak, 20. ožujka, održan je prvi sastanak projekta Greenomed, Mediteranske transnacionalne suradnje za zelene proizvodne inovacije. Cilj je bio informirati tvrtke i druge dionike poslovnog sektora o mogućnostima uključivanja u pilot inicijativu projekta te mogućnosti pristupa i prednostima uključivanja poslovnog sektora u postojeće europske lance inovacija. U ovom projektu se testira i transferira metodologija za transnacionalnu suradnju izvedena iz već postojeće „VANGUARD metodologije za učinkovitu i održivu proizvodnju“, a koja se već provodi u 25 tehnološki naprednih regija Europe.

„Krajnji nam je cilj da jedno takvo pilot postrojenje bude organizirano i da djeluje u Varaždinu. Današnji skup je namijenjen poduzetnicima, sav rad tih pilot postrojenja mora proizlaziti iz potreba poduzetnika. Ovo je prvi sastanak i namjera nam je da naše poduzetnike uključimo u lance inovacija koje postoje diljem Europske unije“, naglasila je Renata Papec iz Županijske komore Varaždin.

Na sastanku u Varaždinu predstavljen je i projektni partner Klaster Inteligentna Energija. Menadžer klastera Mladen Perkov istaknuo je da je zadatak privući dionike koji bi uveli i razvili pilot projekt koji štedi ili daje mogućnost efikasnoj proizvodnji, s krajnjim ciljem da se smanji potreba za sirovinama.

„Poželjno je nešto što ste iskoristili ponovo upotrijebiti umjesto da u prirodi uzmete tu sirovinu. Možemo uzeti primjer iz Varaždinske županije, tvrtku Solvis, koja proizvodi fotonaponske panele i kad se oni vrate nakon 20-25 godina upotrebe, mogu iz toga izvaditi materijale i osnovne elemente koji ponovo mogu poslužiti za izradu novih, umjesto da ih deponiraju ili bace kao smeće“, rekao je Perkov.

Što poduzetnik može očekivati od sudjelovanja u ovom projektu, u pilot projektima i VANGUARD inicijativi, sudionicu su, putem online veze, saznali od predstavnika demo centra „Napredne i održive tehnologije za funkcionalne polimere“ iz Barcelone Jordija Romera. Teme kojima se bavi ovaj inovacijski centar i pilot postrojenje su polimeri i kompoziti od polimera, napredne tehnologije, nanotehnologije, novi materijali, novi procesi, fotonika, alati i senzori, upravljanje obradom podataka, te zamjena kritičnih/toksičnih tvari, aditiva i materijala.

Na sastanku je bio i predsjednik Županijske komore Varaždin Dragutin Gložinić, koji ističe da trenutno sudjeluju u šest projekata.

„Naša komora je najaktivnija, s projektima od obrazovanja preko transfera znanja i novih tehnologija do ovog projekta kojemu je bit zelena, održiva proizvodnja. Projektom se želi uspostaviti mreža inovativnih centara jer su nove tehnologije snažno vezane za inovacije i razvoj. Europa je tu najsnažnija i zato to prezentiramo našim poduzetnicima“, izjavio je Gložinić.

Prvi sastanak radne grupe HGK.jpg

Prvi sastanak radne grupe, Varaždin; Izvor: ŽK Varaždin

  

Watify međunarodna konferencija i B2B susreti - Automatizacija i robotika za zelenu proizvodnju, 27. travnja 2018., Varaždin

Proizvodnja je temeljni stup moderne ekonomije, a snažni iskoraci prema uvođenju Industrije 4.0 u industrijsku proizvodnju neophodni. Kakva je strategija digitalne transformacije hrvatske industrije i društva potrebna, koje projekte provodi istraživačka zajednica i kako ih primijeniti u tvrtke govorili  su u petak, 27. travnja u Varaždinu sudionici međunarodne konferencije „Automatizacija i robotika za zelenu proizvodnju“. Cilj konferencije bio je poticanje suradnje između javnog i privatnog sektora u razvoju zajedničkih inicijativa i partnerstva ili zajedničkih demonstracijskih projekata u automatizaciji i robotici za zelenu proizvodnju. Na konferenciji su sudjelovali poduzetnici, predstavnici industrije, predstavnici sveučilišta, istraživačkih i tehnoloških organizacija iz Hrvatske, Slovenije, Belgije i Španjolske.

U okviru projekta Greenomed, sufinanciranog iz programa Interreg Mediteran HGK - Županijska komora Varaždin priprema ogledni demo- centar za zelene proizvodne inovacije koji će umrežen sa sličnim europskim centrima raditi na europskim inovacijskim lancima dodanih vrijednosti. Kako se hrvatske tvrtke i istraživački timovi mogu uključiti u postojeće centre koji zajednički djeluju unutar Vanguard inicijative govorio je Jordi Romero iz tehnološkog centra EURECAT iz Barcelone. On  je također detaljno predstavio rad jednog uspješnog demo-centra koji je bavi naprednim tehnologijama održivih površina i materijala za funkcionalne polimere. 

Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje uspoređujući nisku produktivnost prerađivačke industrije Hrvatske sa susjednim zemljama EU izložio je dualnu strategiju i ciljeve Lean i digitalne transformacije industrije do 2020. godine.   

Nekoliko projekata Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu kao primjera dobre prakse automatizacije i digitalizacije industrije predstavio je prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. EC-SAFEMOBIL je projekt sigurnih mobilnih bežičnih industrijskih sustava za široku primjenu u skladištima i tvorničkim halama, SafeLog je projekt integriranog sigurnosnog koncepta uporabe mobilnih robota u okruženju u kojem ljudi i roboti blisko surađuju, te Endorse i FlexPick kao uspješni projekti primjera efikasne upotrebe robota u radnom okruženju.  

Partneri u projektu Greenomed, HGK –Županijska komora Varaždin i Klaster Inteligentna energija upoznali su sudionike s aktivnostima projekta i pozvali ih da sudjeluju u radu budućeg hrvatskog inovacijskog demo-centra specijaliziranog za pružanje novih inovativnih usluga za proizvodnju, a koji će također omogućavati njihovo povezivanje s europskim dobavljačima tehnologija i istraživačkim centrima i tvrtkama koji su lideri u pojedinim recentnim tehnologijama.    

Konferencija je suorganizirana od strane Watify inicijative Europske komisije za modernizaciju industrije, te su se nakon konferencije održali bilateralni poslovni razgovori.

Greenomed prof Nedeljko Štefanić.jpg

Konferencija Watify Greenomed, Varaždin, prof. Nedeljko Štefanić; Izvor: ŽK Varaždin

 

Greenomed_Jordi Romero.jpg

Konferencija Watify Greenomed, Varaždin,Jordi Romero; Izvor: ŽK Varaždin

 

Watify Greenomed prof S Bogdan.jpg

Konferencija Watify Greenomed, Varaždin, prof. Stjepan Bogdan; Izvor: ŽK Varaždin

 

„Prvi sastanak na političkom nivou“, 3. prosinca 2018., Bruxelles, Belgija

“Prvi Greenomed - politički sastanak” organiziran je uz potporu Delegacije regije Lombardije pri EU u Bruxellesu, 3. prosinca 2018.. Događaj je bio namijenjen regionalnim vlastima i kreatorima politika iz MED regija. Sudjelovale su regionalne vlasti GREENOMED - partnerstava iz Lombardije, Katalonije, francuske regije Rhone Alpes, talijanske regije Marche, Slovenije i grčke regije Središnja Makedonija, zajedno sa zainteresiranim regionalnim vlastima iz drugih regija regije kao što su južna rancuska regija PACA - Provansa-Alpe-Azurna obala, Toskana, Valle d'Aosta i Trentino Alto Adige.

Sastanak Bruxelles.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Bruxelles 4.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Bruxelles 2.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

 

Događaju se je također pridružio gospodin Nikos Pantalos iz DG GROW-a (Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća) Europske komisije s porukom o politikama o međuregionalnoj uključivoj suradnji.

Sastanak Bruxelles 6.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak je otvorila gospođa Valentina Pinna iz Delegacije regije Lombardije pri EU u Bruxellesu. Gospodin Giacomo Copani predstavio je projekt GREENOMED, ciljeve i očekivane rezultate i učinke, a nakon toga gospođa Pinna predstavila je praktične informacije o Vanguard inicijativi i kriterijima pridruživanja novih regija. Osim toga, gospođa Roberta Curiazzi iz AFIL-a (kao suvoditeljica pilot projekta Vanguard ESM) pružila je uvid u iskustvo regije Lombardija u Vanguardu, koje je zatim dopunjeno dodatnim spoznajama iz Katalonije.

Tijekom popodnevne sjednice partneri su predstavili rezultate intermedijarnog testiranja u smislu postignute mobilizacije regionalnih dionika i utvrđivanja prioriteta na temelju pametne specijalizacije. Osim toga, predstavili su i izazove s kojima su se suočili tijekom procesa testiranja i moguću potporu koju bi regionalne vlasti mogle pružiti. Tijekom razgovora raspravljalo se o razmjeni potencijalnih iskustava uspješne međuregionalne suradnje kako bi se podržao inovacijski potencijal regija u razvoju. U međuvremenu, regije izvan partnerstva su inicirale raspravu o proširenju GREENOMED iskustva na svoje regije kako bi stvorile širu kritičnu masu.

Sastanak Bruxelles 7.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Bruxelles 3.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

 

Kao poruku s razine Europske komisije, gospodin Nikos Pantalos iz DG GROW-a podržao je učinke projekta GREENOMED kao poticaj međuregionalnoj suradnji u skladu sa strategijom pametne specijalizacije. Posebno je naglasio postojeće politike za jačanje i podršku takve međuregionalne suradnje i važnu ulogu platforme S3 kao praktičnog sredstva u tu svrhu.

 

Testni seminar u Plastipolisu, 29. siječnja 2019. godine, Lyon, Francuska

Testni seminar za „Living lab-ove“ 29. siječnja 2019. održan je, u organizaciji tvrtke Plastipolis, u Lyonu u Francuskoj. Cilj skupa bio je predstaviti napredak u testnim aktivnostima GREENOMED-a. Štoviše, to je bila i prilika za uspostavljanje prvog koraka prema prijenosu GREENOMED metodologije na vanjske klastere. Klasteri izvan partnerstva sudjelovali su u događaju i informirani su o GREENOMED transnacionalnoj kooperativnoj metodologiji koja će im biti prenesena u sljedećih nekoliko mjeseci.

Sastanak Lyon.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Lyon 9.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Lyon 7.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Lyon 8.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Lyon 3.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Lyon 2.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Lyon 4.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

Tijekom posebne sjednice za klastere raspravljalo se o povratnim informacijama i uvidima u metodologiju prijenosa te su istraživane daljnje mogućnosti suradnje. Paralelno s tim, održan je poseban sastanak na kojem je sudjelovalo nekoliko GREENOMED „Living lab-ova“ iz Rhone-Alpesa, Lombardije, Katalonije, Kontinentalne Hrvatske i Slovenije te se razgovaralo o očekivanim koristima od dizajnirane mreže „Living lab-ova“ i potencijalnih mogućnosti suradnje. Na kraju sastanka, sudionici su posjetili laboratorij Ampere Living (kao središte Rhone-Alpe mreže GREENOMED „Living lab-ova“) na Sveučilištu Lyon i dobili detaljne informacije o aktivnostima, uslugama i radu laboratorija.

Sastanak Lyon 5.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

Sastanak Lyon 6.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

ŽK Varaždin i Geotehnički fakultet u Varaždinu surađuju na području „zelene ekonomije“ – potpisivanje sporazuma o suradnji, 8. travnja 2019., Geotehnički fakultet Varaždin

U sklopu Dana otvorenih vrata varaždinskog Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu potpisan je sporazum o suradnji ove visokoškolske ustanove i Hrvatske gospodarske komore te predstavljen projekt Greenomed.

HGK Županijska komora Varaždin u okviru projekta „Greenomed – Mediteranska transregionalna suradnja za zelene inovacije u proizvodnji“, potiče „zeleni rast“ i aktivnosti Laboratorija za inženjerstvo okoliša osnivanjem tzv. „living laba“ koji će u suradnji s proizvodnim tvrtkama razvijati proizvodno-tehnološke inovacije za primjenu u zelenoj proizvodnji.

Sporazum o suradnji na stručnim, znanstvenim, istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima potpisali su predsjednik HKG – Županijske komore Varaždin Dragutin Gložinić i dekan Geotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Ranko Bionidić.

HGK GFV.jpg

Hrvatska gospodarska komora i Geotehnički fakultet u Varaždinu, potpisivanje sporazuma o suradnji; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Gložnić je naglasio da Komora ima niz projekata, a jedan od njih je Greenomed, projekt zelene proizvodnje.

– Suradnja s Geotehničkim fakultetom nam je dobrodošla. Ovdje se planira formirati „živi laboratorij – living lab“. Ideja je da se povežu firme koje imaju konkretna pitanja i probleme vezano za cirkularnu ekonomiju, koja je već sada top tema, a bit će sigurno još i više. S jedne strane mi preko projekata imamo internacionalne kontakte, od Španjolske do Grčke, a s druge strane Geotehnički fakultet ima znanje, laboratorije za inženjerstvo, i može te konkretne probleme riješiti. Konkretan interes je da se stvori jedan punkt gdje bi u budućnosti mogli doći naši poduzetnici s konkretnim problemima i da im se ovdje daju smjernice ili rješenja – kazao je predsjednik Županijske komore Varaždin.

Dekan Biondić je dodao da je ovo vrlo važan sporazum za fakultet.

– Preko Hrvatske gospodarske komore dolazimo do industrije, do konačnih korisnika ne samo naših usluga nego i partnera jer naši studenti izlaze na tržište rada – rekao je dekan Geotehničkog fakulteta.

Doc. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić s Geotehničkog fakulteta naglasila je da se suradnjom s varaždinskom Komorom promovira i regija.

– Ovo je platforma koja nam otvara ogroman prostor za rad, da ispunjavamo našu svrhu. A to je da naša znanja, mogućnosti i kapacitete koje imamo stavimo u službu gospodarstva i da doprinesemo razvoju proizvodnje i u konačnici cijele regije i Hrvatske. Studenti će imati priliku raditi i surađivati na realnim projektima. Već od starta ćemo ih kroz ovaj living lab i projekte pripremati za budućnost i za realni život – kazala je Anić Vučinić.

Projekt Greenomed, u kojem sudjeluje 19 partnera iz sedam regija u Europskoj uniji, vrijedan 2.050.000 eura, a trajanja od 1.2.2017. do 31.12.2019. godine, predstavila je Renata Papec iz Županijske komore Varaždin.

– Pozadina projekta je proizvodnja i činjenica da proizvodnja troši 30 posto ukupno proizvedene energije i sirovine i stvara velike emisije u okoliš. Zato je ovo projekt usvajanja zelenih praksi u proizvodnji, jedan od prioriteta u Europi – istaknula je Papec.

Inače, tema tradicionalnog Dana otvorenih vrata Geotehničkog fakultet ove je godine bila „Inovacije za borbu protiv klimatskih promjena i kružno gospodarstvo“, a predstavljen je i u Hrvatskoj jedinstven studij Inženjerstva okoliša, koji se od ove godine izvodi na Geotehničkom fakultetu, ne samo kao preddiplomski i diplomski studij, nego i kao doktorski program. Studij se bavi temama gospodarenja otpada, zaštite okoliša, zaštite voda, geotehnike, zelene energije i kružnog gospodarstva te otvara vrata u područje tzv. zelenih poslova.

