Vrijeme održavanja: 24.03.2017.

Objavljeno: 16. 03. 2017. , Ažurirano: 24. 03. 2017.

U organizaciji Županijske komore Sisak, učenici završnih razreda osnovnih škola Budaševo-Toplovac-Gušće i Braća Bobetko, posjetili su u petak, 24. ožujka, tvrtke Brodocentar d. o. o. i Applied Ceramics d. o. o. Time se nastavljaju Dani otvorenih vrata metaloprerađivača Sisačko-moslavačke županije, u sklopu projekta Metalci su (opet) IN.

U Brodocentru su imali priliku vidjeti kako se grade brodovi u jedinom riječnom brodogradilištu u Hrvatskoj, naučiti o plovnosti rijeka i kosom navozu, jedinstvenom u ovom dijelu Europe. U Brodocentru imaju najveću potrebu za bravarima, strojobravarima i zavarivačima. Djeci je bilo zanimljivo vidjeti i razliku između spajanja dijelova broda zavarivanjem, kako se danas radi, i zakovicama, kako se radilo prije nekoliko desetaka godina.

Dani metaloprerađivača_Brodocentar_2.jpg
Dani otvorenih vrata metaloprerađivača Sisačko-moslavačke županije u tvrtki Brodocentar d. o. o.; Izvor: HGK

Sasvim drukčiju proizvodnju imali su prilike vidjeti u tvrtki Applied Ceramics d. o. o., gdje se izrađuju komponente za mikročipove. Iako njihova osnovna sirovina nije metal, zapošljavaju kadrove tehničke struke, uglavnom metaloprerađivačke. U proizvodnji je prisutno dosta ručnoga rada na tokarskim i bravarskim strojevima te rada na CNC-strojevima. Iako je konačan proizvod, koji Applied Ceramics plasira na tržište, djeci dosta nejasan, zanimljiva im je bila činjenica da se te komponente nalaze u modernim uređajima koje i sami koriste (mobiteli, računala, satovi i slično).

Dani metaloprerađivača_Applied Ceramics_1.jpg
Posjet učenika OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće i OŠ Braća Bobetko tvrtki Applied Ceramics d. o. o.; Izvor: HGK

Učenici i predstavnici obiju škola bili su zadovoljni viđenim, smatraju to važnim i zanimljivim iskustvom te vjeruju da će učenici nakon viđenog imati pozitivnije stajalište prema industriji i strukovnim zanimanjima neophodnima u metaloprerađivačkoj industriji. Ako se netko od njih odluči za rad u nekoj od metaloprerađivačkih tvrtki, moći će se obratiti poslodavcima koje su imali prilike upoznati, ili Županijskoj komori Sisak.

Dani metaloprerađivača_Applied Ceramics_3.jpg
Posjet učenika OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće i OŠ Braća Bobetko tvrtki Applied Ceramics d. o. o.

Dani otvorenih vrata metaloprerađivača već su održani u ožujku ove godine u tvrtkama Lipovac-metal d. o. o. iz Siska te Alas-Info d. o. o. iz Donjeg Vukojevca, koje su posjetili učenici Osnovne škole 22. lipnja iz Siska.

Dani otvorenih vrata prva su aktivnost u nizu planiranih koje će se događati idućih godina u sklopu projekta Metalci su (opet) IN. Projekt je pokrenula Strukovna grupacija metaloprerađivača Županijske komore Sisak, s ciljem promocije metaloprerađivača i metaloprerađivačkih zanimanja učenicima osnovnih škola, ali i široj javnosti, te promicanja tih zanimanja i mijenjanja percepcije o njima kao o nedovoljno vrijednima i traženima na tržištu rada.