Ova Strukovna skupina broji 55 članica.

Predsjednik Strukovne skupine: Ervino Mrak, KOMUNALAC d.o.o.

 Zamjenik predsjednika Strukovne skupine:  Andrej Marochini, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Strukovna skupina ima Vijeće sa 5 članova:

  1. Ervino Mrak, član uprave, KOMUNALAC d.o.o., Jurdani
  2. Andrej Marochini, direktor, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka
  3. Boro Tomić, direktor, KOMUNALAC d.o.o., Delnice
  4. Dušan Šćulac, predsjednik Uprave, EKOPLUS d.o.o., Rijeka
  5. Frane Mrakovčić, direktor, PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk