ŽK Split: Poziv na prvu zajedničku konferenciju foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, gradova i sveučilišta ŽK Split dvadeset godina na sajmu kamena Marmo+Mac u Veroni Javni poziv mikropoduzetnicima za sudjelovanje u projektu WebStart U pripremi projekti za program prekogranične suradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora

ŽK Split: Poziv na prvu zajedničku konferenciju foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, gradov...

ŽK Split dvadeset godina na sajmu kamena Marmo+Mac u Veroni

Javni poziv mikropoduzetnicima za sudjelovanje u projektu WebStart

U pripremi projekti za program prekogranične suradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora

Vijesti

Projekti i akcije

ŽK Split: Poziv na prvu zajedničku konferenciju foruma jadransko-jonsk...

Kalendar sajmova u SDŽ 2018. i 2019. godine

Poduzetnički inkubator za poduzetnice početnice

Posjete tvrtkama HGK – ŽK Split

Poziv za sudjelovanje u projektima WebStart i PlanStart

Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora

Projekt razvoja poduzetništva žena pomoću intelektualnoga kapitala

ŽK Split – partnerska institucija Ekonomskog fakulteta

Bilten HGK ŽK Split