Objavljeno: 07. 10. 2021. , Ažurirano: 18. 10. 2021.

Projekt Uspostava regionalnog centra kompetentnosti (RCK) u sektoru turizma i ugostiteljstva ima za opći cilj jačanje institucionalnih i ljudskih resursa u svrhu povećanja njihove mogućnosti na tržištu rada. 

Specifični su mu ciljevi jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koji će, među ostalim, unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja te potaknuti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

Korisnik projekta je Turističko-ugostiteljska škola Split, dok su projektni partneri: Srednja škola ''Braća Radić'' iz Kaštel Štafilića, Srednja škola Bol, Srednja strukovna škola ''Blaž Jurjev Trogiranin'', Hotel Split d.d., Grand Hotel Lav d.o.o., Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Split, Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, Sveučilište u Splitu te H.L.DVORAC d.o.o.

Vrijednost projekta iznosi 74.947.190,78 kuna, a razdoblje provedbe je 48 mjeseci, od 29. prosinca 2019. do 29. prosinca 2023.

Projekt se financira iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%).

Projektne aktivnosti su usmjerene na modernizaciju te programsko i kadrovsko unaprjeđenje obrazovanja uz promociju zanimanja te na jačanje kapaciteta ciljnih skupina (učenici, odrasli polaznici i odgojno-obrazovni radnici).

Naime, unatoč uspjesima turističkog sektora i njegovu značaju za ukupno gospodarstvo, ankete poslodavaca upozoravaju da je radna snaga u vidu dostupnosti, kvalificiranosti i motiviranosti ograničavajući faktor konkurentnosti. Statistički podaci ukazuju na manjak radne snage u sektoru (u SDŽ nedostaje 1500-2000 radnika unatoč popunjenim kvotama). Iz navedenog je razvidan nesrazmjer rasta sektora u odnosu na radnu snagu koja zbog strukturalnih karakteristika (uključujući i strukovno obrazovanje) ne može pratiti taj rast. RCK odgovara na potrebu za kvantitativnim i kvalitativnim iskorakom kadrova te eliminira trenutačna uska grla u obrazovanju za ova zanimanja i srednji menadžment što će rezultirati poboljšanjem kvalitete usluga u turizmu.

RCK će aktivno raditi na unaprjeđenju strukovnih kurikuluma temeljenih na praksi s jasnim ishodima učenja i usklađenim na razini svih škola RCK-a te poticanjem međusektorskog umrežavanja kroz male inovativne projekte i osnivanje učeničkog inkubatora čime se donosi poduzetnički orijentirano obrazovanje za razvoj praktičnih vještina. U sklopu projekta uspostavit će se Karijerni centar za profesionalno usmjeravanje učenika aktivnostima promocije zanimanja s ciljem privlačenja odličnih učenika te povećanja atraktivnosti upisa u strukovne škole sektora turizma i ugostiteljstva.

Naglasak se stavlja na nedovoljno promoviranu socijalnu i radnu integraciju ranjivih skupina primjenom individualiziranog pristupa, prilagodbom sadržaja te nabavkom specijalizirane opreme. RCK-om se planira povećanje broja odraslih polaznika i stavlja se naglasak na programe osposobljavanja i usavršavanja, unapređenje znanja i vještina, umjesto dosadašnje dominacije prekvalifikacija, kao i na osuvremenjivanje metoda poučavanja, uspostavu tržišno oblikovanih programa i sustava za e-učenje.

Dodatno rješenje su neformalne edukacije koje najbrže odgovaraju na promjenjive potrebe tržišta rada. Svi izrađeni programi bit će konkurentni te kao proizvod RCK-a prezentirani na tržištu regije s ciljem privlačenja polaznika koji time mogu doprinijeti rješavanju problema deficita radne snage u turizmu. RCK-om se unaprjeđuju stručne, andragoške i metodičko-didaktičke vještine odgojno-obrazovnih radnika (neusklađene s modernim trendovima) kroz inovativne metode poučavanja s fokusom na praktičan rad i samostalnost polaznika. Razvoj Akademije za mentore i prijedloga vrednovanja statusa mentora regulativni su iskorak kojim se adresira problem manjkave motiviranosti mentora. Nabavom opreme visokog tehnološkog sadržaja potiče se kreativnost nastavnika, a učenike stavlja u doticaj sa suvremenim procesima za lakšu tranziciju u svijet rada. S ciljem unaprjeđenja mobilnosti, barem jedan od četiri programa cjelovite kvalifikacije na razini 5. prema HKO razvit će se kao međunarodni program na engleskom jeziku.

U procesima modernizacije strukovnog obrazovanja sudjeluju poslodavci (kojima je kao krajnjim korisnicima poboljšanje izlaznih vještina učenika i polaznika primarni interes) kroz aktivno sudjelovanje u realizaciji tržišno oblikovanih kurikuluma, stručne prakse te usavršavanju mentora i strukovnih nastavnika.

Inovativan pristup osiguran je uspostavom E-RCK-a temeljenog na softverskim rješenjima/modulima u područjima upravljanja, praćenja izvedbe prakse i izlaznih kompetencija, sustava praćenja karijera i kvalitete te izradom digitalnih obrazovnih sadržaja i virtualnih rješenja u nastavi, čime RCK postaje suvremeni hotspot za obrazovanje kadrova u korak s vremenom i zahtjevima sektora.

Projekt ima uporište u županijskoj razvojnoj strategiji i Strategiji razvoja ljudskih potencijala kojima se prioritizira razvoj ljudskih resursa kao pretpostavka rasta konkurentnosti turizma, a kompatibilan je i sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. te Akcijskim planom - Program jačanja ljudskih potencijala u turizmu jer adresira poboljšanje znanja i vještina turističkih djelatnika.

Naglaskom na unaprjeđenu praktičnu nastavu (E2), projekt doprinosi realizaciji Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, osobito u dijelu Cjeloživotnog učenja i Obrazovanja odraslih. Aktivnosti prilagodbe programa ranjivim skupinama u skladu su s OP ULJP 2014.-2020., ciljem 9. Uključivanjem poslodavaca u oblikovanje obrazovanja poštuje se inicijativa strategije ''Europa 2020'' o poboljšanju obrazovnog sustava i lakšem prijelazu na tržište rada.

Kreiranjem tržišno oblikovanih programa u suradnji s poslodavcima te primjenom inovativnih modela učenja, tehnologija i trendova, učenici i polaznici RCK-a poboljšat će izlazne kompetencije, razinu kreativnosti i zapošljivosti. Poticanjem mobilnosti i suradnje te stručnim usavršavanjem unaprjeđuju se stručne i metodičko didaktičke vještine predavača i mentora koji lakše odgovaraju promjenjivim zahtjevima tržišta rada. Promocijom zanimanja i inovativnih sadržaja koje nudi RCK povećavat će se privlačnost istih, a korisnike usmjeriti na aktivnosti koje povećavaju konkurentnost na tržištu rada.

Osnovan Učenički poduzetnički inkubator u HGK u Splitu


HGK – Županijska komora Split, kao partner, i Turističko-ugostiteljska škola Split, kao korisnik projekta, osnovali su 20. svibnja 2021. Učenički inkubator. 

U ovom inkubatoru za učeničko poduzetništvo, s naglaskom na specifičnosti sektora turizma i ugostiteljstva, učenici će dobiti osnove znanja iz knjigovodstva i računovodstva, pohađat će radionice osnove digitalnog marketinga, razvijanje i osmišljavanje malih inovativnih proizvoda kroz dvije učeničke zadruge i sl. te će im se pružati savjetodavna, mentorska i stručna potpora za vođenje fiktivnih tvrtki. 

Učenički inkubator se nalazi u prizemlju zgrade HGK – Županijske komore Split, na adresi Obala Ante Trumbića 4, Split.