Sekcija djeluje pri Strukovnoj skupini pružatelja usluga smještaja HGK – ŽK Rijeka.

Članice se udružuju u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa, razvijanja suradnje i osnaživanja komunikacije među članicama, boljeg tržišnog pozicioniranja članica, unapređivanja rada i stručnih znanja, stvaranja okvira za stručni dijalog s donositeljima javnih politika (zakona, propisa, strategija) i korisnicima usluga te razvoja djelatnosti u domeni pružanja usluga smještaja.

U ostvarivanju tog cilja Sekcija surađuje s matičnim Strukovnim skupinama i Udruženjima na razini Hrvatske gospodarske komore te s relevantnim institucijama i sudjeluje u radu radnih skupina i stručnih skupova.

 

Izvor: Pixabay