Vrijeme održavanja: 15.02.2019.

Seminar je bio namijenjen poduzetnicima, vlasnicima tvrtki i njihovim zaposlenicima koji se bave financijama, knjigovodstvom i računovodstvom te imaju obvezu voditi i podnositi financijska izvješća i pratiti i voditi cjelokupno financijsko poslovanje.

Gost predavač bio je Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik koji je članicama detaljno prezentirao novosti u računovodstvenim propisima.

Prema programu seminara, razjašnjeni su novi standardi (MSFI 9,15) u primjeni za 2018. godinu, ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja, mjerenje dugotrajne imovine, potraživanja i obveze, porezi na dobit, transferne cijene te ostale aktualnosti u poreznim propisima u 2019. godini, a koje se odnose na obračun plaća i drugog dohotka, snižene stope PDV-a, izmjene OPZ-a i dr.