Strukovna skupina drvno-prerađivačke industrije ŽK Rijeka održala je izbornu sjednicu 22. travnja 2021. godine.

U skladu s Poslovnikom o radu, članice Strukovne skupine se udružuju u cilju promicanja, zaštite i usklađivanja zajedničkih interesa, boljeg tržišnog pozicioniranja, unapređivanja rada i stručnih znanja te razvoja djelatnosti.

Predsjednik Strukovne drvno-prerađivačke industrije  je Branko Liker, član uprave Drvenjača d.d. a zamjenici Miladin Marković, član uprave DI Klana d.o.o., Franjo Mihelčić, predsjednik uprave Lokve d.o.o. i Denis Fudurić, predsjednik nadzornog odbora Finvest corp. d.o.o.

Članovi Vijeća Strukovne skupine komunalnog gospodarstva HGK Županijske komore Rijeka za mandatno razdoblje 2020 – 2024. su:

 1.  Branko Liker, DRVENJAČA d.d.
 2. Miladin Marković, DI KLANA d.d.
 3. Franjo Mihelčić, LOKVE d.o.o.
 4. Denis Fudurić, FINVEST CORP d.d.
 5. Robert Gec, GEC GP d.o.o.
 6. Raoul Cvečić Bole, ENERGY PELLETS d.o.o.
 7. Ivica Katalinić, PILANA KRASNO d.o.o.
 8. Dragan Katalinić, PROTEKTOR BANDAG KATALINIĆ d.o.o.
 9. Marin Majnarić, PILANA VRATA d.o.o.
 10. Željko Čebuhar, ČEBUHAR GRUPA d.o.o.
 11. Krešimir Akrap, RAVNA d.o.o.