OBAVIJEST PRIJEVOZNICIMA

Obaviještavamo prijevoznike da se postupak usklađivanja voznih redova 2017./2018. odgađa do 1. lipnja 2018., na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Odgoda postupka usklađivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2018. (rar format, dva dokumenta)

Odgoda postupka usklađivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2017/2018.

Program za otvaranje dokumenata koji su rar ili zip format možete skinuti na slijedećem linku: http://www.7-zip.org/download.html

 

 

Izvanredno usklađivanje voznih redova  u županijskom cestovnom linijskom prijevozu putnika pokrenuto je temeljem zajedničkog zahtjeva Grada Opatije i Općine Lovran (Klasa: 340-01/16-01/41, Ur.broj:2156/01-03-17-22; Klasa:340-05/17-01/2, Urbroj: 2156/02-02-17-28), a sukladno članku 3 stavak 6 Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15), sve temeljem Poziva za podnošenje zahtjeva za izvanredno usklađivanje voznih redova za novu stalnu županijsku liniju, od dana 09.10.2017. (Klasa. 340-03/17-02/16, Urbroj:311-30-08-17-39).

 

Zapisnik sa sjednice Povjerenstva i Izviješće sa izvanrednog usklađivanja voznih redova nalaze se u pratećim dokumentima.

 

Dana 13.04.2017. godine održana je sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova u cestovnom linijskom prijevozu putnika na području Primorsko-goranske županije, na kojoj su razmatrani prigovori prijevoznika „KD Autotolej d.o.o.“ na Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku usklađivanja voznih redova za 2017. godinu.

Povjerenstvo je razmotrilo prigovore, o istome sastavilo Zapisnik, donijelo Odluku, sukladno kojoj je izrađeno konačno Izvješće.

 

Dana 03. ožujka 2017.g. održana je sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova (dalje u tekstu Povjerenstva)  na kojoj su  razmatrani i rješavani  prigovori prijevoznika sa redovnog usklađivanja voznih redova. Povjerenstvo je, sukladno članku 5. stavak 7. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15, dalje u tekstu Pravilnik), sastavilo Izvješće Povjerenstva za usklađivanje voznih redova za 2016/2017 godinu i Zapisnik sa Sjednice.
Dana 13. travnja 2017. održati će se sjednica Povjerenstva na kojoj će biti razamtrani prigovori prijevoznika na Izvješće Povjerenstva za usklađivanje voznih redova za 2016/2017 (temeljem članka 5 stavak 8 Pravilnika). (Poziv)

REDOVNO USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA ŽUPANIJSKIH LINIJA, ZA 2016./2017. GOD.

Poziv za podnošenje zahtjeva za usklađivanje voznih redova za 2016./2017. godinu

Specifikacija voznih redova za županijske linije

Poziv za javno otvranje prispjelih zahtjeva za usklađivanje voznih redova

Zapisnik sa javnog otvaranja predloženih voznih redova, za usklađivanje županijskih linija, za 2016./2017. godinu - 13.12.2016.

Poziv na sjednicu Povjerenstva za usklađivanje županijskih voznih redova

Zapisnik sa sjednice Povjrenstva za usklađivanje županijskih voznih redova

Knjiga županijskih voznih redova u cestovnom prijevozu putnika za 2017 godinu

 

IZVANREDNO USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA ŽUPANIJSKIH LINIJA, ZA 2016./2017. GOD.

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka pokrenula je postupak Izvanrednog usklađivanja voznih redova  u županijskom cestovnom linijskom prijevozu putnika, temeljem zahtjeva Grada Kastva od dana 14.02.2017. (Klasa:363-02/17-04/01, Urbroj:2170-05-09/1-17-2 ), a sukladno članku 3 st. 6 Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15).

Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za usklađivanje voznih redova kao i Izvješće Povjerenstva za izvanredno usklađivanje voznih redova u cestovnom prijevozu putnika za 2017.godinu za liniju Rijeka – Rešetari – Kastav – Spinčići – Trinajstići – Rubeši – Rijeka nalaze se u pratećim dokumentima.

Prijevoznici mogu, sukladno članku 5. st.8. i 9. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15) prigovore na predmetno Izvješće uložiti do 21.04.2017.g.

Zapisnik Povjerenstva s izvanrednog usklađivanja 29.03.2017.

Izvješće Povjerenstva s izvanrednog usklađivanja

Poziv na sjednicu Radnog odbora

Poziv za izvanredno usklađivanje te kopija zahtjeva Grada Kastva

Zapisnik s izvanrednog usklađivanja voznih redova 2017

Knjiga izvanrednih voznih redova 2017

 

USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA HGK – NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI