EN-EFF - New concept training for energy efficiency je projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj INTERREG V - A Programa suradnje Mađarska - Hrvatska 2014-2020.

Cilj projekta je pridonijeti obrazovanju, osposobljavanju i strukovnom obrazovanju kroz razvoj zajedničkih programa treninga implementacije principa gradnje gotovo nulte energije (nZEB). Tijekom projekta partneri će izraditi i testirati inovativan kurikulum i ostale didaktičke materijale za implementaciju inovativnog programa osposobljavanja i usavršavanja u okviru zakonske regulative gradnje zgrada gotovo nulte potrošnje energije. To su građevine ekstremno visoke energetske učinkovitosti koje troše vrlo malo energije dok se preostala potražnja zadovoljava obnovljivim izvorima energije proizvedenima u neposrednoj blizini potrošnje.

Direktiva o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu (Dir. 2010/31/EU) koja regulira ovo područje ima cilj poboljšati ukupnu učinkovitost zgrada uzimajući u obzir lokalne uvjete, klimu i isplativost stoga svaka zemlja članica EU sama donosi definicije i planove provođenja direktive te u projektu analiziramo stanje s hrvatske i mađarske strane.

Nakon 31. prosinca 2020. sve nove zgrade, javnog i privatnog vlasništva, morat će biti gotovo nulte energetske potrošnje, a uspješan prelazak ovisi o svima uključenima u izgradnju, vlasnicima javnih i privatnih zgrada te su i projektom predviđene različite aktivnosti koje uključuju različite ciljne grupe.

Vodeći partner projekta je Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Varaždin, a projektni partneri su REDEA – Regionalna razvojna agencija Međimurje, PORA- Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Zaklada za promociju poduzetništva županije Zala (ZMVA), Trgovinska i industrijska komora Pecs-Baranya (PBKIK), Poduzetnički centar Zaklade županije Somogy (SMVKA). Ukupna vrijednost projekta iznosi 177.782,48 EUR od čega 85% sufinancira EU.

 

Početna konferencija u Zalaegerszegu, 26.9.2017.

Početnom konferencijom, održanom 26. rujna. 2017. u Zalaegerszegu, službeno je započela provedba projekta. Projekt završava u studenom 2018. godine.

sl1.jpg

 Početna konferencija u Zalaegerszegu

 

Prva informativna radionica o zgradama gotovo nulte energije, 22.5.2018.

 U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Varaždin u utorak, 22. svibnja, održana je prva informativna radionica o zgradama gotovo nulte energije (ZG0E). Naime, od početka 2019. godine sve zgrade javne namjene moraju biti izgrađene po principu zgrada gotovo nulte energije koji nameće nove standarde gradnje i nove zahtjeve pred investitore.

Projekt EN-EFF promovira novo zakonodavstvo Europske unije koje je vezano uz zgrade nulte potrošnje energije a koje će se i u Hrvatskoj morati primjenjivati za zgrade javne namjene od početka slijedeće godine, dok će primjena za sve ostale, dakle, privatne zgrade, biti obavezna od početka 2021. godine.

Održat ćemo i edukaciju za poslovni sektor i sve zainteresirane koji se moraju prilagoditi novom zakonodavstvu. To je posebno važno za građevinski sektor.

 

Damir Mandić iz Regionalne Energetske Agencije Sjever iz Koprivnice ističe da su s pojmom zgrade gotovo nulte energije uglavnom upoznati oni koji se time bave, uža grupa ljudi, projektanti i ljudi sa sveučilišta dok predstavnicima tijela javne vlasti treba još informacija i edukacija. Što se tiče obiteljskih kuća obveza počinje 2020., ali još ne postoji svijest da će i obiteljske kuće morati biti tako građene. Radi se o kompletnoj integraciji elemenata termoizolacije koja mora postići gotovo nultu potrošnju energije, a ta mala količina energije koja je potrebna treba se zadovoljiti iz sustava koji koriste obnovljive izvore energije, dizalica toplina, solarnih kolektora.

 

O tome kako graditi i obnavljati zgrade do ZG0E govorio je doc. dr. sc. Bojan Milovanović s Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Zgrade nulte energije zapravo znače zgrade s niskom potrošnjom energijom, gotovo nulom. Ideja je da se smanji potrošnja energije i resursa i da se što više promoviraju obnovljivi izvori energije. Projektiranje zgrada za tijela javne vlasti, poput škola ili vrtići te sličnih, krenulo je od početka ove godine, a gradnja kreće od 2019.“, naglasio je Milovanović te dodao da je praksa s jedne strane pokazala određene probleme, a s druge su se neki već prilagodili i neke zgrade su se već izgradile po tim standardima.

 

„Ideja je da se što više projektanata obrazuje jer je to jedan sasvim drugi način razmišljanja od onoga što smo na fakultetima učili. Treba nam cjeloživotno učenje što se tiče projektanata, ali nam definitivno treba i kvalificirana radna snaga za ovakvu razinu gradnje. A znamo da nam je već sada nedostaje“, kaže Milovanović. Što se tiče troškova gradnje po novim standardima, Milovanović naglašava da su veći benefiti koji se dobiju kroz životni ciklus zgrade nego što je skuplja sama gradnja.

 

„Ministarstvo graditeljstva je napravilo analizu koja je pokazala da je za najskuplje vrste zgrada, poput bolnica i hotela, cijene veća samo 10 %, a i to se vrlo brzo vraća. A i kvaliteta život u takvim zgradama, po pitanju buke, temperature, CO2, prašine, je puno bolja“, zaključuje Milovanović.

 

Zdenka Šarolić iz Studia Nexar d.o.o. predstavila je projekt Tehnološki park 2 kao primjer dobre prakse uvođenja standarda gotovo nulte potrošnje energije u zgrade javne namjene.

en eff 8.JPG

doc.dr.sc. Bojan Milovanović

en eff 2.JPG

Damir Mandić

en eff 7.JPG

Zdenka Šarolić, d.i.a.

en eff 4.JPG

EN-EFF-sudionici

 

Okrugli stol - hrvatski i mađarski pristup izgradnji zgrada gotovo nulte energije (ZG0E - nZEB), 29. kolovoza 2018. 

Zajednički okrugli stol na kojem su predstavljeni hrvatski i mađarski pristup izgradnji zgrada gotovo nulte potrošnje energije u prekograničnoj regiji, koji su ujedno bili i osnova za izradu nastavnog programa, održan je 29. kolovoza 2018. u ŽK Varaždin.

Okrugli stol.jpg

EN-EFF okrugli stol

Okrugli stol2.jpg

EN-EFF okrugli stol

Okrugli stol1.jpg

EN-EFF okrugli stol

 

Termin zgrada gotovo nulte energije uveden je u europsko zakonodavstvo 2010. godine Direktivom o energetskim svojstvima zgrada koja daje opći okvir zemljama članicama EU za definiranje vlastitih nacionalnih pristupa i planova provedbe. Različiti pristupi otežavaju stvaranje jedinstvene europske definicije ZG0E. Zahtjevi za ZG0E odnosit će se samo na zgrade izgrađene od 2020. godine nadalje, no nedostaju  jasni planovi ili obavezni zahtjevi za obnovu i renoviranje zgrada.

Okrugli stol4.jpg

EN-EFF okrugli stol

Okrugli stol5.jpg

EN-EFF okrugli stol

Sudionici okruglog stola su posjetili Studentski centar Varaždin - primjer dobre prakse, te razgledali novi studentski dom, odnosno cijeli kompleks Studentskog centra Varaždin koji se temelji na zelenom energetskom konceptu. Uz solarne elektrane na krovu, sustave dizalica toplice voda-voda za grijanje i hlađenje objekta, niskoenergetsku potrošnju objekta, korištenje kišnice kao sanitarne vode, cijenjeni gosti razgledali su i ostale popratne prostore bitne za život studenata. Tako su razgledali i  praonicu rublja, zajedničke prostorije za druženje studenata od dnevnih boravaka, učionica do studentskog kluba i fitness parka na otvorenom te spremišta za 340 bicikla i podzemnu garažu s punjačima za električne automobile.

SC Varaždin.jpg

EN-EFF posjet, Studentski dom Varaždin

SC Varaždin1.jpg

EN-EFF posjet, Studentski dom Varaždin

SC Varaždin2.jpg

EN-EFF posjet, Studentski dom Varaždin

 

Druga informativna radionica o novim standardima gradnje privatnih kuća i zgrada, 10. listopada 2018.

Radionica na kojoj je prezentiran standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (ZG0E) kao i uvjeti prijašnjih natječaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada se održala 10. listopada 2018. u HGK-Županijskoj komori Varaždin.

Druga informativna radionica.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

Projekt EN-EFF nastavlja sa svo­jim aktivnostima, ovaj put informativnom radionicom za građanstvo jer se novo zakonodavstvo vezano uz grad­nju zgrada gotovo nulte potrošnje ener­gije odnosi upravo na njih i to od početka 2021. godine. Cilj je upoznati građane s tehničkim zakonodavstvom, s njihovim obvezama kao budućim investitorima i sa svime onime što je potrebno napravi­ti da bi sagradili zgradu prema pravilima gotovo nulte potrošnje energije u sljedećem razdoblju. Ti zahtjevi su vrlo teški i vjerojatno će bitno povećati investicije, stoga građani moraju dobiti sve relevan­tne informacije.

Druga informativna radionica4.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

Druga informativna radionica1.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

O energetskoj obnovi obiteljskih kuća i višestambenih zgrada predavanje je održao Damir Mandić iz Regionalne energetske agencije Sjever koji je sve zainteresirane sudionike, a osobito one koji se pripremaju za gradnju privatnih kuća i stambenih zgrada detaljno informirao o novim obavezama i standardima.

Druga informativna radionica2.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

Ulaganja u zgrade gotovo nulte energije već su krenula energetskim ob­novama i na taj se način postojeće zgra­de pokušavaju prilagoditi na viši stan­dard, tako da bi se na lakši način moglo prijeći na standard zgrada gotovo nulte energije kad to za dvije godine postane obaveza. Javne su zgrade već u postupku i od početka ove godine sva je projektna dokumentacija morala biti rađena prema tom standardu kako bi od sljedeće godi­ne zgrade koje koriste tijela javne vlasti mogle biti građene u skladu s regula­tivom, a od 2021. to će vrijediti za sve zgrade. Uštede koje će se postići takvim načinom gradnje bit će ogromne, no i iz­gradnja će biti skuplja.

U zgradama koje se grade pre­ma novom standardu će u odnosu na one građene 80-ih godina prošlog stoljeća, uštede biti znatne veće, možemo govoriti i o više od 50 posto, ali će i početna inve­sticija u odnosu na klasičnu gradnju biti veća. Element koji poskupljuje investiciju odnosi se na obnovljive izvore energije, odnosno na sustave koji te izvore ener­gije koriste i koje je nužno implementira­ti da bi se postigao potreban standard. Ti su sustavi za manje, obiteljske kuće još uvijek relativno skupi, ali već za više­stambene zgrade to i nije velika razlika i mislim da je riječ o otprilike 100 eura po kvadratu. Svakako je potrebno reći i da će se i oni koji će graditi obiteljske kuće moći javiti na natječaje za sredstva iz EU fondova.

Jedna od sudionica radionice bila je arhitektica Danijela Đurić, nastavnica graditeljske grupe predmeta u varaždin­skoj Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudar­skoj školi, koja je naglasila da je njezin zadatak prenijeti nova sa­znanja budućim arhitektonskim tehničarima koji moraju biti upoznati sa suvremenim trendovima i regulativama i trebaju ih znati prenijeti u projekte i nacr­te koje izrađuju. Osobno nastoji prati­ti sve promjene, jer to je struka koja se jako brzo mijenja posljednjih desetak godina, a želja joj je da učenici iz škole izađu spremni uključiti se u tržište rada, te da upravo zbog toga nastoji sudjelovati na svakoj radionici.

 Druga informativna radionica3.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

 

Pilot trening - zgrade gotovo nulte energije (ZG0E), 7. i 8. studenoga 2018.

S ciljem što boljeg informiranja svih zainteresiranih, Županijska komora Varaždin je organizirala dvodnevni pilot trening održan 7. i 8. studenoga 2018., namijenjen prije svega nastavnom osoblju i stručnjacima u području projektiranja i visokogradnje te drugim zainteresiranim osobama.

Pilot trening1.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening.jpg

EN-EFF pilot trening

Predavači:

  • Damir Mandić, energetski stručnjak/ ovlašteni inženjer građevinarstva, poglavlja nZEB standard, Građevinarstvo, Mjerenja i ispitivanja, Elektrotehnika, Financijski alati i Ponašanje korisnika
  • Dinko Sladojev, dipl. ing strojarstva, poglavlje Strojarstvo

Pilot trening2.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening6.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening5.jpg

EN-EFF pilot trening

Govorili su o zakonodavstvu koje regulira izgradnju zgrada gotovo nulte potrošnje energije, koje će se od 2021. implementirati za sve novosagrađene zgrade. Samo zakonodavstvo dijeli zgrade u dvije skupine: zgrade koje su javnih namjena i zgrade koje su privatnih namjena. Informacije iz tog zakonodavstva odnose se na gotovo sve koji imaju namjeru graditi ili renovirati zgrade, i obiteljske i višestambene i zgrade svih javnih namjena. Upravo zbog toga je jedna od najvažnijih stvari organizirati trening za stručnjake koji će u budućem periodu graditi takve zgrade.

Predavači, stručnjaci na području građevinarstva, elektrotehnike i strojarstava su obradili još neke vrlo bitne teme, kao što su ponašanje potrošača i financijski alati te praktični rad na aplikacijama za energetsko certificiranje.

