Vrijeme održavanja: 08.07.2019.

Objavljeno: 09. 07. 2019. , Ažurirano: 09. 07. 2019.

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Ureda za sprječavanje pranja novca, 8. srpnja u ŽK Slavonski Brod održana je edukacija o primjeni Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine 53/19) .

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma predviđa uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji će operativno voditi Financijska agencija (FINA).

Edukacija je održana putem multimedijskog sustava Ministarstva financija s ciljem upoznavanja obveznika s postupkom upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar stvarnih vlasnika.

Na edukaciji je posebno istaknuto da se stvarnim vlasnikom prema navedenom Pravilniku smatra uvijek i isključivo fizička osoba, bez obzira jesu li osnivači pojedinih trgovačkih društava upisani u Sudski registar pravne osobe, a osnovna svrha donošenja Pravilnika i vođenja Registra jest sprječavanje zlouporabe pravnih subjekata radi pranja novca i financiranja terorizma.

Obveznici upisa u Registar su trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije te ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač (njih cca.220.000 na području Republike Hrvatske).

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici trgovačkih društava, udruga, Porezne uprave i Fine.