 

Konferencija u Barceloni, 11. travnja 2019., Barcelona, Španjolska

Druga konferencija u Barceloni bila je posebno namijenjena tvrtkama i drugim dionicima kao prilika za poboljšanje suradnje svih grupa dionika i omogućavanje sinergije između različitih identificiranih tema.

Na ovom događaju su sudjelovale predstavnice HGK ŽK Varaždin, pridruženog partnera, Living Lab-a Varaždin i jedne inovativne tvrtke.

Konferencija Barcelona2.jpg

Konferencija Barcelona; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

U jutarnjem dijelu konferencije predstavnica HGK ŽK Varaždin je predstavila postignuća i izazove osnivanja radnih grupa i dva različita Living Lab-a u Hrvatskoj te utjecaj na regionalni ekosustav.

Tijekom popodnevnog dijela konferencije, članice projektnog tima, predstavnik pridruženog partnera i tvrtke prisustvovali su tematskom radnom sastanku na temu poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i bioekonomije, dok je predstavnica fakulteta sudjelovala na sastanku o kružnoj ekonomiji.

Konferencija Barcelona4.jpg

Konferencija Barcelona; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Konferencija Barcelona5.jpg

Konferencija Barcelona, panel rasprava; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Nakon konferencije svi projektni partneri izradili su jedinstveni dokument kao prezentaciju rezultata tematske radionice.

Na kraju popodnevnog dijela konferencije smo iskoristili priliku za započinjanje nove suradnje sa sudionicima tijekom sastanaka za pronalaženje partnera i međusobnog boljeg povezivanja.

Konferencija Barcelona3.jpg

Konferencija Barcelona, B2B susreti; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Trećega dana konferencije smo posjetili EURECAT pilot postrojenje u Cedanyoli gdje su hrvatske predstavnice imale jedinstvenu priliku svjedočiti kako jedno uspješno pilot postrojenje radi u praksi.

Konferencija Barcelona1.jpg

Konferencija Barcelona, sajam Cedanyola; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Konferencija pod nazivom Pametna rješenja i radna mjesta, 13. lipnja 2019., Varaždin

Kako bi potaknula inovativne poduzetnike da se kroz ulaganja u infrastrukturu i opremanje kapaciteta, transfer tehnologije, te istraživanje i razvoj za unaprjeđenje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga u sklopu sektora povezanih s prioritetima iz strategije pametne specijalizacije uključe u europsku mrežu lanaca dodanih vrijednosti, ostvare profite i kreiraju radna mjesta s visokom dodanom vrijednošću, HGK – Županijska komora Varaždin u četvrtak, 13. lipnja, organizirala je konferenciju pod nazivom „Pametna rješenja i radna mjesta“.

Konferencija Pametna rjesenja 1.jpg

Konferencija Pametna rješenja i radna mjesta, R. Papec; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Prvi dio konferencije, koja je održana u hotelu Varaždin, bio je namijenjen poduzetnicima koji su upoznati s mogućnostima korištenja nacionalnih potpora i EU bespovratnih sredstava, te načinu uključivanja tvrtki u europske mreže inovacija i rada na konkretnim rješenjima u zelenoj proizvodnji u okviru Living Laba, živog laboratorija koji je osnovan na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, a koji je dio projekta Greenomed. U drugom dijelu konferencije prezentirani su rezultati i održivost projekta Learning by Doing te održan okrugli stol o potrebama tržišta rada i sustava strukovnoga obrazovanja koji ga prati sa smjernicama za modernizaciju strukovnog obrazovanja u skladu s najboljim praksama u Dunavskoj regiji.

Konferencija Pametna rjesenja 3.jpg

Konferencija Pametna rješenja i radna mjesta; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Renata Papec iz Županijske komore Varaždin predstavila je projekt Greenomed, Mediteranske transnacionalne suradnje za zelene proizvodne inovacije, u kojem se testira i transferira metodologija za transnacionalnu suradnju izvedena iz već postojeće „VANGUARD metodologije za učinkovitu i održivu proizvodnju“, a koja se već provodi u 25 tehnološki naprednih regija Europe. Ovaj projekt ukupnog budžeta od 2 milijuna eura provodi ukupno 19 partnera kroz 30 mjeseci, a Županijskoj komori Varaždin pridruženi je partner Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dok je drugi hrvatski partner Klaster Inteligentna energija.

Konferencija Pametna rjesenja 2.jpg

Konferencija Pametna rješenja i radna mjesta; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

„Iz projekta Greenomed želimo predstaviti Living Lab koji smo osnovali na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, 'živući laboratorij' u kojem se nadamo da ćemo rješavati prava tehnološka pitanja naših poduzetnika i povezivati ih s drugim poduzećima i istraživačkim organizacijama iz Europe. Cilj je stvaranje globalnih i uključivanje u globalne lance dodanih vrijednosti u inovacijama u Europskoj uniji“, rekla je Papec.

Predstavljajući studijske programe Geotehničkog fakulteta usmjerene na cirkularnu ekonomiju, održivo gospodarenje otpadom, gospodarenje prirodnim resursima i uvođenje obnovljivih izvora energije u poslovni sektor, prof. dr. Aleksandra Anić Vučinić istaknula je da je osnivanje Living Laba odgovara na potrebe projekta Greenomed.

Konferencija Pametna rjesenja 4.jpg

Konferencija Pametna rješenja i radna mjesta, A. Anić Vučinić; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

„Ekipirani smo, imamo spektar različitih zaposlenika i opremljen laboratorij za istraživanja. Znanstveno-istraživački rad bazira se na konkretnim problemima gospodarskih subjekata“, kazala je Anić Vučinić.

O mogućnostima ostvarenja poreznih potpora temeljem Zakona o poticanju ulaganja i Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte i mogućnostima sufinanciranja projekata iz EU fondova, uz pregled otvorenih poziva i poziva u najavi, govorio je Ozren Hudina iz tvrtke Deloitte. Naglasio je da se za investicijske projekte mogu ostvariti ušteda na porezu na dobit, a što se tiče EU fondova nude se bespovratna sredstva primjerice za internacionalizaciju poslovanja, uvođenje ISO certifikata, inovacije. Interes je u potpore u poduzetništvu izuzetno velik.

Uz projekt Greenomed, predstavljen je još jedan projekt namijenjen podizanju razine tehnološke spremnosti tvrtki, projekt S3HubsinCE, unutar kojeg je cilj osnovati i organizirati rad digitalnog inovacijskog čvorišta u Varaždinu, za pripremu poslovnog sektora za digitalizaciju i uključivanje u digitalne inovacijske mreže u Europskoj uniji.

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati upravo završenog projekta Learning by Doing s ciljem poboljšanja kapaciteta i modernizacije strukovnog obrazovanja te je održan okrugli stol o modernizaciji strukovnog obrazovanja za tržište rada.

 

 

Seminar za prijenos metodologije Greenomed, 19. studenoga 2019., HUB385 Zagreb 

U prostorima HUB385 organizirali smo seminar za predstavnike hrvatskih klastera, poduzetničkih potpornih institucija s ciljem prijenosa  metodologije Greenomed koja putem usluga i alata razvijenih u ovom projektu omogućava usklađivanje razvoja  poduzetničkih inovativnih projekata s projektima Vanguard inicijative i strategijama pametne specijalizacije.

Transfering Zg.jpg

Seminar za prijenos metodologije Greenomed, HUB385; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Završna konferencija projekta GREENOMED pod nazivom Međunarodna suradnja za zeleni industrijski razvoj, 5. prosinca 2019., Milano, Italija    

Završna konferencija projekta GREENOMED, Interreg MED održana je u neboderu Pirelli, danas sjedištu Regije Lombardija u Milanu. Ova konferencija  prvenstveno je bila namijenjena donositeljima politika iz Lombardije, Katalonije, regija Auvergne-Rhône-Alpes, Marche i Središnje Makedonije u Grčkoj,  te Slovenije i Hrvatske, kao i zainteresiranima predstavnicima  iz drugih MED regija. Uz projektni tim HGK Županijske komore Varaždin na završnoj konferenciji sudjelovao je i predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje je i pridruženi partner u ovom projektu.

U prijepodnevnom dijelu predstavljena je Vanguard inicijativa koja stoji u pozadini Greenomed projekta. Vanguard inicijativa nastala je na  poticaj industrijski najrazvijenijih regija u Europi 2013. godine i radu usko surađuje s Europskom komisijom i drugim EU institucijama s ciljem stvaranja međuregionalnih mreža u EU prioritetnim područjima strategija pametnih specijalizacija. Vanguard inicijativa tematski se sastoji od 5 pilota (ESM- Učinkovita i održiva proizvodnja, 3D print, Energija, Bioekonomija i Novi nanoproizvodi), a do sada joj je pristupilo 35  EU regija i država.

Konferencija Milano2.jpg

Završna konferencija projekta Međunarodna suradnja za zeleni industrijski razvoj; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Konferencija Milano3.jpg

Regija Lombardija Završna konferencija projekta GREENOMED Međunarodna suradnja za zeleni industrijski razvoj; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

Na konferenciji je prezentiran projekt Greenomed kao projekt testiranja metodologije Vanguard koji prati rad pilota ESM-Učinkovita i održiva proizvodnja. Metodologija razvijena u ovom projektu testirana je u ne-članicama Vanguard inicijative, između ostalog i u Hrvatskoj. Predstavljeni su rezultati u smislu postignute mobilizacije regionalnih dionika, identifikaciji prioriteta na temelju pametne specijalizacije, stvaranje regionalnih radnih grupa, internacionalizacije radnih grupa, te konačni projekti predloženi za buduća pilot postrojenja. Ovaj projekt  potiče tvrtke da koriste inovativne tehnologije i poslovne modele koji podržavaju održivu proizvodnju i „zeleni“ razvoj. Takav način poslovanja za tvrtke, osobito male tvrtke, predstavlja veliki izazov zbog uvođenja proizvodnih tehnoloških inovacija, ali i procjena benefita koje takve promjene unose u poslovanje. Vanguard međuregionalne mreže i EU inovacijski lanci mogu pomoći tvrtkama da pronađu i prihvate recentne tehnologije, a mreža pilot postrojenja koja se širi implementacijom transnacionalnih projekata kao što je Greenomed, omogućava da tvrtke testiraju i uvedu nove tehnologije u proizvodnju te smanje poslovne rizike.

U drugom dijelu konferencije identificirani su izazovi i problemi s kojima su suočene zainteresirane strane i moguća podrška koju mogu pružiti donositelji odluka, razmijenjena su iskustava uspješne međuregionalne suradnje kako bi se podržao inovacijski potencijal, te su postavljeni okviri za podršku kapitalizaciji postignutih rezultata unutar projekta.

Konferencija Milano1.jpg

Završna konferencija projekta Međunarodna suradnja za zeleni industrijski razvoj, zajednička fotografija svih partnera; Izvor: HGK ŽK Varaždin; Snimio: HGK ŽK Varaždin

 

U okviru ovog projekta HGK Županijska komora Varaždin i Geotehnički fakultet - Zavod za inženjerstvo okoliša pokrenuli su Living Lab koji razvija nove poslovne modele i tehnologije kružnog gospodarstva za proizvodne tvrtke kako bi se potaknula  konkurentnost, održivi gospodarski rast i stvorila dugoročno održiva nova radna mjesta.

 

 

 Više o projektu na mrežnoj stranici projekta.

 

GREENOMED Newsletter

 

GREENOMED video:

Dulja verzija

Kraća verzija

 

 

Društvene mreže

if_twitter_letter_328078.png

FB otvorena grupa HGK ŽK Varaždin

if_facebook_328029.png

if_facebook_328029.png

if_linkedin_328043.png

if_youtube_328091.png