Strukovna skupina brodara i pomorskih agencija ŽK Rijeka

sjednica Strukovne skupine brodara i pomorskih agencija ŽK Rijeka

Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine održana je dana 14.07.2015.g. Sukladno Poslovniku o radu, članice se udružuju u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa te razvoja pomorskog i obalnog prijevoza.

U ostvarivanju tog cilja, Strukovna skupina surađuje s matičnim Udruženjem na nivou HGK te putem matičnog Udruženja s relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima te raspravlja o pitanjima važnim za poslovanje članica.

Vijeće Strukovne skupine ima 15 članova, kako slijedi:

Jadrolinija, Jadranski pomorski servis d.d., Jadroagent d.d., Rapska plovidba d.d., Liburnia pomorska agencija d.o.o., MSC Croatia lagermax timesped d.o.o., Croatia chartering d.o.o., CMA CGM Croatia d.o.o., Medmar d.o.o., Jadrošped d.o.o., Adriatica d.o.o., Tri mare d.o.o., Maersk Croatia d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o.

Predsjednik Strukovne skupine je David Sopta iz Jadrolinije, a zamjenik predsjednika je  Dražen Padovan, Jadranski pomorski servis d.d.

 

Contacts

  • Županijska komora Rijeka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: hgkri@hgk.hr Tel: +385 51 209111 Tel 1: +385 51 209110 Fax: +385 51 216033 Fax 1: +385 51 216926 predsjednik: dr. sc. Vidoje Vujić prof. emer. direktorica: Vita Dujmović
  • David Sopta, Jadrolinija President of Trade group of shippers and maritime agencies Rijeka Tel: +385 51 666 176 Email: president@jadrolinija.hr
  • Dražen Padovan, Jadranski pomorski servis d.d. Vice president of Trade group of shippers and maritime agencies Rijeka Tel: +385 51 355 021 Email: drazen.padovan@jps.hr
  • Sara Štrljić Junior Expert Associate Tel: +385 51 209 148 Email: sstrljic@hgk.hr
  • Županijska komora Rijeka Tel: +385 51 209 111 Email: hgkri@hgk.hr