Vrijeme održavanja: 20.05.2020.

Objavljeno: 21. 05. 2020. , Ažurirano: 21. 05. 2020.

HGK – Županijska komora Sisak i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) organizirale su webinar za sisačko-moslavačke poduzetnike o novim kreditnim linijama HBOR-a za financiranje obrtnih sredstava u srijedu, 20. svibnja.

Voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Liku Draženka Draženović Kostelac predstavila je kreditnu liniju za obrtna sredstva COVID-19 – SVIMA, koja je namijenjena financiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora, a realizira se u suradnji s poslovnim bankama, primjenom modela podjele rizika.

Korisnici kredita su poslovni subjekti privatnog i javnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge te ustanove, agencije i sl. u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili RH.

Namjena kredita je financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Predstavljena je i HBOR-ova kreditna linija za financiranje obrtnih sredstava malog i srednjeg poduzetništva u turističkom sektoru. Riječ je o mjeri Ministarstva turizma, koju realizira zajedno s HBOR-om za određene djelatnosti u turizmu. Korisnici sredstava su mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u djelatnostima: pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29), putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12) te iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

Draženović Kostelac predstavila je i osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika te najavila kako su u pripremi još dvije mogućnosti financiranja obrtnih sredstava: financiranje likvidnosti djelatnostima poljoprivrede i ribarstva te djelatnosti ruralnog razvoja.

Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreirala je ove kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva.

Prezentacija je dostupna u pratećim dokumentima.