Članice se udružuju u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa, razvijanje suradnje i osnaživanje komunikacije među članicama, boljeg tržišno pozicioniranja članica, unapređivanja rada i stručnih znanja, stvaranje okvira za stručni dijalog s donositeljima javnih politika (zakona, propisa, strategija) i korisnicima usluga te razvoja djelatnosti u domeni pružanja usluga smještaja.

U ostvarivanju tog cilja Strukovna skupina surađuje s matičnim Udruženjima na razini Hrvatske gospodarske komore, relevantnim institucijama, sudjeluje u radu radnih skupina i stručnih skupova.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007 članice Strukovne skupine su:

Područje: I – Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
Odjeljak: 55 – Smještaj
Skupina:

  • 55.1 – Hoteli i sličan smještaj
  • 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
  • 55.3 Kampovi i protor za kampiranje
  • 55.9 Ostali smještaj

Razred:

  • 55.10 Hoteli i sličan smještaj
  • 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
  • 55.30 Kampovi i protor za kampiranje
  • 55.90 Ostali smještaj

Unutar Strukovne skupine pružatelja usluga smještaja, postoje četiri sekcije: