Javne ovlasti


ŽK Rijeka provodi sljedeće, zakonom i aktima HGK, dodijeljene ovlasti:

Izdavanje ATA karneta, ŽK Rijeka izdaje ATA karnete koji se koriste za pojednostavljenje privremenog uvoza i izvoza roba, kontakt-osobe:

Izdavanje potvrda koje prate robu pri izvozu i uvozu, kontakt-osobe:

Raspodjela dozvola za obavljanje međunarodnog cestovnog teretnog prometa, ŽK Rijeka izdaje dopusnice za međunarodni cestovni teretni promet, kontakt-osobe: 

Usklađivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, kontakt-osobe:

Unos podataka u Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, kontakt-osobe: