Dodjela priznanja ŽK Slavonski Brod na šestoj sjednici Gospodarskog vijeća Seminar Izmjene poreznih i računovodstvenih propisa i pripreme za sastavljanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu Seminar Životni ciklusi organizacija održan u Županijskoj komori Slavonski Brod ŽK Slavonski Brod: Održan seminar o internacionalizaciji poslovanja malih i srednjih poduzetnika

Dodjela priznanja ŽK Slavonski Brod na šestoj sjednici Gospodarskog vijeća

Seminar Izmjene poreznih i računovodstvenih propisa i pripreme za sastavljanje Godišnjeg financijsko...

Seminar Životni ciklusi organizacija održan u Županijskoj komori Slavonski Brod

ŽK Slavonski Brod: Održan seminar o internacionalizaciji poslovanja malih i srednjih poduzetnika

Događanja koja slijede

Obavijesti

Poziv na certificiranje gradova i općina s povoljn...

Edukacija

Seminar Izmjene poreznih i računovodstvenih propis...

Izvještaj

Dodjela priznanja ŽK Slavonski Brod na šestoj sjed...

Sastanak

Održan 41. Infodan HBOR-a u ŽK Slavonski Brod

Izvještaj

Carinska uprava cestovnim prijevoznicima u HGK pre...

Sajam - HGK

Istraživanje Rokovi trajanja hrane predstavljeno n...

Edukacija

ŽK Slavonski Brod: Održan seminar o internacionali...

Izvještaj

Seminar Životni ciklusi organizacija održan u Župa...

Edukacija

Radionica o javnoj nabavi u ŽK Požega

Projekti i akcije

ERUSRS – Regionalna suradnja komora u slivu rijeke Save

Županijska komora Slavonski Brod

  • Adresa:
  • Matije Mesića 9
  • 35000 Slavonski Brod
  • Email: hgksb@hgk.hr
  • Tel: +385 35 448 583
  • Fax: +385 35 448 591
  • predsjednik: Drago Čugura
  • direktor: Krešimir Rudec