Strukovna grupacija putničkih agencija ŽK Split

Strukovna grupacija putničkih agencija osnovana je 03.lipnja 2016.g. s ciljem unapređivanja rada i poslovanja putničkih agencija, strukovnog povezivanja za potrebe rješavanja aktualne problematike, prezentiranja i zastupanja usaglašenih stavova prema resornim ministarstvima i institucijama, te  promidžbenih aktivnosti na pružanju i unapređenju kvalitete usluga u turizmu na regionalnom i nacionalnom nivou.

 Strukovna grupacija putničkih agencija ŽK Split.jpg

Članice Strukovne grupacije su članice HGK koje posluju na području Splitsko dalmatinske županije, a kojima je pretežita djelatnost, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007:

  • N 79 Putničke agencija, organizatori putovanja (touroperatori) i ostale rezervacijske usluge
  • 79.1 djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (touroperatora).
  • 79.9 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

Grupacijom predsjeda direktor tvrtke Shuttle d.o.o., Dragan Kostadinović, a zamjenik je Jurica Glavina, direktor tvrtke Eklata d.o.o.

Članovi vijeća ove Grupacije su: Ante Lacman, Intours Demaco d.o.o., Anja Škulje Makjanić, Enjoy Health j.d.o.o., Luka Radnić, Redono d.o.o., Dunja Kadrić, Turistička agencija Radmanove mlinice, Vedran Cvitanić, ADRIASOUL, Soul Travel d.o.o., Ivana Sičenica, Almissa-Larus d.o.o., Veselka Huljić, Aktivni Odmor d.o.o., Igor Popović, Adriagate d.o.o., Ivica Čović, VIP TRAVEL DMC&PC, Jerome d.o.o., Slavko Galiot, Delmat tours d.o.o., Robert Bralić, Ventula Travel d.o.o.

Poslovna tajnica Grupacije je Nataša Bušić iz Odsjeka za turizam ŽK Split.

13.jpg

Contacts

  • Županijska komora Split Adresa: Obala Ante Trumbića 4 21000 Split Email: hgkst@hgk.hr Tel: +385 21 321 100 Tel 1: +385 21 321 101 Fax: +385 21 346 956 Predsjednik: Joze Tomaš, MBA direktorica: Vesna Friedl, dipl.oec.
  • Dragan Kostadinović Tel: +385 98 23 49 13 Email: dragan@shuttle.hr
  • Jurica Glavina Tel: +385 98 26 54 61 Email: jurica.glavina@eklata.com
  • Nataša Bušić, ŽK Split Tel: + 385 21 321 118 Email: nbusic@hgk.hr