Objavljeno: 10. 09. 2021. , Ažurirano: 13. 09. 2021.

Zaposlenost


Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Šibensko-kninskoj županiji 30. lipnja 2021. godine, ukupno su zabilježene 34.793 osigurane osobe, što je u odnosu na godinu prije više za 6,5%.

Sudjelovala je sa 2,2% u ukupnom broju osiguranika u Republici Hrvatskoj. Kod pravnih osoba evidentirano je 27.666 radnika, što je za 5,4% više u odnosu na 30. lipnja 2020. godine, a u ukupnom broju osiguranika zauzimaju udio od 79,5%.

Kod obrtnika bilo je zaposleno 2.570 djelatnika, što je povećanje za 3,0% u odnosu isto razdoblje 2020 godine.

Povećanje broja djelatnika bilježi se i u svim ostalim osnovama osiguranja.

Nezaposlenost


Na području županije na kraju lipnja 2021. godine evidentirano je ukupno 3.615 nezaposlenih osoba što je manje za 23,1% u odnosu na godinu ranije. Sudjeluje sa 2,9% udjela u ukupnom broju nezaposlenih u Republici Hrvatskoj. Smanjenje broja nezaposlenih bilježi se u svim kvalifikacijskim strukturama.

Najviše je bilo nezaposlenih osoba sa srednjom školom do tri godine i školom za KV i VKV radnike (1.219), koji u ukupnoj strukturi nazaposlenih čine udio od 33,7%.

U odnosu na isti period 2020. godine u navedenoj skupini bilježi se smanjenje nezaposlenosti za 28,1%

Najmanje nezaposlenih osoba zabilježeno je u kvalifikacijskoj strukturi bez škole i nezavršenom osnovnom školom (249), koji u strukturi nezaposlenih čine udio od 6,9%. U  navedenoj kvalifikacijskoj strukturi broj nezaposlenih se smanjio za 9,1% u odnosu godinu prije.

Registrirana stopa nezaposlenosti iznosila je 9,4%, dok je u 30. lipnja 2020. godine stopa nezaposlenosti iznosila 12,6%.

Fiskalizacija računa


Izdani računi


Prema podacima Područnog ureda Šibenik Porezne uprave Ministarstva financija, zabilježeno je ukupno 11.794.108 izdanih računa, što je za 13,7% više u odnosu na šestomjesečno razdoblje 2020. godine.

Najviše izdanih računa bilježi trgovina na veliko i malo, njih 5.843.740, što je za 10,4% više, a sudjeluje sa 49,5% u ukupnom broju izdanih računa u Šibensko-kninskoj županiji. Nadalje, u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, broj izdanih računa bilježi povećanje od 10,7%. Najznačajnije smanjenje broja izdanih računa bilježi djelatnost poslovanja nekretninama i to za 40,2%.

Iznos računa


Vrijednost izdanih računa u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine iznosila je 553.392.717,81 kn, što je za 18,3% više u odnosu na vrijednost izdanih računa u istom razdoblju 2020. godine. Najveći iznos računa zabilježen je u djelatnosti trgovine na veliko i malo, a bilježi povećanje za 12,3%.

Nadalje, prema visini iznosa računa slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, a čiji je iznos povećan za 43,7%. U prerađivačkoj industriji bilježi se povećanje iznosa računa za 13,8%. Jedino smanjenje iznosa fiskaliziranih računa bilježi djelatnost poslovanja nekretninama za 51,2%.

Brisana i osnovana poduzeća


Prema podacima Sudskog registra, Trgovačkog Suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku, bilježi se 168 brisanih subjekata, što je za 20,9% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U istom razdoblju osnovalo se 115 subjekata, što je za 12,7% više.

Broj brisanih subjekata povećan je za 46,1% u odnosu na broj osnovanih subjekata, dok je godinu prije broj brisanih subjekata bio veći za 36,3% u odnosu na broj osnovanih subjekata.

Turistička ostvarenja


U prvih šest mjeseci 2021. godine prema podacima Hrvatske turističke zajednice, zabilježeno je ukupno 137.174 turistička dolaska, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine više za 83,8%, a sudjeluju sa 5,3% u ukupnom broju dolazaka turista u Republici Hrvatskoj.

Strani turisti ostvarili su 95.244 turistička dolaska, što je više za 87,6%, te sudjeluju sa 69,4% u ukupnom broju dolazaka.

Ukupno je registrirano 41.930 dolazaka domaćih turista, što je više za 75,7%. Domaći gosti ostvarili su udio od 30,6% u ukupnom broju registriranih dolazaka turista.

Ostvareno je ukupno 734.706 turističkih noćenja, što je za 56,9% više u odnosu na šestomjesečno razdoblje 2020. godine, a sudjeluju sa 6,2% u ukupno ostvarenim noćenjima turista u Republici Hrvatskoj.

Domaći turisti su ostvarili 177.525 noćenja, što je za 3,6% manje, a strani turisti su ostvarili  557.181 turističkih noćenja, što je za 96,2% više.

U postotnim iznosima, strani turisti ostvarili su 75,8% od ukupnog broja noćenja, dok su domaći turisti ostvarili 24,2% od ukupnog broja noćenja.