Objavljeno: 15. 07. 2020. , Ažurirano: 15. 07. 2020.

Pandemija bolesti COVID-19 smanjila je broj zaposlenih i povećala broj nezaposlenih, čime je povećana stopa nezaposlenosti u Šibensko-kninskoj županiji u prvih pet mjeseci 2020. godine. Utjecaj pandemije doveo je i do povećanja broja brisanih trgovačkih društava i do smanjenja broja novoosnovanih poduzeća.

Fiskalizacijom računa bilježi se pad broja izdanih računa u prvih pet mjeseci 2020. godine za 30,6 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a ukupan je iznos na fiskaliziranim računima pao 26,5 posto. 

Zaposlenost u Šibensko-kninskoj županiji krajem svibnja 2020. godine

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Šibensko-kninskoj županiji krajem svibnja 2020. godine zabilježene su ukupno 31.143 osigurane odnosno zaposlene osobe, što je u odnosu na kraj svibnja 2019. godine 8,4 posto manje.

Šibensko-kninska županija sudjelovala je krajem svibnja 2020. godine sudjelovala s 2,0 posto u ukupnom broju osiguranika u Republici Hrvatskoj. Krajem svibnja 2020. godine u Šibensko-kninskoj županiji evidentiran je 25.471 radnik kod pravnih osoba, što je 7,5 posto manje u odnosu na kraj svibnja 2019. godine, a u ukupnom broju osiguranika u županiji zauzimaju udio od 81,8 posto.

Prema općinama i gradovima, povećanje broja zaposlenih u svibnju 2020. bilježi se u Gradu Kninu za 3,7 posto, u općinama Civljane i Ervenik broj zaposlenih ostao je na razini svibnja 2019. godine, a u općini Ružić bilježi se povećanje broja zaposlenih od 0,9 posto. U ostalim općinama i gradovima zabilježeno je smanjenje broja zaposlenih.

Krajem svibnja 2020. godine na području Šibensko-kninske županije, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, evidentirane su 5452 nezaposlene osobe, što je u odnosu na kraj svibnja 2019. godine 61,7 posto više. Šibensko-kninska županija sudjeluje s 3,5 posto udjela u ukupnom broju nezaposlenih u Republici Hrvatskoj u promatranom razdoblju. U svim kvalifikacijskim strukturama bilježi se povećanje broja nezaposlenih. Prema kvalifikacijskoj strukturi u Šibensko-kninskoj županiji krajem svibnja 2020. godine najviše je bilo nezaposlenih osoba sa srednjom školom do tri godine i školom za KV i VKV radnike (1992), koji u ukupnoj strukturi nezaposlenih Šibensko-kninske županije čine udio od 36,5 posto.

U odnosu na kraj svibnja 2019. godine u navedenoj skupini bilježi se povećanje nezaposlenosti od 65,6 posto.

Registrirana stopa nezaposlenosti u Šibensko-kninskoj županiji u svibnju 2020. godine iznosila je 14,9 posto, dok je u svibnju 2019. godine stopa nezaposlenosti iznosila 9,0 posto.

Fiskalizacija računa u Šibensko-kninskoj županiji u prvih pet mjeseci 2020. godine

U Šibensko-kninskoj županiji, prema podacima Porezne uprave, Područnog ureda Šibenik, u razdoblju od siječnja do svibnja zabilježeno je 7.907.778 izdanih računa, što je 30,6 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.
Najviše izdanih računa bilježi djelatnost trgovine na veliko i malo, njih 4.199.013, što je 20,7 posto manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.
Nadalje, u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane broj izdanih računa bilježi pad od 47,5 posto. Jedino se povećanje broja izdanih računa bilježi u djelatnosti rudarstva i vađenja, 28,9 posto.
Što se tiče iznosa izdanih računa, u razdoblju od siječnja do svibnja 2020. godine iznosio je 331.106.330 kn, što je 26,5 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Najveći se iznos računa bilježi u djelatnostima trgovine na veliko i malo, a bilježi smanjenje od 10,1 posto.

Nadalje, prema visini iznosa računa slijede financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, čiji je iznos pao za 37,0 posto u odnosu na prvih pet mjeseci 2019. godine.

U prerađivačkoj industriji bilježi se pad iznosa računa od 25,0 posto.

Brisani i osnovani poslovni subjekti u Šibensko-kninskoj županiji u prvih pet mjeseci 2020. godine

U Šibensko-kninskoj županiji u prvih pet mjeseci 2020. godine, prema podacima Sudskog registra, Trgovačkog Suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku, bilježi se 127 brisanih subjekata, što je 126,8 posto više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Broj novosonovanih poduzeća u prvih je pet mjeseci 2020. godine iznosio 87, što je 29,3 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.
Ako usporedimo broj brisanih i broj novoosnovanih poduzeća u prvih pet mjeseci u 2020. godini, vidljivo je da je broj brisanih subjakata 46,0 posto veći u odnosu na broj osnovanih subjekata, dok je u istom razdoblju 2019. godine bilo suprotno, dakle, broj brisanih subjekata bio je 54,5 posto manji u odnosu na broj osnovanih subjekata.

U svibnju 2020. godine zabilježeno je 10 brisanih poduzeća, što je 233,3 posto više u odnosu na svibanj 2019. godine, odnosno sedam poduzeća više. Osnovanih je poduzeća u svibnju 2020. godine bilo devet, što je 64,0 posto (16 poduzeća) manje u odnosu na svibanj 2019. godine.