Strukovna skupina dizajnera, grafičara i nakladnika ŽK Rijeka broji 177 članova. Vijeće strukovne skupine čine:

  1. Valter Lisica, LEKTIRA d.o.o.
  2. Nikola Perkić, EHO d.o.o.
  3. Emil Kršovnik, PARADOX d.o.o.
  4. Leo Marušić, LEO COMMERCE d.o.o.
  5. Silvano Frančišković, NAKLADA ULIKS d.o.o.
  6. Svjetlana Despot, DATA DECOR d.o.o.
  7. Dragan Ogurlić, NAKLADA VAL d.o.o.

Predsjednik Strukovne skupine je  Valter Lisica iz tvrtke LEKTIRA d.o.o., a zamjenik predsjednika je Jadranka Perkić, EHO d.o.o.