Strukovna skupina cestovnog prometa ŽK Rijeka održala je izbornu sjednicu 24. travnja 2019. godine.

 U skladu s Poslovnikom o radu, članice se udružuju s ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa te razvoja putničkog i teretnoga cestovnog prometa.

U ostvarivanju tog cilja, Strukovna skupina surađuje s matičnim Udruženjem na razini HGK te, putem matičnog Udruženja, s relevantnim institucijama sudjeluje u radnim skupinama, komentira prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima te raspravlja o pitanjima važnima za poslovanje članica.

 Predsjednik Strukovne skupine cestovnog prometa HGK Županijske komore Rijeka je Radomir Starčić, direktor tvrtke Klanatrans d.o.o., a zamjenik Robert Mrvčić, rukovoditelj službe prometa, KD Autotrolej d.o.o.

 Članovi Vijeća Strukovne skupine cestovnog prometa HGK Županijske komore Rijeka u mandatnom razdoblju 2019 - 2023. su:

 Radomir Starčić – Klanatrans d.o.o.
Željko Mandarić - Manšped d.o.o.
Radomir Juretić- Juretić Transport d.o.o.
Robert Mrvčić - KD Autotrolej d.o.o.
Alen Štemberger - Štemberger Transporti d.o.o.
Ivan Belobrajdić - Vulpes d.o.o.
Domagoj Crnčić - Autotrans d.d.
Ivan Prendivoj - Noliot d.o.o.
Igor Frgačić - Fido Trans d.o.o.
Marinko Juršević - Adella d.o.o.
Branimir Dujaković - Frigoprom d.o.o.
Frano Mrnjavac- Mrnjavac d.o.o.
Aurelio Kolacio - Fićo transporti d.o.o.

Poslovni tajnik je Sara Štrljić Pezelj, ŽK Rijeka.