Strukovna grupacija putničkih agencija Šibensko-kninske županije

U srijedu, 7. prosinca, u ŽK Šibenik je održana  konstituirajuća sjednica Strukovne grupacije putničkih agencija Šibensko-kninske županije na kojoj je za predsjednicu izabrana Ivana Šišara iz tvrke Magtours d. o. o. Šibenik, a za zamjenika Dragan Slavica iz tvrtke Slaptours Nova d. o. o. te je usvojen Poslovnik o radu Grupacije.

Contacts

  • Županijska komora Šibenik Adresa: fra Jerolima Milete 31 22000 Šibenik Email: hgksi@hgk.hr Tel: +385 22 311600 Fax: +385 22 311610 predsjednik: Ivan Soža
  • Županijska komora Šibenik Šibenik County Chamber Tel: +385 22 311600 Email: hgksi@hgk.hr
  • Ines Ljubica Tel: +385 22 311 604 Email: iljubica@hgk.hr