Predsjednik: Mario Palinkaš, PSC Primorje d.o.o.
Zamjenica predsjednika: Željka Afrić Jutriša, Afro d.o.o.

 Članovi Vijeća Strukovne skupine trgovine motornim vozilima, gorivima i mazivima su:

  1. Krk moto d.o.o., Dinko Jakovljević
  2. Jasmin maziva d.o.o., Neven Smailagić
  3. Kuželka d.o.o., Franjo Kuželka
  4. Auto Grobnik d.o.o., Goran Vidović
  5. P.S.C. Primorje d.o.o., Mario Palinkaš
  6. A.K. Šop, Boris Šop
  7. Adria P.A., Đani Poropat
  8. Ruting d.o.o., Nikola Ivošević
  9. Afro d.o.o., Željka  Afrić Jutriša
  10. ARK - Mihelić d.o.o., Grozdana Mihelić