Objavljeno: 28. 09. 2021. , Ažurirano: 29. 09. 2021.

Na trećoj sjednici Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Slavonski Brod, održanoj 27. rujna, predstavljeni su rezultati poslovanja gospodarstva Brodsko – posavske županije u 2020. godini.

U godini koju je pandemija obilježila u svim segmentima života, gospodarstvo Brodsko-posavske županije pokazalo je veliku mogućnost prilagođavanja novim uvjetima te je postiglo pozitivne pomake u odnosu na prethodnu, normalnu 2019. Analizirani su podaci o poslovanju 1982 trgovačka društva koji su predali financijska izvješća za poslovanje u 2020. godini. Gotovo svi pokazatelji poslovanja u 2020. bilježe rast u odnosu na 2019. godinu. Usprkos uvjetima ograničenjima poslovanja (ograničavanje prometa, kretanja robe, ljudi, zabrane ili ograničavanja poslovanja, povećani troškovi poslovanja…) broj poduzetnika je porastao za četiri posto.

Poduzetnici u županiji su ostvarili ukupne prihode u iznosu 10,1 milijarde kuna, što je više za 4,1% od ostvarenih u prethodnoj godini. Rast su ostvarile gotovo sve najznačajnije djelatnosti a najveći rast ostvarile su djelatnosti prijevoza (35%), trgovina i graditeljstvo (po 11%). Iako su uvjeti poslovanja prouzročili neplanirane troškove, ostvaren je porast troškova za 3,1% (1 postotni poen manji od rasta prihoda).

Rezultat takvih kretanja je porast dobiti za 16,8% i pad gubitaka 14,2%, odnosno ostvarena je konsolidirana dobit u svim djelatnostima osim poljoprivrede. Sa dobiti je poslovalo 1366 (69%) tvrtki u kojima je bilo zaposleno 15.366 radnika (84%). Ostvaren je i porast broja zaposlenih u gotovo svim djelatnostima (ukupno za 2,5%).

Najznačajnije djelatnosti u gospodarstvu Brodsko-posavske županije su prerađivačka industrija (45% ukupnih prihoda, 49% zaposlenih, 55% dobiti), trgovina (20% ukupnih prihoda, 9% zaposlenih, 13% dobiti), graditeljstvo (12% ukupnih prihoda, 16% zaposlenih, 12% dobiti), poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (7% ukupnih prihoda, 4% zaposlenih, 3% dobiti).

U prerađivačkoj industriji prevladava metaloprerađivačka industrija (55% ukupnih prihoda ukupnih prihoda prerađivačke industrije), a slijede prehrambena i industrija pića (15%), kemijska (12%), drvnoprerađivačka industrija (10%). Dostupni podatci za kolovoz svjedoče o daljnjem rastu broja ukupno zaposlenih i daljnjem padu nezaposlenih na području Brodsko – posavske županije.

Na sjednici je istaknuto i ono što bi moglo vrlo negativno djelovati na gospodarski rast i ukupni razvoj županije a to su nepovoljni demografski tokovi. Većinu njih je nemoguće preokrenuti u kratkom roku, posebno prosječno starenje stanovništva i 20-godišnji negativni prirast o čemu bi kreatori politika trebali povesti posebnu brigu. Bez njihove sinergije s poduzetničkim sektorom nemoguće je smanjivanje zaostajanja u razvoju županije za prosjekom Republike Hrvatske, a posebno za najrazvijenijim hrvatskim županijama.

Na sjednici je Zvonimir Savić, glavni ekonomist HGK i savjetnik premjera RH, predstavio Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) . Poduzetnicima je posebnu pažnju pobudio podatak da se 54% od ukupne procijenjene vrijednosti ulaganja iz NPOO planira preliti u gospodarstvo. Kako bi se ostvario planirani utjecaj NPOO-a na gospodarstvo i hrvatski BDP potrebna je što veća informiranost poslovnog sektora o projektima koji će se pratiti, javnim pozivima, natječajima i svim detaljima koji će omogućiti sudjelovanje poduzetnika u korištenju odobrenih sredstava.

Gospodarsko vijeće je temeljem analize 21 pokazatelja o poslovanju tvrtki u 2020. godini odlučilo o dodjeli plaketa "Zlatna kuna" ŽK Slavonski Brod i to: