Objavljeno: 12. 07. 2016. , Ažurirano: 19. 09. 2019.

Preteča Udruge

Nakon gospodarskih susreta tvrtki zemalja članica Jadransko-jonske inicijative, održanih u svibnju 2001. u ŽK Split, iz splitske je Komore krenula inicijativa za održavanjem susreta predsjednika regionalnih gospodarskih komora zemalja članica JJI s ciljem poboljšanja međusobne suradnje regija, pravovremenog promišljanja gospodarskog razvoja područja kroz koja bi cesta prolazila te oživljavanja same Inicijative. Nakon prvog sastanka, 12. listopada 2001. u Splitu, održana su dva foruma predsjednika gospodarskih komora jadranske regije: 18. travnja 2002. u Anconi te 31. listopada 2002. u Anconi, a na zadnjem je dogovoreno da se forum institucionalizira na način da se osnuje Udruga jadransko-jonskih gospodarskih komora sa sjedištem u Anconi.

Osnivanje Udruge

Osnivački akt Udruge jadransko-jonskih gospodarskih komora potpisali su 5. veljače 2003. u Anconi predsjednica HGK Županijske komore Split, Jadranka Radovanić i predsjednik Gospodarske komore Ancone, Augusto Bocchini.

Bocchini i Radovanić.JPG

Svečanosti potpisivanja bili su nazočni i hrvatski veleposlanik u Italiji Drago Kraljević, savjetnik u talijanskom Ministarstvu proizvodnih aktivnosti Paolo Quercia, zamjenik glavnog tajnika Unioncamere, Ugo Girardi te drugi ugledni gosti.

O Udruzi

Udruga je dobrovoljno međunarodno udruženje, neprofitna organizacija gospodarskih komora jadranskog područja otvorena za suradnju s drugim udruženjima i organizacijama, koji djeluju s istovjetnom svrhom. Jedan od najvažnijih rezultata osnivanja ove udruge za Hrvatsku je svakako mogućnost dobivanja sredstava Europske unije namijenjenih raznim zajedničkim projektima te inicijativama za razvoj poduzetništva.

Uz komore osnivače, Gospodarsku komoru Ancone i HGK županijsku komoru Split, Forum okuplja 37 gospodarskih komora i 3 potporna člana iz 7 zemalja smještenih na obalama Jadranskog i Jonskog mora: Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija i Grčka.

Predsjednik Foruma: Rodolfo Giampieri, predsjednik Komore Ancona
Podpredsjednik: Velimir Mijušković, predsjednik Privredne komore Crne Gore
Glavni tajnik: Michele De Vita, glavni tajnik Komore Ancona

Sjedište tajništva Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora je u Anconi, pri Komori Ancona:

Piazza XXIV Maggio 1
60124 Ancona
Italia

Tel.: +39 071 58 98 249/266
Fax.: +39 071 58 95 255
www.forumaic.org

Tijela Udruge:

·Skupština
(sastavljena od predstavnika svih članica),

· Upravno vijeće
(sastavljen od jednog predstavnika za svaku zemlju regije te predstavnika komora osnivača Udruge, tj. komora Ancone i Splita)

· Predsjednik
(dvogodišnji mandat),

Upravno vijeće

Prema čl. 8 Statuta Udruge jadransko-jonskih gospodarskih komora Upravno vijeće se bira na dvije godine i ima 9 članova, među  kojima su predsjednik i potpredsjednik: među ovih devet članova dva obavezno imenuju osnivači, dok ostalih sedam članova bira Skupština.

Članovi Upravnog vijeća:

Rodolfo Giampieripredsjednik Trgovinske komore Ancone (Italija), Predsjednik Foruma
Katija Buličić
– predsjednica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Split (Hrvatska), članica
Terezina Orlić – predsjednica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Dubrovnik (Hrvatska), članica
Giorgio Rainaldi – predsjednik Trgovinske komore L’Aquile (Italija), član
Alfredo Malcarne– predsjednik Trgovinske komore Brindisi (Italy), član
Andrea Xhavara – predsjednik komore Drač (Albanija), član
Marko Šantić – predsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina), član
Vladimir Mijušković – predsjednik Privredne komore Crne Gore (Crna Gora), član
Konstantinos Bokas – potpredsjednik Trgovinske i industrijske komore Aetoloakarnanie (Grčka), član
Giampaolo Giampaoli - počasni član
Vladimir Vukmirović - počasni član

Međunarodni arbitražni sud

Članovi Međunarodnog jadransko-jonskog suda s  četverogodišnjim mandatom koji traje od 24. travnja 2008.:

Predsjednik: Daniele Mantucci, Politehničko sveučilište Regije Marche (Italija)
Potpredsjednica: Željana Bevanda, Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina)
Glavni tajnik: Michele De Vita, Trgovinska komora Ancone (Italija)

Članovi:

Xheni Bixhili, Trgovinska i industrijska komora Drača (Albanija)
Salvatore Di Pardo, Trgovinska komora Campobassa (Italija)
Sabina Kač, Stalni arbitražni sud u Sloveniji (Slovenija)
Panorea Nikolopoulou, Komora Achaia (Grčka)
Jasminka Trzun, Hrvatska gospodarska komora (Hrvatska)
Stanko Zloković, Jadransko brodogradilište, Bijela (Crna Gora)

Vijeće revizora

Članovi:

Romano De Angelis – Trgovinska komora Ancone (Italija), predsjednik Vijeća revizora
Mileva Mihić – Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina), revizor
Pavle Radovanović – Privredna komora Crne Gore (Crna Gora), revizor
Georges Rompolas – Trgovinska i industrijska komora Kerkyre (Grčka), zamjenik revizora

Logotip Udruge

baner AIC.jpg

Okrugli stolovi

Forum se od samih početaka fokusirao na teme od zajedničkog interesa, te se tijekom godina iskristaliziralo šest tema: žensko poduzetništvo, transport, turizam, poljoprivreda, zaštita okoliša i ribarstvo. Misao vodilja svih okruglih stolova je potreba neprekidnog usavršavanja te razmjene iskustava i znanja između gospodarskih subjekata zemalja jadransko-jonskog područja.

Koordinatori okruglih stolova:

· Žensko poduzetništvo: Katija Buličić – predsjednica Županijske komore Split (Hrvatska);
· Transport: Konstatinos Antzoulatos – predsjednik Gospodarske komore Achaia (Grčka);
· Turizam: Rodolfo Giampieri – predsjednik Trgovinske komore Ancone (Italija);
· Poljoprivreda: Marko Šantić – predsjednik Gospodarske komore FBiH (Federacija Bosne i Hercegovine);
· Okoliš: Vinko Mičetić – predsjednik Županijske komore Rijeka (Hrvatska);
· Upravljanje EU projektima;
· Ribarstvo/marikultura: Aleksandar Joksimović – predstavnik Privredne komore Crne Gore (Crna Gora).

1. forum
 

Radni dio 1. foruma predsjednika regionalnih gospodarskih komora zemalja Jadransko-jonske inicijative, dogovorenog u Splitu u listopadu 2001., održan je 18. travnja 2002. u Anconi. Nakon pozdravnih govora predsjednika Komore Ancona, predsjednice Županijske komore Split, potpredsjednika Regije Marche, predsjednika Provinicije Ancona, gradonačelnika Ancone, te savjetnika doministra za proizvodne aktivnosti (bivše Ministarstvo vanjske trgovine), uslijedili su posebni izvještaji predstavnika talijanske strane. Isti su dali svoje viđenje načina rješavanja problema od zajedničkog interesa, a posebno se razmatrao prijedlog za uspostavu Međunarodne jadranske arbitražne komore.

U sklopu foruma održana su tri okrugla stola i to za transport, turizam i ribarstvo. Okruglom stolu za transport, kojem su zajednički predsjedali ravnatelj Lučke uprave Ancone Alessandro Pavlidi i predsjednica Županijske komore Split Jadranka Radovanić, koja je ujedno bila koordinator svih komora s hrvatske strane Jadrana, bila su nazočna 23 predstavnika iz Crne Gore, Grčke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Italije. Ognjen Drnjević, iz splitske komore, prezentirao je u osnovnim crtama priloženi materijal pod naslovom “Prekojadranske trajektne linije – uloga luka Split i Ancona”. Naglašena je važnost spomenutih linija za međusobni razvitak trgovine i turizma. Posebno je bilo govora o problemu nedovoljnog broja talijanskih dopusnica za međunarodni cestovni teretni promet, pri čemu je predsjednica Županijske komore Split dala pregled svih aktivnosti koje je Komora do sada poduzela na rješavanju spomenutog problema. Ujedno je pozitivnim ocijenila zajedničke napore hrvatske i talijanske strane u pregovorima na kojima su se ti problemi rješavali, te je naznačila važnost dogovora kojim su s talijanske strane uvedene dodatne tzv. “trajektne dopusnice”. Navedene dopusnice dobivat će se u dodatnom kontingentu pod uvjetom da teretna vozila koriste trajekte koji plove između Hrvatske i Italije, a ulaze u Italiju preko luka Ancona i Bari. Razmatrani su i svi prijedlozi mjera kojima bi se poboljšala međunarodna razmjena zemalja sudionica, za što je preduvjet unapređenje prometnih, te posebno pomorskih veza. U razgovorima s predstavnicima talijanske carine, Radovanić se založila i za primjereniji tretman hrvatskih građana pri ulasku u Italiju preko luke Ancona, kojim bi se izbjeglo prozivanje putnika i poštivala njihova privatnost. Nakon sveobuhvatne rasprave, tijekom koje se osim o problemu dopusnica govorilo i o stavu talijanskog cestovnog teretnog udruženja, donesen je zaključak da se izradi studija u kojoj bi se istražile tehničko-tehnološke i komercijalne mogućnosti unapređenja transporta, s posebnim osvrtom na multimodalni i intermodalni transport.

Okrugli stol za turizam, na kojem je predstavnik ŽK Split bila Ondina Šegvić, okupio je turističke subjekte i institucije iz svih sedam zemalja Jadransko-jonskog foruma na inicijativi zajedničkog predstavljanja Jadransko-jonskog bazena kao jedinstvenog turističkog proizvoda na svjetskom tržištu.

2. forum
Radovanić.JPG

Na 2. forumu predsjednika regionalnih gospodarskih komora zemalja Jadransko-jonske inicijative, održanom 31. listopada 2002. u Portonovu kraj Ancone, sudjelovali su predsjednici i predstavnici gospodarskih komora Grčke, Albanije, Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Predsjednici su bili složni u mišljenju da je Forum potrebno institucionalizirati na način da se osnuje Udruga jadranskih gospodarskih komora čije bi sjedište, kao i sjedište Skupštine i Upravnog vijeća, bilo u Anconi. Dogovoreno je da se do kraja godine donese Odluka o osnivanju Udruge. Nazočni su, također, podržali prijedlog Jadranke Radovanić, predsjednice ŽK Split, o pojedinim zemljama kao nosiocima sjedišta za turizam, ribarstvo, transport i ostale gospodarske djelatnosti.

Razgovarajući o arbitraži Radovanić je naglasila kako u Hrvatskoj postoji Zakon o arbitraži i arbitražni sud koji djeluje pri Komori, te je predložila da se imenuju osobe koje će biti predstavnici pri arbitražnoj komisiji. Prijedlog osnivanja arbitražne komisije podržali su i Jago Lasić, predsjednik Komore Federacije BiH (51 posto vanjskotrgovinskog prometa BiH je upravo sa zemljama elanicama JJI), te Vladimir Vukmirović, predsjednik Privredne komore Crne Gore. Denis Ikić, poslovni tajnik zadarske komore, predložio je uspostavljanje web stranica Foruma, na kojima bi se kontinuirano prenosila mišljenja i prijedlozi te se time olakšalo praćenje rada Foruma.

O stanju projekata raspravljenih na prošlom Forumu svoje su zaključke iznijeli dr. Alessandro Pavlini, ravnatelj Lučke uprave Ancona, Giuseppe Cingolani, predsjednik Udruženja gospodarskih komora za centralnu Europu, prof. Danielle Mantucci, prof. Renato Novelli te Jadranka Radovanić. Dr. Pavlini je naglasio da su od prošlog Foruma već učinjeni značajni pomaci naprijed, počevši od novih prijevoznih sredstava koja omogućuju bolju povezanost putnika i roba među našim lukama. Cingolani je naveo ostvarenje dobre suradnje s talijanskim Institutom za ribarstvo (održano je 17 sastanaka, od toga 3 u Hrvatskoj), te uključenje sveučilišta u istraživanja. Prof. Novelli je predložio kreiranje web stranice koja će objediniti agrokulturnu, gastronomsku, marikulturnu i turističku ponudu s obje strane Jadrana. Dr. Sandro Petinatto, govoreći o Interreg programu, naveo je kako se još čeka na dodatak namijenjen ovom programu koji bi obuhvaćao prijedloge i mišljenja svih članica JJI. Zakon 84, koji je vezan uz Interreg program, postoji već godinu dana, načini provođenja Zakona su također definirani, ali se još uvijek čeka na ovjeru od strane fondova do koje bi trebalo doći do kraja studenog ove godine. Jadranka Radovanić smatra da ukoliko postoje Zakon i određena sredstva da treba utvrditi projekt koji će se financirati, te je predložila financiranje u poljoprivrednom sektoru Splitsko-dalmatinske županije (npr. rashladnih komora za voće i povrće).Dogovoreno je da splitska i ankonska komora predlože koordinatore za daljnje aktivnosti Udruge/foruma, pa je tako koordinator za komore iz Hrvatske,
Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije Goran Radovanić iz ŽK Šibenik (e-mail: gradovanic@hgk.hr), dok je koordinatorica za komore iz Italije, Grčke i Albanije Manuela Lunati iz Komore Ancone (e-mail:: manuela.lunati@an.camcom.it).

3. forum

1.jpg

Treći Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora održan je 16.-17. svibnja 2003. u Igoumenitsi, Grčka. Organizator Foruma bila je Gospodarska komora Thesprotia. Na Skupštini Foruma okupilo se stotinjak sudionika, predsjednika i predstavnika svih jadransko-jonskih komora, uz nazočnost gradonačelnika Igoumenitse, župana regije Thesprotia i zastupnika u grčkom saboru.

Nakon uvodnih riječi Vasilisa Lolosa, predsjednika komore Thesprotie, nazočnima su se obratili inicijatori osnivanja Udruge jadransko-jonskih gospodarskih komora Jadranka Radovanić, predsjednica ŽK Split i Augusto Bocchini, predsjednik komore Ancone. Radovanić je podsjetila na osnivanje Foruma te na prvotne ciljeve, prvenstveno stvaranje zajedničke baze podataka gospodarskih subjekata i izradu konkretnih projekata budući će EU podupirati i stimulirati progres Jadransko-jonske regije. Augusto Bocchini je istaknuo kako Forum nije zamišljen kao tijelo za formalne sastanke nego kao tijelo s vrlo konkretnim ciljevima i pratećom operativom.

4. forum

106_0653.JPG

; Izvor: ; Snimio: .

IV. forum Jadransko-jonskih gospodarskih komora održan je u Neumu, 21.-22. travnja 2004. Organizator skupa bila je Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine a isti je okupio oko 120 sudionika, predstavnika gospodarskih komora Jadransko-jonskog područja, predstavnika pojedinih regionalnih vlasti ali i gospodarstvenika zainteresiranih za sudjelovanje na nekom od okruglih stolova.

Prvog dana Foruma nazočnima su se obratili Jago Lasić, predsjednik Privredne/Gospodarske Komore Federacije BiH, Đuro Obradović, gradonačelnik Neuma, Augusto Bocchini, predsjednik Foruma, Jadranka Radovanić, potpredsjednica Foruma, Anka Vojvodić, predsjednica Foruma Jadransko-jonskih gradova, Enzo Giancarli, Tiziana Vecchio, predstavnica talijanskog Ministarstva proizvodnih djelatnosti te Marina Maurizi, Regija Marche.

Uslijedila je Skupština komora članica Foruma, na kojoj je dano izvješće o završnom računu Foruma za 2003. godinu te proračun za 2004. godinu, imenovan je novi elan Upravnog vijeća – predstavnik Slovenije, osnovana je radna grupa za projekte Europske unije, bilo je govora o promotivnim aktivnostima u cilju prezentacije Foruma u 2004., te je predloženo pokretanje web stranice Foruma. Skupština je također usvojila i izmjene Statuta Foruma.

Potom je održano šest okruglih stolova: žensko poduzetništvo (koordinatorica je bila Jadranka Radovanić, predsjednica HGK ŽK Split), ribarstvo/marikultura (koordinator Aleksandar Joksimović, viši istraživač Instituta za biologiju mora Sveučilišta Crne Gore), transport (koordinator Vasilios Lolos, predsjednik Trgovačke i industrijske komore Thesprotia, Grčka), turizam (koordinator Augusto Bocchini, predsjednik Gospodarske komore Ancone, Italija), poljoprivreda (koordinator Jago Lasić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH) te okoliš i zaštita mora (koordinator Josip Stanković, predsjednik Gospodarske komore Rijeke).

Na okruglom stolu za žensko poduzetništvo, koji je vodila Jadranka Radovanić, uz stalne članice – predstavnice gospodarskih komora Hrvatske, Italije, Albanije, Crne Gore, Slovenije, BiH i Grčke, po prvi su put sudjelovale i predstavnice talijanske Unioncamere, provincije Ancona kao i gradonačelnica grada Bara i ujedno predsjednica Foruma Jadransko-jonskih gradova Anka Vojvodić. Prema riječima J. Radovanić šest hrvatskih gospodarskih komora, članica Foruma, izradile su bazu podataka koja sadrži detaljne informacije o tvrtkama koje su u vlasništvu i/ili kojima upravljaju žene, međutim to isto nisu napravile komore ostalih zemalja s istočne strane Jadrana. Stoga je zaključeno da komore koje to nisu učinile dostave svoje baze podataka. Dogovoreno je, također, da će se osobe zadužene za informatičke poslove pri komorama članicama Foruma sastajati kako bi se osiguralo jedinstveno prikupljanje i obrada/pristup podacima. Prihvaćena je i podržana suradnja komora članica vezano za program Europske unije INTERREG III A. članovi okruglog stola su izrazili zadovoljstvo zbog već prihvaćenog međuregionalnog projekta između HGK Županijske komore Split, Komore Molise (Albanija) te Trgovačke i industrijske komore Lezhe. Naime, za navedeni projekt, namijenjen razvoju ženskog poduzetništva, odobrena su sredstva u iznosu od 250 tisuća eura od strane Europske unije.
Drugog dana Foruma, 22. travnja, održan je sastanak međunarodnog Jadransko-jonskog arbitražnog suda, koji je osnovan pri Forumu. Na sastanku koji je vodio Daniele Mantucci, predsjednik ovog suda, predstavljeni su pravilnici o organizaciji i postupku kao i tarifni pravilnici postupaka arbitraže i mirenja, a bilo je govora i o proceduri postupaka arbitriranja i ugovornog vještačenja te o inicijativama s ciljem promicanja aktivnosti Suda.

Zadnji dio skupa bio je posvećen predstavljanju završnih dokumenta s održanih okruglih stolova, kao i njihovom prihvaćanju od strane skupštine Foruma.

Ujedno je dogovoreno da će se sljedeći Forum održati u proljeće 2005. u Crnoj Gori, u organizaciji Privredne komore Crne Gore.

5. forum
IMG_3381.JPG

; Izvor: ; Snimio: .

Predsjednica HGK Županijske komore Split Jadranka Radovanić obnašat će naredne dvije godine i funkciju predsjednice Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, odlučeno je to na V. zasjedanju Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora održanom u Bečićima pokraj Budve, Crna Gora, 16.-18. svibnja. ŽK Split jedan je od inicijatora i uz Komoru Ancone osnivač Foruma, kojemu je Radovanić do sada bila potpredsjednica.

Ovogodišnji je Forum okupio više od 100 sudionika iz zemalja članica jadransko-jonskog područja.

Na konferenciji za novinare, održanoj na kraju ovog trodnevnog međunarodnog skupa, Radovanić i Vladimir Vukmirović, u ulozi domaćina Privredne komore Crne Gore, istaknuli su inzistiranje na jadransko-jonskom autoputu, uključivanje novih gospodarskih subjekata ali i institucija u rad ovogodišnjeg Foruma, zajedničke ciljeve u zaštiti Jadrana, razvoja ženskog poduzetništva, kao i na području poljoprivrede, turizma, transporta i ribarstva kao neke od prioriteta proizašlih iz rada ovogodišnjeg Foruma.

Forum su 16. svibnja otvorili Vladimir Vukmirović, predsjednik Privredne komore Crne Gore, Milutin Simović, crnogorski ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Jadranka Radovanić, predsjednica ŽK Split, Giampaolo Giampaoli, predsjednik Trgovačke komore Ancone i Anka Vojvodić, predsjednica Foruma jadransko-jonskih gradova.

Uslijedila su izlaganja:

 • “Forum – projekti u realizaciji, perspektive razvoja” – Michele De Vita, tajnik Foruma
 • “Projektiranje sustava u okviru politike približavanja Europskoj uniji” – Flavio Burlizi, Mondimpresa, Bruxelles
 • “Zadruge – strategije teritorijalnog razvitka za područje Balkana. Iskustvo Okruglog stola za poljoprivredu.” – Davide Berloni, Trgovačka komora Ancone i Erina Lasić, Gospodarska komora FBiH
 • “Akcije podrške i razvitka mreža prekograničnog partnerstva i suradnje, aktivne u jadranskom području” – Bruno Bravetti, tajnik Foruma jadransko-jonskih gradova i Marco Bellardi, tajnik za europsku politiku u Regiji Marche
 • “Prezentacija projekta Praćenje ribarstva u Jadranu – Adriatic Fishing Observatory” – Aleksandar Joksimović, Institut za biologiju mora u Kotoru, Sveučilište Crne Gore
 • “Regionalna suradnja u istraživanju i zaštiti Jadranskog mora” – Ivona Marasović, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu
 • “Iskustvo Istre u oblasti agroturizma” – Denis Ivošević, Odsjek za turizam i trgovinu Istarske županije
 • “Stvaranje Jadransko-jonske euro-regije” – Paolo di Laura Frattura, predsjednik Trgovačke komore Campobassa
 • “Međunarodni jadransko-jonski arbitražni sud na putu operativnosti” – Danielle Mantucci, predsjednik suda Drugog dana Foruma održane su sjednice okruglih stolova:
  • za žensko poduzetništvo – koordinatorica Jadranka Radovanić, predsjednica ŽK Split
  • transport – koordinator Čedomir Milić, Privredna komora Crne Gore
  • turizam – Giampaolo Giampaoli, predsjednik Trgovačke komore Ancone
  • poljoprivredu – Jago Lasić, predsjednik Gospodarske komore Federacije BiH
  • zaštitu mora – Josip Stanković, ŽK Rijeka
  • ribarstvo/marikulturu – Aleksandar Joksimović, Institut za biologiju mora u Kotoru.

Okruglom stolu za žensko poduzetništvo, koji vodi Jadranka Radovanić, već su odobrena sredstva za projekt ženskog poduzetništva u koji su uključene ŽK Splita, Komora Molisea (Italija) i Komora Lezhe (Albanija), a uskoro će biti raspisani tzv. natječaji “proširenja projekta” koji će omogućiti i ostalim komorama s istočne obale Jadrana da kao partneri pristupe već odobrenim projektima u sklopu Interrega IIIA. Time će se kandidirati za fond EU u iznosu od milijun eura. Na prijedlog J. Radovanić dogovoreno je održavanje 1. kongresa žena poduzetnica jadransko-jonskog područja tijekom naredne godine.
Forum, koji se jednom godišnje održava u nekoj od zemalja sudionica, sljedeće će se godini održati u Draču, Albanija.

6. forum

Šesti po redu Forum jadransko-jonskih gospodarskih  komora, koji trenutno okuplja 30 gospodarskih komora iz sedam zemalja jadransko-jonskog područja, održan je 24.-26. svibnja u Draču, Albanija. Ovogodišnji je Forum okupio rekordan broj od 170 sudionika.

Forum je moderirala Jadranka Radovanić, predsjednica Foruma i predsjednica HGK Županijske komore Split, koja je u svom uvodnom izlaganju podsjetila na povijest Foruma i dosadašnja postignuća. U svega tri godine postojanja Forum je prerastao u ozbiljnu međunarodnu instituciju koja je u svibnju ove godine predstavljena i relevantnim tijelima u Bruxellesu. U Bruxellesu je prepoznat i pozdravljen rad Foruma kao jedine takve regionalne institucije koja je zaživjela i daje konkretne rezultate pa je najavljena mogućnost predstavljanja Foruma pred Europskim parlamentom i postizanje njegova punopravnog članstva, čime bi mu se otvorile mogućnosti direktnog korištenja sredstava po projektima EU. Naime, samo kroz natjecanja za financijska sredstva koja dolaze iz programa EU bit će moguće stvarati kvalitetne zajedničke projekte. Ove je godine Forum organizirao 1. međunarodni kongres poduzetnica jadransko-jonskog područja, koji je proistekao iz rada Okruglog stola za žensko poduzetništvo koji djeluje pri njemu. Kongres je pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske gosp. Stjepana Mesića, te uz podršku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te Ureda za ravnopravnost spolova pri hrvatskoj Vladi održan 20.-21. travnja u Dubrovniku. U radu kongresa sudjelovalo je 110 poduzetnica, razmijenjena su iskustva o stanju ženskog poduzetništva u pojedinim zemljama te održane prezentacije tvrtki odnosno projekta poduzetnica. Iz rada Foruma proizišlo je i u rujnu prošle godine provedeno usavršavanje komorskog kadra po pitanju izrade projekata za natječaje EU, kako bi o istome mogli informirati i educirati gospodarstvenike. Također je kao rezultat rada Okruglog stola za poljoprivredu organiziran studijski posjet predstavnika poljoprivredno-prehrambenih tvrtki s istočne obale Jadrana regiji Marche, kako bi se potaknula razmjena iskustava s ciljem poticanja udruživanja malih i srednjih poljoprivrednih poduzeća te pronalaženja modela udruživanja i fizičkih osoba koje se bave poljoprivredno-prehrambenom djelatnošću a nisu ni na koji način udružene.

Na službenom otvaranju VI. foruma skup su pozdravili Gani Buka, predsjednik Gospodarske i industrijske komore Drača, dogradonačelnica Drača, Klodijan Pajuni, župan Drača, Sergio Maffettone, izaslanik talijanskog veleposlanika u Albaniji, Giampaolo Giampaoli, predsjednik Gospodarske komore Ancone koja je uz ŽK Split osnivač Foruma, Bujar Derveni, potpredsjednik okruga Drač, te predstavnik Foruma jadransko-jonskih gradova. Skupu su se obratili i Vladimir Vukmirović, predsjednik Privredne komore Crne Gore i Tomas Može, predsjednik Gospodarske komore Kopra. Svi su pozdravili inicijativu Foruma i dosadašnje rezultate, a domaćini s albanske strane najavili veći angažman od dosadašnjeg. Uslijedilo je izvješće Michelea De Vite, glavnog tajnika Foruma, u kojem je izvijestio o brojnim aktivnostima Foruma u prošloj godini i planovima za budućnost. Od započetih projekta De Vita je izdvojio proširenje projekta “Zadruge: strategije teritorijalnog razvoja istočne obale Jadrana”, nastavljanje projekta “Akcije podrške i razvitka mreža prekograničnog partnerstva u jadranskom području” kojemu je cilj utemeljiti Tajništvo za Jadran kao instrument kohezije i koordinacije politika za suradnju izme?u dviju obala Jadrana, projekt “Praćenje ribarstva u Jadranu”, “Mreža turističkih luka Jadrana”, “Praćenje morskog prometa u jadransko-jonskoj zoni”, “Lokalna područja razvoja hrvatske obale”, “Razvoj turističkih sustava u Albaniji”, “Jadransko-baltička radionica” i dr. Flavio Burlizzi iz Unioncamere u Bruxellesu govorio je o podršci koju ova institucija pruža Forumu te mogućnostima za Forum unutar europske politike. O sadašnjoj cestovnoj infrastrukturi u Albaniji i budućim projektima govorio je Osman Metalla, ministar albanskog Ministarstva transporta, javnih radova i telekomunikacija. Paolo Rotoni, koordinator projekta za područje Balkana pri regiji Marche informirao je o mreži suradnje na Jadranu u okviru Tajništva za Jadran, a Oliana Carnevali iz Jadranke sveučilišne mreže Uniadrion o ulozi Sveučilišta. Mario Feltrin iz Gospodarske komore Venecije koja je ove godine pristupila Forumu najavio je održavanje kongresa Međunarodne arbitražne komore u Veneciji do kraja godine, a Mariangela Grita Grainer iz Unioncamere Italije izdvojila je žene i migracijske tokove kao dva područja koja su odabrana za investiranje u narednim godinama. Drugi dio Foruma bio je posvećen okruglim stolovima: · ženskog poduzetništva – koordinatorica Jadranka Radovanić, predsjednica ŽK Split · transporta – koordinator Čedomir Milić, Privredna komora Crne Gore · turizma – koordinator Giampaolo Giampaoli, predsjednik Gospodarske komore Ancone · poljoprivrede – koordinator Jago Lasić, predsjednik Gospodarske komore Federacije BiH · zaštite mora – koordinator Vinko Mičetić, ŽK Rijeka · ribarstva/marikulture – koordinator Aleksandar Joksimović, Institut za biologiju mora u Kotoru. Svi su okrugli stolovi u svojim zaključcima naglasili nužnost nastavka edukacija u svojim područjima, zajedničko djelovanje, te inzistiranje na Jadransko-jonskoj autocesti. I dalje se inzistira na izradi baze podataka za žensko poduzetništvo u onim zemljama u kojima to još nije napravljeno kao preduvjetu natjecanja za fondove EU, dogovoreno je osnivanje stalnog tehničkog okruglog stola zaštite okoliša kao i osnaživanje Odbora za koordinaciju turizma pri Okruglom stolu za turizam, te nastavka rada na zajedničkom turističkom web portalu, zajedničkoj višejezičnoj brošuri i zajedničkom nastupu na odabranim turističkim sajmovima. Dogovoreno je da će u 2007. zemlja domaćin i Foruma i 2. kongresa poduzetnica biti Italija, dok će se 2008. Forum održati u Splitu.

7. forum

Sedmi po redu Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora, koji okuplja komore iz sedam zemalja jadransko-jonskog područja, održan je 28.-30. svibnja 2007. godine u Portonovu (Ancona).

Forum je otvorila i vodila Jadranka Radovanić, predsjednica ŽK Split, ujedno i reizabrana na dužnost predsjednice Foruma za sljedeće dvije godine. Predsjednica je podsjetila na 2002. godinu kada je krenula inicijativa za osnivanje Foruma, nastalog iz potrebe da se riješe zajednički gospodarski i drugi problemi. Dokle se došlo u proteklih šest godina govori i podatak da je na prvom sastanku Foruma bilo svega sedam sudionika, a danas ih je preko dvjesto. Zahvalila se i predsjedniku Europskog parlamenta Hans-Gertu Potteringu na pokroviteljstvu ovogodišnjeg Foruma te najavila predstavljanje Foruma u Bruxellesu, zakazano za 19. rujna ove godine.Forum je otvorila i vodila Jadranka Radovanić, predsjednica ŽK Split, ujedno i reizabrana na dužnost predsjednice Foruma za sljedeće dvije godine. Predsjednica je podsjetila na 2002. godinu kada je krenula inicijativa za osnivanje Foruma, nastalog iz potrebe da se riješe zajednički gospodarski i drugi problemi. Dokle se došlo u proteklih šest godina govori i podatak da je na prvom sastanku Foruma bilo svega sedam sudionika, a danas ih je preko dvjesto. Zahvalila se i predsjedniku Europskog parlamenta Hans-Gertu Potteringu na pokroviteljstvu ovogodišnjeg Foruma te najavila predstavljanje Foruma u Bruxellesu, zakazano za 19. rujna ove godine.

Nazočnima su se obratili i Giampaolo Giampaoli, predsjednik Gospodarske komore Ancone, Tomislav Vidošević, veleposlanik Republike Hrvatske u Rimu, Raffaele Bucciarelli, predsjednik Regionalnog savjeta Regije Marche, Enzo Giancarli, predsjednik Oblasti Ancona, te Fabio Sturani, gradonačelnik Ancone. Na Forumu su održana sljedeća predavanja:

 • Zapadni Balkan na putu ka europskoj integraciji; konsolidirati stabilnosti i potaknuti napredak, Luciana Sbarbati, Europski parlament
 • Vladine inicijative: budućnost Srednjoeuropske inicijative i Jadransko-jonske inicijative, Maurizio Pavesi, državni koordinator za regionalne inicijative u jugoistočnoj Europi
 • Jadranska Euroregija, Gian Mario Spacca, predsjednik regije Marche
 • Razvoj talijanskog bankarskog sustava u balkanskim zemljama: Iskustvo Unicredita, Andrea Bondoni, UniCredit Banka d’Impresa
 • Suradnja između jadranskih i jonskih sveučilišta, Marco Pacetti, rektor Uniadrion – Politehničkog sveučilišta Regije Marche
 • Uloga gradova u održivom razvoju na području Jadrana, Luciano D’Alfonso, predsjednik Foruma jadranskih gradova
 • Proces stabilizacije i pridruživanja na području zapadnog Balkana, Manuela Riccio, suradnica potpredsjednika Opće uprave proširenja Europske komisije (Enlarge DGA)
 • Tehnički sekretarijat za Jadran (instrument za suradnju koji financiraju fondovi Zajednice Interreg IIIA), Marco Bellardi, voditelj Ureda Regije Marche u Bruxellesu· AIC Forum u Europi: održiva suradnja, Claudio Leone, direktor Unioncamere Bruxelles
 • Zelena knjiga za pomorsku politiku europske zajednice, dr. Martin Fernandez Diez Picazo, Task Force za pomorsku politiku Europske komisije· Politike i instrumenti međunarodne suradnje u cilju oeuvanja Jadranskog mora, Ivona Marasović, ravnateljica Instituta za oceanografiju i ribarstvo· Stanje u hrvatskom ribarstvu i daljnje perspektive, Miro Kučić, zamjenik voditelja pregovaračkog tima za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji – Poglavlje ribarstva
 • Smjernice Eurochambresa i suradnja na području zapadnog Balkana, Micol Martinelli, savjetnik za međunarodne poslove Eurochambresa
 • Baltičko gledište: suradnja i strategija susjedstva, Pontus Lindberg, glavni tajnik Udruženja gospodarskih komora Baltika.

Rad drugog dijela Foruma odvijao se u okviru okruglih stolova ženskog poduzetništva, transporta, turizma, poljoprivrede, zaštite mora, ribarstva/marikulture, a rezultirao je završnim dokumentima. Forum će se dogodine održati u Splitu.

8. forum

VIII. Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora održan je 22.-24. travnja 2008. godine u Makarskoj pod pokroviteljstvom predsjednika Europskog parlamenta. Nakon inicijalnog sastanka u Splitu 2001. godine, na kojem se rodila ideja o osnivanju udruge komora jadransko-jonskog područja, Forum se ove godine vratio u Hrvatsku i održan je u organizaciji Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Split.

Forum je otvorila i vodila Jadranka Radovanić, predsjednica Foruma i ŽK Split. Predsjednica je u svom pozdravnom izlaganju izrazila zadovoljstvo radom i razvojem Foruma, te rekla da danas broji 36 komora iz sedam zemalja jadransko-jonskog područja, 830.000 gospodarskih subjekata te nekoliko milijuna zaposlenih. Naglasila je da je Forum ozbiljna međunarodna udruga koja je u rujnu 2007. predstavljena pred Europskim parlamentom s ciljem ostvarivanja punopravnog članstva.

Nazočnima su se obratili i Giampaolo Giampaoli, predsjednik Gospodarske komore Ancone i potpredsjednik Foruma; Miljenko Pavlaković, izaslanik predsjednika Vlade RH i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva; Ante Sanader, župan Splitsko-dalmatinske županije; Marko Ožić Bebek, gradonačelnik Makarske; Nj.E. Alessandro Pignatti Morano Di Custoza, veleposlanik Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj; Nj.E. Branko Lukovac, veleposlanik Republike Crne Gore u Republici Hrvatskoj; Loredana Pistelli i Michelle Altomeni iz Regije Marche, Carla Virili iz Provincije Ancona i Fabio Sturani, gradonačelnik Ancone.Nazočnima su se obratili i Giampaolo Giampaoli, predsjednik Gospodarske komore Ancone i potpredsjednik Foruma; Miljenko Pavlaković, izaslanik predsjednika Vlade RH i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva; Ante Sanader, župan Splitsko-dalmatinske županije; Marko Ožić Bebek, gradonačelnik Makarske; Nj.E. Alessandro Pignatti Morano Di Custoza, veleposlanik Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj; Nj.E. Branko Lukovac, veleposlanik Republike Crne Gore u Republici Hrvatskoj; Loredana Pistelli i Michelle Altomeni iz Regije Marche, Carla Virili iz Provincije Ancona i Fabio Sturani, gradonačelnik Ancone.

Tema prvog dijela prvog radnog dana Foruma bila je „Smjernice i prijedlozi za razvoj Jadransko-jonske inicijative“ u okviru koje su svoja predavanja održali Paolo Meucci iz Europskog parlamenta; Emilio Mastracchio iz Europske komisije, Opće uprave za ribarstvo i pomorska pitanja; Guglielmo Ardizzone iz talijanskog ministarstva vanjskih poslova; Micol Martinelli, savjetnica za međunarodne odnose u Eurochambres i Gianluca Gregori, prodekan Ekonomskog fakulteta s Politehničkog sveučilišta Marche. Glavni tajnik Foruma, Michele De Vita je u svom izlaganju izvijestio o aktivnostima Foruma u proteklom razdoblju i perspektivama razvoja. Naglasio je da je Forum priznat kao pravno tijelo od strane Ureda državne uprave Ancona (Prefettura Ancona) i upisan u Regionalni registar za suradnju i solidarnost pri Regiji Marche što mu omogućava kandidaturu za programe Europske unije te one Regije Marche kao samostalni pravni subjekt. Naveo je da je u proteklom razdoblju završeno sedam projekata dok su u tijeku projekti ITAC-Inovacijske tehnologije za jadransku konkurentnost, MARINAS-Kreiranje jadranskih ruta, povezanih mreža i područja na Jadranskom moru te RETAJ- Jadranska euroregija kao osnova za kreiranje Jadransko-jonske turističke regije. Pripremaju se i novi projekti AdrionTouR-Jadransko-jonske turističke rute te Migracijski plan za migracijske poduzetnike iz Albanije.

Drugog radnog dana Foruma održani su okrugli stolovi za transport, žensko poduzetništvo, turizam, okoliš, ribarstvo i poljoprivredu na kojima su nakon rasprave doneseni zaključci odnosno završni dokumenti. Osim radnog dijela Foruma održani su i sastanci tijela Foruma; Upravno vijeće, Vijeće revizora i Skupština te sastanci Međunarodnog jadransko-jonskog arbitražnog suda. Na VIII. Forumu bilo je više od dvjestopedeset sudionika. Prema odluci Skupštine IX. Forum će se sljedeće godine održati u Grčkoj.

9. forum

Odlukom Skupštine Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora održane u okviru IX. izdanja Foruma, 27.-29. travnja u Agriniju u Grčkoj Jadranka Radovanić, predsjednica ŽK Split reizabrana je za predsjednicu Foruma na dvije godine. Predsjednica je otvorila Forum minutom šutnje za žrtve potresa u L’Aquili u Abruzzu čija je Trgovinska komora članica Foruma, a predsjednik i član Upravnog vijeća te za preminulog bivšeg predsjednika Trgovinske komore Ancone Augusta Bocchinija koji je uz ŽK Split bio suosnivač Foruma 2001. godine. Predsjednica je u svom izlaganju izrazila zadovoljstvo radom i razvojem Foruma, te rekla da danas broji 36 komora iz sedam zemalja jadransko-jonskog područja. Naglasila je da je Forum ozbiljna međunarodna udruga koja je u rujnu 2007. predstavljena pred Europskim parlamentom s ciljem ostvarivanja punopravnog članstva. Ukazala je na teško stanje u kojem se nalazi svjetsko gospodarstvo i istaknula prijedlog mjera HGK za prevladavanje krize. Nazočnima su se obratili i Panagiotis Tsichritzis, predsjednik Komore Aetoloakarnanija; Ioannis Bougas, zamjenik ministra razvoja Grčke, Giampaolo Giampaoli, predsjednik Gospodarske komore Ancone; Dimitrios Macrynikolas, predstavnik grčkog Ministarstva vanjskih poslova; Spyros Spyridon, predsjednik regije Zapadne Grčke; Raffaele Bucciarelli, predsjednik Vijeća regije Marche; Thimios Sokos; predsjednik Provincije Aetoloakarnanije; Giancarlo Sagramola u ime predsjednice Provincije Ancona Patrizije Casgrande; Pavlos Moscholios, gradonačelnik Agrinija Konstantinos Bokas, član Upravnog vijeća AIC Foruma.Konstantinos Bokas, član Upravnog vijeća AIC Foruma.

Tema prvog dijela prvog radnog dana Foruma bila je „Utjecaj svjetske krize na države jadransko-jonskog područja“ u okviru koje su svoja predavanja održalii Eleftherios Stravropoulos iz Ministarstva razvoja Grčke, Anastasios Alexandridis izz Tehnološkog edukativnog instituta Zapadne Makedonije,, Panagiotis Agniadis izz Udruženja helenskih trgovinskih komora, Maurizio Di Genova iz Unioncamere iz Bruxellesa, Pasqualina Napoletano iz Europskog parlamenta, Giancarlo Sagramola izz Provincije Ancona te Grigorios Zarotiadis iz Sveučilišta Ioannina.

Tema drugog dijela prvog radnog dana Foruma bila je „Mogućnosti stvaranja euro-mediteranske zone slobodne trgovine“ u okviru koje su svoja predavanja održalii Catiuscia Marinii, predstavnica Europskog parlamenta; Vasileios Koutsis, predsjednik Akaport SA; Raimondo Orsetti iz Regije Marche;;Michele De Vita, glavni tajnik Foruma i Komore Ancona; Giuseppe Di Paola, predstavnik Jadransko-jonske inicijative tee Emilio D’Alessio, glavni tajnik Foruma jadransko-jonskih gradova. Catiuscia Marini se osvrnula i na krizu u svijetu i Europi te je iznijela da je Europski parlament donio direktivu o plaćanju između subjekata kojom je definiran rok od 90 dana. Također je vladama zemalja članica određena obveza kontrole istih.. Glavni tajnik Foruma, Michele De Vita je u svom izlaganju izvijestio o aktivnostima Foruma u proteklom razdoblju i perspektivama razvoja. Naveo je da su u tijeku projekti ITAC-Inovacijske tehnologije za jadransku konkurentnost, MARINAS-Kreiranje jadranskih ruta, povezanih mreža i područja na Jadranskom moru, RETAJ- Jadranska euroregija kao osnova za kreiranje Jadransko-jonske turističke regije te projekt AdrIonTour-Jadransko-jonske turističke rute. Provedene su brojne aktivnosti slijedom zaključaka okruglih stolova donesenih na 8. Forumu održanom 22.-24. travnja 2008. godine u Makarskoj. Nastavljene su aktivnosti na ostvarivanju punopravnog članstva u Europskom parlamentu te je intenzivirana suradnja s tajništvom Jadransko-jonske inicijative u Anconi. Predsjednica Radovanić je na Jadransko-jonskom vijeću, koje se sastoji od ministara vanjskih poslova zemalja članica, 27. svibnja 2008. godine prezentirala Forum. Također je potpisan Sporazum o suradnji između Foruma i ASCAME (Udruga gospodarskih i industrijskih komora Mediterana).. Drugog radnog dana Foruma održani su okrugli stolovi za transport, žensko poduzetništvo, turizam, okoliš, ribarstvo i poljoprivredu na kojima su nakon rasprave doneseni zaključci odnosno završni dokumenti. Osim radnog dijela Foruma održani su i sastanci tijela Foruma; Upravno vijeće, Vijeće revizora i Skupština te sastanci Međunarodnog jadransko-jonskog arbitražnog suda. Na IX. Forumu bilo je više od dvjesto sudionika. Prema odluci Skupštine jubilarni, X. Forum će se sljedeće godine održati u Italiji.

10. forum

Deseti Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora održan je 26.-28. svibnja 2010. godine u Anconi u Italiji pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta na kojem je bilo više od 300 sudionika iz šest zemalja jadransko-jonskog područja te predstavnika europskih institucija. Hrvatsku delegaciju su činili predstavnici pedesetak tvrtki i institucija iz svih jadranskih županija.

Osnovni zaključci ovogodišnjeg Foruma odnose se na važnost suradnje institucija u cilju stvaranja jadransko-jonske makroregije, poticanje malog i srednjeg poduzetništva te inovacija koje su jedini put tvrtki iz jadransko-jonskih zemalja ka konkurentnosti na globalnom tržištu. Predsjednica Foruma Jadranka Radovanić, glavni tajnik Jadransko-jonske inicijative Alessandro Grafini, glavni tajnik Foruma jadransko-jonskih gradova Emilio D’Alessio te predsjednik mreže jadransko-jonskih sveučilišta Uniadrion arco Pacetti su u svojim izlaganjima naglasili želju za sudjelovanjem u inicijativi stvaranja jadransko-jonske makroregije te potrebu rada svih institucija na ostvarenju zajedničkog cilja. Glavni tajnik Udruge baltičkih gradova Björn Grönholm je ponudio svoju pomoć i podijelio iskustva u stvaranju Baltičke makroregije. Male i srednje tvrtke čine više od 99 posto registriranih tvrtki u Hrvatskoj, a osnovicu poduzetništva čine i u zemljama jadransko-jonskog područja te ostalim europskim zemljama. Upravo je zbog toga bilo riječi o ulozi Foruma u provedbi Zakona o malom i srednjem poduzetništvu (Small Business Act) koji je Europska unija donijela u cilju poboljšanja pristupa poduzetništvu i pomoći u svladavanju problema malih i srednjih tvrtki. Predsjednica Radovanić je nekoliko puta naglasila kvalitetu i inovacije u poslovanju kao jedini način za ostvarivanje komparativne prednosti na tržištu jer naše zemlje nemaju prirodna bogatstva kao što je nafta, jeftinu radnu snagu te masovnu proizvodnju. Također je istaknula potrebu edukacije i cjeloživotnog obrazovanja. S tim je idejama radilo i sedam okruglih stolova koji djeluju pri Forumu na kojima se raspravljalo o ženskom poduzetništvu, transportu, turizmu, poljoprivredi, ribarstvu, zaštiti okoliša te od ove godine i EU projektima. Na okruglim stolovima su doneseni brojni zadaci za sljedeće razdoblje. Neki od najvažnijih su nastavak edukacije ocjenjivača maslinovog ulja te realizacija edukacije ocjenjivača pršuta, izrada natječaja za izbor najuspješnije poduzetnice, izrada strategije širenja zajedničkog turističkog brenda jadransko-jonskog područja Adrion te povezivanje luka jadransko-jonskog područja za konkurentnost u Europi. Okrugli stol za upravljanje EU projektima je iznjedrio ideje za nove inicijative i suradnju na projektima. Aktivnosti arbitražnog suda jadransko-jonskog područja rezultirali su razvojem arbitraže i mirenja u Albaniji te Crnoj Gori. Predstavnik Bosne i Hercegovine je zatražio pomoć Hrvatske u razvoju arbitraže u toj zemlji, po uzoru na pomoć koja je pružena Crnoj Gori, na što je potpredsjednica HGK Jasminka Trzun rado pristala. Mirenje je u Italiji zakonom iz ožujka ove godine postalo obavezan prvi korak u građanskim sporovima. Jedanaesti Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora održat će se 2011. godine u Crnoj Gori dok će se Kongres poduzetnica jadransko-jonskog područja održati u listopadu 2010. godine u Bosni i Hercegovini.

11. forum

Jedanaesti po redu Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora održan je od 11. do 13. svibnja 2011. godine u Pržnom (Budva) u Crnoj Gori pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta. U radu Foruma sudjelovalo je oko 230 sudionika iz sedam zemalja jadransko-jonskog područja te predstavnika europskih institucija.

Predsjednica HGK Županijske komore Split Jadranka Radovanić, reizabrana je na dužnost predsjednice Foruma u trećem po redu dvogodišnjem mandatu, dok je Rodolfo Giampieri, predsjednik Gospodarske komore Ancone ponovno izabran za potpredsjednik Foruma u drugom mandatu.

Zajednička pomorska politika izabrana je za glavnu temu XI. Foruma u dogovoru s Europskom komisijom kako bi se ponovno pokrenule aktivnosti povezane s održivim razvojem Jadransko-jonskog bazena.

Predsjednica  Foruma  Jadranka Radovanić, predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković, Krsto Ljubanović iz Općine Budva, Zoran Janković iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore, Sergio Barbanti veleposlanik Italije u Crnoj Gori, te Alessandro Neto iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije su istaknuli važnost integriranja u okviru jadransko-jonskog bazena, te suočavanja s izazovom ekonomskog razvoja povezanog s morem, istovremeno ekološki održivog.

Predsjednica Radovanić je govorila o zajedničkim ciljevima, jedinstvu između različitih područja, jačanju suradnje s lokalnim i regionalnim vlastima, te planiranju pomorskog prostora koristeći potencijal sektora na ekološki i ekonomski način. Naglasila je vrijednost umrežavanja i formiranja gospodarske makroregije, te mogućnost stvaranja boljih uvjeta i rješavanja problema. Kao specifičnost Foruma, prepoznatu i od administracije Europske unije, istaknula je mogućnost komunikacije s poslovnim subjektima, te identifikacije njihovih potreba.

„Plavi rast“ (“Blue Growth”) kao čimbenik ekonomskog razvoja i društvene održivosti u jadransko-jonskoj makroregiji tema je u okviru koje se govorilo o zaštiti okoliša, ribarstvu, turizmu, brodogradnji, transportu, pomorskoj sigurnosti. Tema je od posebnog interesa za cijelo područje, posebno u pogledu kreiranja Jadranske makro-regije u 2014., instrumenta za promicanje integracijskih procesa i poboljšanje međusobne suradnje u skladu s europskim ciljevima. Forum i njegove komore članice će sudjelovati u provedbi integriranog upravljanja teritorijima, kao što traži Europska zajednička pomorska politika.

U okviru teme raspravljalo se o mogućnostima i prioritetima zajedničke pomorske politike, doprinosu regija prioritetima zajedničke pomorske politike, priobalnoj plovidbi kao pokretaču jačanja ekonomskih veza u jadransko-jonskom području, te promociji održivog globalnog i pomorskog turizma.

Rodolfo Giampieri, predsjednik Gospodarske komore Ancone i potpredsjednik Foruma je pozvao na veće napore u zaštiti Jadranskog i Jonskog mora, te definiranje zajedničke međusektorske strategije za održivi razvoj u obalnim i morskim područjima.

Sedam zastupljenih zemalja obuhvaća 600.000 četvornih kilometara, 100 milijuna stanovnika i oko 1 milijun gospodarskih subjekata. U 2009. međusobna razmjena  dosegla je ukupnu vrijednost od 34 milijarde dolara, a samo godinu dana prije, na kraju perioda rasta, 46 milijardi dolara. Kod Albanije i Crne Gore udio izvoza u okviru zemalja Foruma iznosi više od 70%, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj više od 40%, Sloveniji 24%, Grčkoj  oko 15%. Za Italiju je istočna obala Jadrana atraktivno tržište, kako zbog blizine tako i tendencije bržeg rastu u odnosu na EU unutarnje tržište. Iako je Italija za svakoga barem jedan od prva četiri trgovinska partnera, tržišta članica Foruma važno su odredište za sve pojedine industrije.

Na održanim tematskim okruglim stolovima – transport, turizam, zaštita okoliša, poljoprivreda, žensko poduzetništvo, ribarstvo i upravljanje EU projektima – raspravljane su teme od zajedničkog interesa, iskustva, dosadašnji i budući projekti.  Zaključci su sintetizirani u završnom dokumentu svakog pojedinog stola.

Na Forumu je upriličeno i uručenje nagrada na temelju Natječaja za dodjelu nagrada inovativnim ženskim poduzećima jadransko-jonskog područja, pokrenutog na Okruglom stolu za žensko poduzetništvo. Nagrađene su poduzetnice koje su se istaknule originalnošću aktivnosti menadžmenta, implementacijom dobre prakse zaštite okoliša i društveno odgovornog djelovanja, eksperimentiranjem projektima kombiniranja radnog vremena i onog posvećenog obitelji te mjerama za širenje poslovnih prilika. Među nagrađenim poduzetnicama dvije su članice Hrvatske udruge poslovnih žena «Krug» – Smiljana Rađa, PRISKA d.o.o. (3. nagrada) i Tilda Bogdanović, Dubrovnik Partner d.o.o. (priznanje za originalnost i inovativnost provedenih aktivnosti).

Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora potpisao je sporazum o suradnji sa  Srednjoeuropskom inicijativom (CEI) koju je predstavljao Giorgio Rosso Cicogna, zamjenik glavnog tajnika.

Za vrijeme održavanja Foruma potpisan je Protokol o suradnji između HGK Županijske komore Pula i Jadranskog sajma Budva.  ŽK Pula kao organizator Pula Boat Faira (međunarodnog sajma brodske opreme) i tvrtka Jadranski sajam kao organizator istoimenog sajma, organizirat će nastupe tvrtki iz Istarske županije odnosno Crne Gore na predmetnim sajmovima pod povoljnijim uvjetima.

Dvanaesti Forum održat će se 2012. godine u Italiji (Brindisi), a Kongres poduzetnica jadransko-jonskog područja održat će se tijekom jeseni 2011. u Splitu.

12. forum

12. forum jadransko-jonskih gospodarskih komora održan je od 6. do 8. lipnja 2012. u talijanskom Brindisiju. Forum, koji je ŽK Split osnovala s Gospodarskom komorom Ancone prije 11 godina, okuplja danas 40 gospodarskih komora i institucija iz zemalja jadransko-jonske regije. Pri njemu djeluje Međunarodni arbitražni sud te sedam tematskih radnih grupa: žensko poduzetništvo, transport, turizam, poljoprivreda, ribarstvo/marikultura, okoliš te upravljanje EU projektima.

Sudionike Foruma, njih gotovo 300, pozdravili su Jadranka Radovanić, predsjednica Foruma i predsjednica HGK Županijske komore Split, Alfredo Malcarne, predsjednik Gospodarske komore Brindisija – domaćina Foruma, Nicola Prete, prefekt te Cosimo Consales, gradonačelnik Brindisija, predsjednik Lučke uprave Brindisija Hercules Haralambides te Alessandro Barberis, predsjednik Eurochambresa.

U skladu s temom ovogodišnjeg Foruma ”Prema Jadransko-jonskoj makroregiji: strateški projekt za kompetitivnost teritorija i tvrtki” naglašena je uloga Foruma u stvaranju i zajedničkom osmišljavanju razvoja Jadransko-jonske makroregije. Realizacija i formalno priznanje Makroregije, koje se očekuje 2014. godine, prioritetni je i osnovni cilj i poruka s ovogodišnjeg Foruma, a kohezija, integracija, zajedničke ideje i strategija ključne riječi koje su se mogle čuti sva tri dana njegova održavanja.

Dok je prvi dan Foruma bio predviđen za sastanke forumskih tijela, drugoga su dana održani sastanci tematskih radnih grupa i Skupština Foruma.

Neki od zaključaka radnih grupa su da će se ubuduće na forumima predstavljati najbolje poduzetnice i menadžerice (a ostavljena je mogućnost da se izaberu i  dobitnice priznanja za socijalno poduzetništvo) iz svih zemalja sudionica, kako bi se i time promoviralo žensko poduzetništvo. Također je dogovoreno da će se sljedeći kongres poduzetnica jadransko-jonskog područja održati u listopadu ove godine u Albaniji.

Nastavit će se s kreiranjem zajedničkih turističkih aranžmana pod okriljem zaštitnog znaka ”Adrion – jadransko-jonske zemlje” (koji je jedan od rezultata rada forumske radne grupe za turizam), kao i s organiziranjem tečajeva za kušače maslinova ulja. Do sada je obučeno oko 100 profesionalnih kušača ulja, aktivnosti će se proširiti i na tečajeve za kušače vina, pršuta i sira. Radna grupa za ribarstvo između ostalog je izvijestila da je zbog primjećenih novih ribljih vrsta potrebna jača suradnja ribara i instituta na identifikaciji novih vrsta.

Zadnjeg dana Foruma održana je plenarna sjednica na kojoj su se uz brojne ugledne izlagače iz Europske komisije, Foruma jadransko-jonskih gradova, Mreže jadransko-jonskih sveučilišta, talijanskih ministarstava i čelnih ljudi regija nazočnima obratili i Mercedes Bresso, predsjednica Odbora regija (CoR) Europske unije te video konferencijom Gianni Pittella, potpredsjednik Europskog parlamenta. Odbor regija, savjetodavno tijelo koje na europskoj razini predstavlja interese lokalnih i regionalnih vlasti, danas ima 344 člana iz 27 država članica, te je njegova potpora budućoj Makroregiji od iznimne važnosti.

Sam Forum kao udruga jadransko-jonskih gospodarskih komora već je prepoznat na europskom nivou – naime, postao je član Eurochambresa iako to krovno udruženje europskih komora okuplja prvenstveno nacionalne komore. Forum trenutno ima dva projekta koja se u tijeku (nautika i turizam), a pet ih je u fazi vrednovanja. Dogovoreno je da će se sljedeći Forum održati 2013. godine u FBiH.

Na plenarnoj je sjednici upriličeno i potpisivanje Sporazuma o suradnji između Foruma i Mreže otočnih gospodarskoh komora zemalja članica EU (INSULEUR), osnovane prije 12 godina.

Kao najvažniji rezultat ovog zasjedanja Foruma sudionici su prihvatili završnu tzv. ”Deklaraciju iz Brindisija”, dokument kojim se potvrđuje rad i zalaganje Foruma za potpunim priznavanjem Jadransko-jonske makroregije od strane Europske unije.

13. forum
 
13. izdanje Foruma gospodarskih komora jadransko-jonskog područja održano je od 14. do 16. svibnja 2013. u Međugorju u Bosni i Hercegovini. Forum, koji je HGK Županijska komora Split pokrenula i osnovala s Gospodarskom komorom Ancone prije 12 godina, okuplja danas 34 gospodarske komore i institucije iz zemalja jadransko-jonske regije. Pri njemu djeluje Međunarodni jadransko-jonski sud koji pruža usluge mirenja, arbitraže, arbitriranja i ugovornog vještačenja, te sedam tematskih radnih grupa: žensko poduzetništvo, transport, turizam, poljoprivreda, ribarstvo/marikultura, okoliš te upravljanje EU projektima.
Središnja tema ovogodišnjeg Foruma bila je  Akcijski plan Jadransko-jonske makroregije: zajednički doprinos zajedničkom projektu. Usporedba institucionalnih mreža i poduzetničke stvarnosti. Fokus je bio na aktualnoj temi Jadransko-jonske makroregije, koja je pitanje od posebnog interesa za sve zemlje u regiji, kako članice EU tako i potencijalne države članice, a posebna je pažnja posvećena razmjeni mišljenja između institucionalne mreže i poduzetničke sfere, te njihovoj suradnji. U tri dana trajanja Foruma održana je plenarna sjednica, na kojoj su uz predstavnike Foruma sudjelovali predstavnici Odbora regija Europske komisije, Jadransko-jonske inicijative, talijanskih ministarstava gospodarskog razvoja te kulture i turizma, Uniadriona i dr., te sastanci svih tematskih radnih grupa i tijela Foruma. Sudionike 13. foruma, njih više od 200, uz Jadranku Radovanić, predsjednicu ŽK Split i predsjednicu Foruma te Jagu Lasića, predsjednika Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine kao komore domaćina, pozdravili su i Lazar Prkačin, iz Ureda predsjedatelja Vijeća ministara BiH, Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije, Raimondo De Cardona, talijanski veleposlanik u Sarajevu, te Ferruccio Dardanello predsjednik Unioncamere.
 
14. forum

krf-viva.jpg

14. izdanje Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora održano je od 10. do 12. lipnja 2014. na Krfu, Grčka.

Forum, koji je HGK Županijska komora Split pokrenula i osnovala s Gospodarskom komorom Ancone prije 13 godina, okuplja danas 39 gospodarskih komora iz sedam zemalja jadransko-jonske regije, te tri potporna člana. Pri njemu djeluje Međunarodni arbitražni sud te šest tematskih okruglih stolova: žensko poduzetništvo, transport, turizam, poljoprivreda, ribarstvo/marikultura, okoliš, kao i radna grupa za upravljanje projektima Europske unije.

Središnja tema ovogodišnjeg Foruma bila je ”Jadransko-jonska makroregija: uloga gospodarskih komora u novom ekonomskom scenariju”.

Naime, Forum se od svojih početaka zalagao za ideju Jadransko-jonske makroregije, pa je i odabir Grčke za održavanje ovogodišnjeg skupa tijekom grčkog predsjedavanja Europskom unijom i nekoliko dana prije službene objave Akcijskog plana ove Makroregije (predviđene za kraj lipnja) na tragu podrške i privlačenja pozornosti na proces u tijeku.

Kao jedan od glavnih dionika nedavno provedene EUSAIR Konzultacije na temu nove Jadransko-jonske makroregije, Forum svoje je 14. izdanje posvetio upravo Makroregiji, a  osim plenarne sjednice i okrugli stolovi su bili namijenjeni tematikama EUSAIR stupova.

U tri dana trajanja Foruma održala se plenarna sjednica (na kojoj su uz predstavnike Foruma sudjelovali predstavnici europskih institucija, Jadransko-jonske inicijative, Foruma jadransko-jonskih gradova, Uniadriona i dr.), te su održani sastanci svih tematskih radnih grupa i tijela Foruma (Odbor revizora, Skupština, Upravno vijeće i Međunarodni jadransko-jonski sud).

Konferencija na Krfu imala je za cilj biti za sve prisutne gospodarske komore i ostale dionike mjesto za temeljito proučavanje načina za suočavanje s izazovima koje će pružiti nova Makroregija.

 

15. forum

15_forum.jpg

15. izdanje Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora (AIC Forum) održano je u Draču 12. i 13. svibnja 2015., uz sudjelovanje 200-tinjak sudionika iz zemalja Jadransko-jonske regije te europskih institucija.

Forum, koji su prije 14 godina pokrenule i osnovale HGK Županijska komora Split i Gospodarska komora Ancone, danas okuplja 46 gospodarskih komora iz sedam zemalja jadransko-jonske regije, a njegove članice iz Hrvatske su 6 priobalnih županijskih komora (Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik) te od ove godine i središnja Hrvatska gospodarska komora. Pri Forumu djeluje šest tematskih okruglih stolova: žensko poduzetništvo, transport, turizam, poljoprivreda, ribarstvo/marikultura, okoliš, kao i radna grupa za upravljanje projektima Europske unije, te Međunarodni arbitražni sud.

Nakon službenog priznavanja Jadransko-jonske regije u listopadu 2014., ovogodišnji je  Forum bio posvećen poslovanju u novom kontekstu, nove Jadransko-jonske regije, pa je i središnja tema skupa bila ”Poslovanje u novoj Jadransko-jonskoj regiji: nove razvojne politike za malo i srednje poduzetništvo i kontekstualni faktori”.

Naime, svjesni važnosti novog regionalnog konteksta i upravljanja na institucionalnom nivou, koje teži pronalasku strategija i novih lokalnih politika usmjerenih teritorijalnom razvoju, sustav gospodarskih komora u središte rasprave želi staviti gospodarstvo, te Jadransko-jonsku regiju približiti poduzetnicima, posebno u smislu korištenja mogućnosti koje iz nje proizlaze.

Skup su uvodno pozdravili Rodolfo Giampieri, predsjednik Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, Andrea Xhavara, predsjednik Gospodarske komore Drača – komore domaćina skupa, (video linkom) Fabio Pigliapoco, glavni tajnik Jadransko-jonske inicijative te Flavio Burlizzi, direktor Unioncamere u Bruxellesu.

Na temu ”Jadransko-jonska regija i malo i srednje poduzetništvo: nove strategije i alati za razvoj” o situaciji u Albaniji govorio je Bashkim Sykja iz albanskog Ministarstva ekonomskog razvoja, trgovine, turizma i poduzetništva, o aktivnostima gospodarskih komora regije  Michele De Vita, glavni tajnik AIC Foruma, a o projektima jadransko-jonskih gradova Ida Simonella, glavna tajnica Foruma jadransko-jonskih gradova, koja se posebno osvrnula na zajednički projekt za mlade iz Jadransko-jonske regije.

U drugom dijelu plenarne sjednice Foruma, pod nazivom ”Politika klastera kao podrška malom i srednjem poduzetništvu Jadransko-jonske regije” o klasterizaciji gospodarstva kao novoj realnosti Jadransko-jonske regije, preprekama i mogućnostima podrobnije je govorio Luca Penna, direktor ConCentro – posebne agencije Gospodarske komore Pordenone iz Italije, a o konkretnom primjeru klastera Marie-Noёlle Dick, menadžerica u ICT klasteru ”software.brussels”, koji okuplja više od 170 malih i srednjih tvrtki.

Okrugli stolovi Foruma detaljnije su se bavili specifičnim pitanjima vezanim za svoja područja, a sve u kontekstu teme 15. izdanja – klastera, umrežavanja i novih mogućnosti u novoj regiji.

Tema okruglog stola za poljoprivredu je bila ”Ruralni razvoj i ekološka proizvodnja”, stola za ribarstvo ”Klasteri – udruživanje kao efikasan instrument za jačanje konkurentnosti sektora ribarstva i akvakulture”, a transporta ”Pomorski prijevoz među lukama Jadransko-jonske regije”. Zajednički okrugli stol turizma i zaštite okoliša imao je za temu ”Umrežavanje tvrtki za kulturni i održivi turizam”, a stol za žensko poduzetništvo ”Klasteri i umrežavanje žena u poduzetništvu. Primjeri i nove mogućnosti u kontekstu nove Jadransko-jonske regije”.

Stol za žensko poduzetništvo, kojemu je tajništvo pri HGK Županijskoj komori Split, vodila je Katija Buličić, predsjednica ŽK Split, a u njegovom je radu sudjelovalo 40-ak poduzetnica i poslovnih žena iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije i Belgije.