Vrijeme održavanja: 29.11.2018.

Na sjednici se izabralo vodstvo Strukovne grupe, usvojio se Poslovnik o radu Strukovne grupe i predložile se daljnje aktivnosti do kraja 2018. godine. Za predsjednicu Strukovne grupe jednoglasno je izabrana Jagoda Hrga iz tvrtke Jagoda H d.o.o., a za zamjenicu predsjednice jednoglasno je izabrana Suzana Klisović iz tvrtke Callidus d.o.o.

Sljedeći tematski sastanak zakazan je za 21. prosinca, na koji će biti pozvan predstavnik Porezne uprave – Područnog ureda Šibenik.