Županijska komora Varaždin započela je 3. listopada s provedbom projekta T4 – Transnational Technology Transfer Training: Training Blueprints for Accelerated Growth u okviru Erasmus+ Programa – Strateška partnerstva za strukovno obrazovanje i trening. Projekt u kojem sudjeluje sedam partnera iz pet zemalja (Austrija, Slovenija, Italija, Rumunjska i Hrvatska) trajat će 24 mjeseca s ukupnim odobrenim proračunom od 185.725 eura.

Početak: 3. listopada 2016.
Završetak: 2. listopada 2018.
Trajanje: 24 mjeseca

 

Pokrenuta E-platforma

Program obuke za menadžera transfera tehnologije dostupan je od kolovoza 2018. godine na sljedećoj poveznici:

https://www.t4.ugal.ro/elearning/login/index.php

Napominjemo da nakon završetka tečaja svi sudionici prolaze postupak vrednovanja na E-learning platformi, te stječu potvrdu o sudjelovanju u obuci za menadžera za transnacionalni transfer tehnologije.

 

Rezultat treće faze projekta: BrošuraNa koji način vam projekt T4 (ERASMUS+) može pomoći u stjecanju kompetencija za menadžera transfera tehnologije                                   

 T4 brošura.PNG

Brošura je dostupna na engleskom i nacionalnim jezicima svih partnera na web link-u:

http://t4.p-tech.si/download-view/intellectual-output-3/

 

Četvrti međunarodni sastanak – svibanj 2018.

Četvrti međunarodni sastanak projektnih partnera održan je 24. i 25. svibnja 2018. u Tuheljskim Toplicama u  Hrvatskoj u organizaciji HGK - Županijske komore Varaždin.

Na sastanku je prihvaćen i završen novi kurikulum za menadžera transfera tehnologije. E-platforma je aktivna te se razgovara o tome kako uključiti tvrtke i učinkovito plasirati novi trening za menadžere transfera tehnologije. Prezentirane su preostale aktivnosti do završetka projekta. Predstavljene su sve diseminacijske aktivnosti koje su proveli partneri.

 TM Tuhelj3.jpg

T4 TM Tuhelj

 

TM Tuhelj2.jpg

T4 TM Tuhelj

 

TM Tuhelj.jpg

T4 TM Tuhelj

 

Treća faza projekta - trening trenera transfera tehnologije – travanj 2018.

Sastanak projektnih partnera održan je od 16. do 20. travnja 2018. u Anconi (Italija) u organizaciji talijanskog partnera FVB SRL-HIVE-poslovnog inkubatora i akceleratora za područje regije Marche, Rima i Milana.

U okviru sastanka održan je trening trenera transfera tehnologije gdje je predstavljen 6. modul kurikuluma - institucije i načini transfera tehnologije (upravljanje transnacionalnim savezima, poslovni savezi, pitanja vezana uz organizaciju aktivnosti prijenosa tehnologije - izravna strana ulaganja, licenciranje, zajedničko ulaganje, franšizno poslovanje, aranžmani „ključ u ruke“, prikupljanje sredstava) kojeg je pripremila HGK – ŽK Varaždin.

Prezentiran je i prihvaćen sadržaj svih 10 modula kurikuluma za menadžera transfera tehnologije, te je testirana E-learning platforma.

Ancona trening2.jpg

T4 Ancona trening trenera

Ancona trening.png

T4 Ancona trening trenera

 

Naslovna-druga faza.PNG

T4-druga faza

Rezultat druge faze projekta: Profil menadžera za prijenos tehnologija

 

Treći međunarodni sastanak – listopad 2017.

Treći međunarodni sastanak projektnih partnera održan je 12. i 13. listopada 2017. u Moravskim Toplicama u  Sloveniji u organizaciji Tehnološkog Parka Pomurje.

Na sastanku je prezentiran pregled najvažnijih potreba u području treninga i obrazovanja za menadžera transfera tehnologija kao rezultat dosad odrađenih aktivnosti u okviru faze projekta- IO2.

Predstavljene su sve diseminacijske aktivnosti koje su proveli partneri te primjeri najbolje prakse transfera tehnologija od strane svakog pojedinog partnera, sâm proces transfera tehnologije, te najvažniji način obuke i podrške koja je potrebna za prijenos tehnologije. Također, predstavljen je i primjer najbolje prakse od strane organizatora.

 

Drugi međunarodni sastanak – travanj 2017.

Drugi međunarodni partnerski sastanak u okviru projekta T4 održan je 27. i 28. travnja 2017. godine u Anconi (Italija) u organizaciji talijanskog partnera FVB SRL-HIVE-poslovnog inkubatora i akceleratora za područje regije Marche, Rima i Milana.

Na sastanku su partneri predstavili odabrane slučajeve dobrih praksi te su predstavljeni završni materijali prve faze projekta. ŽK Varaždin predstavila je poslovni slučaj tvrtke Oprema d. d. iz Ludbrega. 

Drugi dan sastanka iskorišten je za planiranje ulaznih podataka za drugu fazu projekta – mapiranje potrebnih vještina i profila kompetencija za uspješan transfer tehnologija i izradu kurikuluma koji će ponuditi dva seta konačnih smjernica, jedan za razinu donositelja odluka u procesu transfera tehnologije i drugi za sudionike sustava strukovnog obrazovanja i inovacijskog sustava.

Programom posjeta, osim FVB SRL-HIVE-a, bile su obuhvaćene i startup tvrtke Quinoa Marche, proizvođač kvinoje, žitarice koja potječe iz Južne Amerike, Visionar, proizvođač električnog motora s pogonom na oba kotača, i Synbiofood, proizvođač funkcionalne hrane od domaćih sirovina.

Naslovna.PNG

T4-prva faza

Rezultat prve faze projekta: Obuka za transnacionalni prijenos tehnologije, analiza slučajeva

Prva faza projekta – ožujak 2017.

Prva faza projekta (IO1) u koju smo uključili 10 uspješnih tehnološki naprednih poduzeća i drugih sudionika iz Varaždinske županije ključnih za proces transfera tehnologije, završena je. Svi su partneri do ožujka 2017. godine proveli ukupno 70 istraživanja primjera dobrih praksi koje već kombiniraju prijenos tehnologije i metode treninga za potporu i daljnje jačanje MSP-ova. Ovdje donosimo kratak opis rezultata ovog istraživanja.  

Prvi međunarodni sastanak – studeni 2016.

Prvi međunarodni partnerski sastanak konzorcija projekta T4 – Transnational Technology Transfer Training: Training Blueprints for Accelerated Growth u okviru Erasmus+ Programa – Strateška partnerstva za strukovno obrazovanje i trening – novi oblik treninga za prijenos tehnologije malim i srednjim tvrtkama, održan je 24. studenoga 2016. godine u Villachu (Austrija) u organizaciji austrijskog partnera CUAS-a – Koruškog sveučilišta primijenjenih znanosti.

Na sastanku je predstavljeno sedam partnerskih institucija te struktura projekta i aktivnosti koje će na kraju projekta rezultirati inovativnim programom za trening menadžera za transfer tehnologija. Prijenos tehnologije, kao jedan od ključnih procesa u poduzeću, evoluirao je tijekom godina i danas je to poželjno radno mjesto za uspješne znanstvenike, inženjere, pravnike i profesionalce u marketingu.

Proces transfera uključuje identifikaciju tehnologija, zaštitu prava patenata, izradu strategija komercijalizacije, osnivanje novih startup tehnoloških tvrtki. Općenito gledajući, prijenos tehnologije danas je jedan od poželjnijih poslova koji se u svojem djelokrugu rada svaki dan nosi s najnovijim europskim i svjetskim trendovima i inovacijama i čini zamjetan potencijal za osobni i profesionalni razvoj.

Glavni je problem koji utječe na transfer tehnologije nedostatak sveobuhvatnog okvira i jezika za olakšavanje detektiranja i razumijevanja raspoloživih i korisnih tehnologija, pa uključena poduzeća i istraživački centri ne razumiju jedni druge. Taj se problem može učinkovito rješavati uz pristup odozdo prema gore, tkz. bottom-up pristup koji primjenjujemo u projektu T4. Villach.jpg

Sudionici inicijalnog partnerskog sastanka projekta T4; Izvor: HGK

O projektu T 4:

Pozadina projekta

Globalna konkurencija generirala je potrebu među tvrtkama, osobito malima i srednjima, da svoje poslovne strategije prilagode opstanku na tržištu. Uz sadašnje trendove koji upućuju na to da će budući ubrzani rast i održivost malih i srednjih tvrtki u velikoj mjeri ovisiti o korištenju odgovarajuće tehnologije te stjecanju i mogućnosti upijanja znanja, upravo je prijenos tehnologija i znanja malim i srednjim tvrtkama prepoznat kao prekretnica u izgradnji i održivosti robusnoga i inovativnoga gospodarstva.
Budući da su profesionalni zahtjevi i vještine potrebne za rad u pojedinim zemljama i institucijama fragmentirani, cilj je ovog projekta utjecati na povećanje i unaprjeđenje vještina i sposobnosti uključenih MSP-ova u području transnacionalnog transfera tehnologija te na javne i privatne organizacije – sudionike u projektu, da postanu osjetljiviji i da žurnije reagiraju na potrebe poslovnog sektora.

Ciljne skupine projekta su: male i srednje tvrtke (MSP), klasteri; centri za razvoj i istraživanje / sveučilišta, tehnološki parkovi i centri poslovnog razvoja, regionalne razvojne agencije, kreatori politika, institucije strukovnoga i visokog obrazovanja.

Aktivnosti

Da bi se postigli planirani ciljevi, projekt je strukturiran oko osam radnih paketa i četiri ogledna rezultata koje će provoditi sedam komplementarnih partnera, povezujući trening, tehnologije, komunikaciju prema MSP-ovima i jačanje kapaciteta. Uz osnovne aktivnosti koje podrazumijevaju upravljanje projektom, diseminaciju rezultata i njihovo korištenje, naglasak je stavljen na male i srednje tvrtke i transnacionalni transfer tehnologije.
Prva je aktivnost stvaranje baze aktualnih uspješnih praksi koje već kombiniraju prijenos tehnologije i metode treninga za potporu i daljnje jačanje MSP-ova. Također, mapirat ćemo potrebne vještine i profil kompetencija za uspješan transfer tehnologija te ćemo izraditi kurikulum, razviti i testirati program obuke koji će u konačnici ponuditi dva seta konačnih smjernica – jedan za razinu donositelja odluka u procesu transfera tehnologije i drugi za sudionike sustava strukovnog obrazovanja i inovacijskog sustava. Tijekom projekta razvijat ćemo učinkovitu mrežu suradnje za provedbu obuke za transnacionalni transfer tehnologije.

Rezultati

Dugoročno gledano, cilj je projekta stvaranje dobitnog mehanizma suradnje obrazovnog sustava te malih i srednjih tvrtki, koja će pridonijeti usvajanju transnacionalnog transfera tehnologije kao sredstva za ubrzavanje rasta i razvoja. Specifični rezultati projekta:

1) povećana razina svijesti u MSP-ovima o procesima transfera tehnologije na međunarodnoj razini;
2) prošireno znanje pružatelja obuke i usluga o tome kako pojednostaviti procese prijenosa tehnologija;
3) dostupna obuka (uključujući profil kompetencija, strukturu i sadržaj treninga);
4) povećani kapaciteti na strani obrazovanja / treninga / usluga za odgovor na potrebe obrazovanja / treninga na razumljivom, tržištu orijentiranom jeziku;
5) djelotvorno sudjelovanje sudionika na razini upravljanja i iz sustava strukovnog obrazovanja spram inicijative informiranja i podizanja svijesti;
6) povećanje znanja o tome kako se već razvijeni trening može transformirati i prilagoditi tehnološkim trendovima i potrebama MSP-ova te kako se formalno strukovno obrazovanje može prikloniti postavkama učenja koje se temelji na svakodnevnom poslovanju MSP-ova.

 

Više informacija na mrežnoj stranici projekta.

Obuka za transnacionalni prijenos tehnologije

t4_horizontal_banner.png

T4-logo projekta