ŽK Split sudjeluje u radnoj skupini splitskog living laba

Objavljeno: 26. 03. 2021. , Ažurirano: 05. 05. 2021.

SmartCulTour (Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development of European Regions) je četverogodišnji projekt kojemu je cilj poduprijeti razvoj urbanih i ruralnih europskih regija putem održivog i otpornog kulturnog turizma. Projekt je financiran iz Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Horizon2020.

Partnerske institucije na projektu su Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu iz Hrvatske te KU Leuven (Belgija), Breda University of Applied Sciences (Nizozemska), University of Lapland (Finska), MODUL University Vienna (Austrija), Ca Foscari Universita di Venezia (Italija), UNESCO (Francuska), Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (Španjolska), Toerisme Vlaandern (Belgija) i Quantitas (Italija).

Glavni alat u ostvarenju ciljeva projekta je uspostava living labova, okruženja koja omogućavaju kontinuiranu komunikaciju, suradnju i inovativnost ključnih dionika u turističkoj destinaciji.

Living lab za područje grada Splita uspostavljen je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a HGK – Županijska komora Split dio je radne skupine koja radi na njegovu punom formiranju i definiranju djelovanja te uključuje predstavnike javnog i privatnog sektora, institucija u kulturi te članove lokalne zajednice.

Aktivnosti ovog living laba usmjerene su na poticanje održivog razvoja kulturnog turizma na području Splita (Split, Trogir, Kaštela, Solin, Klis, Dugopolje i Sinj). Njegovom uspostavom nastoji se identificirati zajedničke vizije i ciljeve razvoja kulturnog turizma i odabrati mjere kojima bi se ti ciljevi ostvarili te u konačnici potaknuti inovativnost dionika i ko-kreaciju održivih proizvoda u segmentu kulturnog turizma.

Više o projektu i living labovima nalazi se na webu projekta.

Dodatne informacije možete dobiti u u ŽK Split od Nataše Bušić, na telefon 021 / 321-118, ili na e-mail: nbusic@hgk.hr.