Strukovna grupacija putničkih agencija Šibensko-kninske županije


U srijedu, 7. prosinca, u ŽK Šibenik je održana  konstituirajuća sjednica Strukovne grupacije putničkih agencija Šibensko-kninske županije na kojoj je za predsjednicu izabrana Ivana Šišara iz tvrke Magtours d. o. o. Šibenik, a za zamjenika Dragan Slavica iz tvrtke Slaptours Nova d. o. o. te je usvojen Poslovnik o radu Grupacije.