Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine za razvoj ljudskih potencijala održana je 19. listopada 2016.g. Cilj Strukovne skupine učinkovitih ljudskih potencijala razmatra sva pitanja od zajedničkog interesa za članice i između ostalog će se baviti slijedećim pitanjima:

 • zapošljavanje i mobilnost radne snage
 • aktivno uključivanje osoba s poteškoćama na tržište rada (kroz poticajne mjere zapošljavanja)
 • obrazovanje i cjeloživotno učenje
 • dobro upravljanje ljudskim potencijalima (poslovni procesi, sustav upravljanja kvalitetom, e- internacionalizacija poslovanja, socijalni dialog između djelatnika i prema institucijama)

Za članove Vijeća Strukovne skupine za razvoj ljudskih potencijala imenuju se:

 1. Jadran- Galenski laboratorij d.d., Lorena Dika
 2. Milenij hoteli d.o.o., Nataša Kovačić Stilinović
 3. Viktor Lenac d.d., Aleksandar Jurčević
 4. Jadranka hoteli d.o.o., Rikard Hesky
 5. Jadran d.d., Marija Žarković Turak
 6. Autotrans d.o.o., Višnja Dedić
 7. Jadranska vrata d.d., Ivana Forenbaher
 8. Jadrolinija d.o.o., Dalibor Čandrlić
 9. KD Autotrolej d.o.o., Mirjana Babić
 10. Uljanik d.o.o, Hrvoje Gligora
 11. Luka Rijeka d.d., Arsen Randić