Vrijeme održavanja: 15.02.2017.

Objavljeno: 08. 02. 2017. , Ažurirano: 16. 02. 2017.

Na sjednici će biti riječi o pozicioniranju Šibenika kao destinacije za krstarenje i mogućnostima suradnje lokalnih putničkih agencija s inozemnim kompanijama, zatim će se govoriti o organiziranom dolasku gostiju u Nacionalni park Krka te o promociji i organizaciji B2B radionica za putničke agencije Šibensko-kninske županije, u suradnji sa susjednim županijama, Splitsko-dalmatinskom i Zadarskom županijom.