Jedan od predavača, Damir Mandić, energetski stručnjak / ovlašteni inženjer građevinarstva, naglasio je da se moramo prilagoditi zahtjevima Europske unije te da će vrijeme pokazati koliko smo spremni.

Pilot trening7.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening8.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening9.jpg

EN-EFF pilot trening

Kod nas se tek nedavno pojavio taj pojam, a u razvijenim zemljama je odavno poznat, provodi se i postao je standard. Potrebno je znanje osoba koje bi trebale provoditi sam taj način gradnje, počevši od projektanata pa do osoba koje će graditi zgradu gotovo nulte energije. Sami radnici bi trebali proći nekakav proces obuke da se upoznaju s novi tehnologijama i s rješavanjem detalja koji su ključni za postizanje učinkovitosti takvih zgrada. Mislim da je ovo korak naprijed u odnosu na ono što se prije događalo i u tom smjeru bi trebali nastaviti.

Pilot trening10.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening12.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening11.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening14.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening15.jpg

EN-EFF pilot trening

Polaznici treninga u varaždinskoj Županijskoj komori bili su arhitekti, projektantski biroi, poduzetnici koji posluju na području visokogradnje i djelatnosti koja su vezana uz visokogradnju te nastavno osoblje srednjih škola koje predaje graditeljsku grupu predmeta.

Pilot trening13.jpg

EN-EFF pilot trening

 

Završna konferencija, 26. studenog 2018. 

Završna konferencija uspješne hrvatsko-mađarske suradnje u projektima strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih tijekom provođenja dvaju projekata prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska u kojima je Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin vodeći partner, Duo Pack – Praktičan pristup stvarnom znanju - Practical Approach to Concrete Knowledge i EN-EFF – Novi koncept treninga za energrtsku učinkovitost - New concept training for energy efficiency, održana je 26. studenoga 2018. u Varaždinu.

Zavrsna konferencija EN-EFF.jpg

EN-EFF završna konferencija

Uključila je glavne ciljeve i rezultate projekata DUO PACK i EN-EFF sufinanciranih iz komponente 4.1.2. Suradnja u produčju srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih Prekograničnog programa Interreg V-A Mađarska–Hrvatska 2014-2020. Provedene aktivnosti obaju projekata obuhvatile su i povezale predstavnike partnerskih institucija te potaknule prijenos znanja, iskustava i dobre prakse između uključenih dionika u provedbi strukovnog obrazovanja te implementaciji novih obrazovnih programa u području energetske učinkovitosti u izgradnji novih objekata u prekograničnom području.

 

Zavrsna konferencija7.jpg

EN-EFF završna konferencija

Zavrsna konferencija4.jpg

EN-EFF završna konferencija

Sudionike su uvodno pozdravili Márton Szűcs, voditelj Zajedničkog tajništva Interreg V-a Programa suradnje Mađarska – Hrvatska, Tvrtko Čelan, programski i komunikacijski voditelj u Zajedničkom tajništvu Interreg V-a Programa suradnje Mađarska - Hrvatska i Dragutin Gložinić, predsjednik ŽK Varaždin. M. Szűcs je istaknuo da su se otkada su pokrenuti prekogranični projekti novčana sredstava iz godine u godinu povećavala te da je Europska unija prepoznala značaj prekogranične suradnje. Karakteristika oba projekta je da su teme koje obrađuju, dualno obrazovanje i energetska učinkovitost, zapravo jedne od središnjih tema danas u društvu, ne samo kod nas nego općenito u Europi i svijetu. Predsjednik Županijske komore Varaždin je rekao da su teme oba projekta u žarištu interesa u društvu i da smo tom suradnjom s Mađarskom dobili dosta informacija, te da je razmjena iskustava iznimno bitna.

Zavrsna konferencija6.jpg

EN-EFF završna konferencija

Zavrsna konferencija2.jpg

EN-EFF završna konferencija, Márton Szűcs

Zavrsna konferencija1.jpg

EN-EFF završna konferencija, Tvrtko Čelan

Cilj projekta EN-EFF – Novi koncept treninga za energetsku učinkovitost je pridonijeti obrazovanju, osposobljavanju i strukovnom obrazovanju kroz razvoj zajedničkih programa treninga implementacije principa gradnje gotovo nulte energije (ZG0E).

U sve aktivnosti oba projekta koji su počeli istovremeno i završavaju nakon 16 mjeseci trajanja bilo je izravno uključeno 950 sudionika. EN-EFF je vrijednosti ukupno 177 tisuća eura, a DUO PACK 100 tisuća eura.

Zavrsna konferencija EN-EFF2.jpg

EN-EFF završna konferencija

Zavrsna konferencija.jpg

EN-EFF završna konferencija