Izvor: HBOR

Info dan HBOR-a – pojedinačne konzultacije poduzetnika o programima kreditiranja HBOR-a


Objavljeno: 01. 02. 2023. , Ažurirano: 01. 02. 2023.


Individualno savjetovanje o programima i uvjetima kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) – Infodan HBOR-a za članice Hrvatske gospodarske komore s područja Sisačko-moslavačke županije održat će se u petak, 10. veljače od 11 sati u Županijskoj komori Sisak, na adresi Kranjčevićeva 11b, prostor iznad poslovnice Addiko bank d.d.

S poduzetnicima će razgovarati Draženka Draženović Kostelac, savjetnica Uprave.

Ako ste zainteresirani za programe kreditiranja, odnosno financiranje investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, prijavite se putem prijavnice u nastavku najkasnije do četvrtka 9. veljače, do 10 sati. Prijavljeni će povratno biti obaviješteni o terminu pojedinačnog razgovora na kontakte navedene u prijavi.

Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 30 minuta te je broj prijava ograničen. 

Više informacija o individualnom savjetovanju možete dobiti u Županijskoj komori Sisak od Gordane Kotenko-Aleksić, tel. 044/524-700, gkotenko@hgk.hr.