Strukovna grupacija marikultura i ribarstvo

Strukovna grupacija marikultura i ribarstvo djeluje unutar Klastera Marikultura kroz rad 3 grupacije; uzgajivači tune, uzgajivači bijele ribe i uzgajivači školjaka te okuplja cca 90% svih hrvatskih subjekata u marikulturi, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. :

A 03.21 Morska akvakultura

C 10.21 Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

 

Predsjednik: Kristijan Zanki, dipl. ing., Sardina d.o.o. Postira

 

- Sjednica Grupacije uzgajivača bijele ribe

Contacts

  • Županijska komora Split Adresa: Obala Ante Trumbića 4 21000 Split Email: hgkst@hgk.hr Tel: +385 21 321 100 Tel 1: +385 21 321 101 Fax: +385 21 346 956 Predsjednik: Joze Tomaš, MBA direktorica: Vesna Friedl, dipl.oec.
  • Mislav Bezmalinović Tel: +385 21 63 22 44 Email: m.bezmalinovic@sardina.biz
  • Danica Poparić Majić, ŽK Split Tel: +385 21 321 169 Email: dpoparic@hgk.hr