Strukovna skupina građevinarstva HGK ŽK Rijeka održala je izbornu sjednicu 17. lipnja 2021. godine.

Članice Strukovne skupine udružuju se u cilju promicanja, zaštite i usklađivanja zajedničkih interesa, boljeg tržišnog pozicioniranja, unapređivanja rada i stručnih znanja te razvoja djelatnosti. U ostvarivanju navedenih ciljeva, Strukovna skupina surađuje s matičnim Udruženjem na nivou HGK te putem matičnog Udruženja s relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima te raspravlja o pitanjima važnim za poslovanje članica.

Predsjednica Strukovne skupine građevinarstva HGK Županijske komore Rijeka je Lucija Babić, direktorica Sektora inženjeringa i ugovaranja tvrtke G. P. P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj, a zamjenici predsjednice su Milan Bartolin, direktor tvrtke Opatija – gradnja d.o.o. Matulji i Samir Mujagić, direktor tvrtke S. E. L. V. d.o.o. Cres.

Članovi Vijeća Strukovne skupine građevinarstva HGK Županijske komore Rijeka su:

 1. G. P. P. MIKIĆ d. o. o. Omišalj - Lucija Babić
 2. OPATIJA - GRADNJA d. o. o. Matulji - Milan Bartolin
 3. S. E. L. V. d. o. o. Cres - Samir Mujagić
 4. CESTE - RIJEKA d. o. o. Kukuljanovo - Danijel Šostarec
 5. TIHA d. o. o. Šilo - Anton Spicijarić
 6. DRAŽICA PLUS d.o.o. Cres - Tonči Zubović
 7. HG GRADNJA  d. o. o. Rijeka - Hadži Gashi
 8. SERVIS G. P. K. d. o. o.    Rijeka  - Goran Zebić
 9. ANTIŠA d. o. o. Rijeka - Anto Batković
 10. MAGUS HOME d.o.o. Rijeka - Boris Petrović
 11. STAR RIG LUX d.o.o. Rijeka - Želidar Starčević

Poslovni tajnik je Nela Vukadin, HGK ŽK Rijeka.