Vrijeme održavanja: 11.07.2019.

Objavljeno: 12. 07. 2019. , Ažurirano: 12. 07. 2019.

Na sedmoj sjednici Gospodarskog vijeća ŽK Slavonski Brod održanoj 11. srpnja raspravljalo se o kreditnom rejtingu Hrvatske, procesu uvođenja eura i aktivnostima HGK usmjerenima na zadovoljavanje potreba poduzetnika za radnom snagom.

Željko Hanzl, viši stručni savjetnik u Sektoru za financije HGK, informirao je nazočne o porastu kreditnog rejtinga Hrvatske i procesu  uvođenja eura. Porast kreditnog rejtinga koji bilježi Hrvatska za posljedicu ima mogućnost povoljnijeg zaduživanja države i tvrtki po nižim kamatama te povećanje interesa potencijalnih investitora za ulaganjima u Hrvatsku, što pridonosi gospodarskom rastu i razvoju. Govoreći o procesu uvođenja eura, Hanzl je predstavio korake na putu uvođenja eura, uvjete koje je potrebno pritom zadovoljiti te koristi i troškove postupka uvođenja eura. Koristi uvođenja eura su brojnije i trajne (uklanjanje valutnog rizika, smanjenje kamatnih stopa, poticaj međunarodnoj razmjeni i ulaganjima, otklanjanje rizika valutne krize i smanjenje rizika bankovne i platnobilančne krize, niži transakcijski troškovi, pristup mehanizmima financijske pomoći europodručja) u odnosu na troškove (gubitak samostalne monetarne politike, rizik rasta razine cijena prilikom konverzije, troškovi konverzije, prijenos sredstava Europskoj središnjoj banci, sudjelovanje u pružanju financijske pomoći drugim državama članicama) pa se očekuju pozitivni učinci za gospodarstvo i za ukupno stanovništvo Hrvatske.
20190711_105020.jpgSjednica Gospodarskog vijeća ŽK Slavonski Brod; Izvor: HGK

 

Davorko Vidović, savjetnik za radnu politiku i zapošljavanje predsjednika HGK, informirao je nazočne o aktivnostima HGK na zadovoljavanju potreba hrvatskoga gospodarstva za radnom snagom.
O nadolazećem problemu nedostajanja potrebne radne snage HGK je progovorila prije deset godina u trenutku visokih stopa nezaposlenosti jer je uočena nepovoljna struktura nezaposlenih, njihova slaba zapošljivost te nepovoljni demografski trendovi koji pokazuju depopulaciju i sve veće starenje stanovništva u radnoj dobi. Dodamo li tome iseljavanje prema kojem je Hrvatska na trećemu mjestu u Europi, lako je zaključiti da je osiguranje potrebne radne snage najveći problem i limitirajući čimbenik razvoja hrvatskoga gospodarstva. Kako bi se riješio taj problem, potrebno je pojednostaviti procedure zapošljavanja stranaca, što može pomoći kratkoročno, te definirati niz mjera: populacijske, imigracijske, obrazovne politike te podići razinu ekonomske aktivnosti stanovništva u radnoj dobi prema kojoj je Hrvatska na predzadnjemu mjestu u Europi.

U raspravi koja je usljedila poduzetnici su istaknuli potrebu definiranja programa povratka iseljenih radnika, poboljšanje društvenog okružja, preispitivanje razine socijalnih prava koja nerijetko destimuliraju zapošljavanje određenih skupina stanovništva, veću uključenost poduzetnika u obrazovne procese te podizanje optimizma bez kojeg je teško zaustaviti negativne populacijske, emigracijske i ostale trendove.
20190711_104912.jpgSjednica Gospodarskog vijeća ŽK Sl.Brod; Izvor: HGK

Uz izvjestitelje i članove Gospodarskog vijeća, na sjednici su sudjelovali zamjenik župana Stjepan Bošnjaković, Ivan Škorić, savjetnik predsjednika HGK, Božo Pavičin, voditelj Odjela za obrazovanje HGK, Luka Mladinović, ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole Slavonski Brod i Mijo Matošević, ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška.