Devetnaesta sjednica Foruma predsjednika komora Ekonomske regije u slivu rijeke Save (ERUSRS)

Objavljeno: 01. 07. 2016. , Ažurirano: 08. 09. 2016.

Ciljevi projekta
  • Ubrzati gospodarski i održivi razvoj savske regije;
  • Unaprijediti ekonomske odnose te prometnu i komunikacijsku infrastrukturu;
  • Uspostaviti bolje veze na području turizma, zaštite okoliša i znanosti;
  • Poticati povezivanje poduzetnika i zajednička ulaganja;
  • Provoditi zajedničke edukativne programe, sa svrhom jačanja poduzetničke matrice;
  • Promovirati obnovu i razvoj plovidbe rijekom Savom, te nautički turizam;
  • Prezentiratii multikulturalne sadržaje savske regije;
  • Jačati prekograničnu i međuregionalnu suradnju;
  • Razvijati savsku regiju kao privlačno mjesto za ulaganje i rad u okviru EU-a.

U Banjoj Luci se 11. svibnja 2016. održala 19. sjednica Foruma predsjednika komora Ekonomske regije u slivu rijeke Save (ERUSRS).

Ekonomska regija u slivu rijeke Save-ERUSRS projekt je koji se temelji na Protokolu o regionalnoj suradnji 17 gospodarskih komora s područja sliva rijeke Save iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH, potpisan 2007. godine na konstituirajućemu međukomorskom sastanku u Šapcu (Srbija), uz sudjelovanje predstavnika veleposlanstava, Europske unije i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. Pokretač te regionalne inicijative čije je izvorište u Okvirnom sporazumu za sliv rijeke Save, potpisanom 2002. godine između četiriju savskih država, bila je Regionalna privredna komora Valjevo, a njezinu ideju prihvatile su sve komore, uz ocjenu da takav oblik ekonomskog povezivanja može pridonijeti bržem gospodarskom napretku cijele regije. Naglasak je stavljen na održivi razvoj, uz korištenje prirodnih resursa rijeke Save, ali i na njezino ekološko očuvanje.

Na sjednici je podneseno izvješće o aktivnostima tijekom predsjedavanja Forumom, Područne privredne komore Banja Luka, a donesena je i  odluka da u sljedećem dvogodišnjem razdoblju Forumom predsjeda Privredna komora Beograd. Prisutni predstavnici komora razgovarali su i o tijeku ostvarenja internetske stranice projekta i publikacije Poveži me, kojima će se nastaviti promovirati gospodarstva komora ERUSRS-a, a upoznali su se i s aktivnostima Savske komisije u 2015. godine.