Vijeće Strukovne skupine broji 15 članova:

 1. Jerry Pajić, direktor, METIS d.o.o.
 2. Ilija Šmitran, IND-EKO d.o.o.
 3. Miroslav Hero, RIJEKATANK d.o.o.
 4. Valentina Šulina, FRIGOMATIC ECO d.o.o.
 5. Dragan Šepić, ECOOPERATIVA d.o.o.
 6. Ervino Mrak, KOMUNALAC d.o.o.
 7. Andrej Marochini, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
 8. Bojan Jurdana, KD ČISTOĆA d.o.o.
 9. Boro Tomić, KOMUNALAC d.o.o.
 10. Dušan Šćulac, EKOPLUS d.o.o.
 11. Frane Mrakovčić, PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.
 12. Pietro Cerovac, DEZINSEKCIJA d.o.o.
 13. Damir Pavešić, EUROPAMETALI d.o.o.
 14. Ranko Dujmović, DEZINSEKCIJA d.o.o.
 15. Mladen Kuparić, DUNDOVO d.o.o.

Za predsjednika Strukovna skupina gospodarenja otpadom i zaštite okoliša ŽK Rijeka izabran je Jerry Pajić, direktor tvrtke METIS d.o.o., a zamjenici su: Ilija Šmitran iz IND-EKO d.o.o. i Jasna Kukuljan iz KD ČISTOĆA d.o.o