U srpnju 2016. godine u ŽK Rijeka osnovana je Strukovna skupina zdravstvenog turizma u cilju doprinosa razvoju zdravstvenog turizma na području Primorsko goranske županije i zaštita zajedničkih interesa članica. U tom smislu Strukovna skupina surađivat će sa Zajednicom zdravstvenog turizma na nivou HGK te s relevantnim ustanovama, raspravljati o pitanjima važnima za poslovanje članica, davati mišljenja na prijedloge propisa i sudjelovati na  stručnim skupovima.

Članovi vijeća su:

  1. Šime Živković, DENT VITALIS d.o.o.
  2. Maša Smokrović, USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU „HELENA SMOKROVIĆ“
  3. Vladimir Mozetič, MEDICA MODERNA d.o.o.
  4. Damir Radulić, POLIKLINIKA SMILE d.o.o.
  5. Jelica Popić, ORTOSAN d.o.o. - UČILIŠTE LOVRAN
  6. Sandra Martinčić, THALASSOTHERAPIA OPATIJA
  7. Đurđica Šimičić, JADRANKA d.d.

Za predsjednika Strukovne skupine zdravstvenog turizma izabran je gospodin Šime Živković direktor u DENT VITALIS d.o.o., za zamjenika predsjednika strukovne skupine izabrana je gospođa Maša Smokrović, vlasnica „Ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju „Helena Smokrović“.