Vrijeme održavanja: 13.09.2019.

Objavljeno: 17. 09. 2019. , Ažurirano: 14. 11. 2019.

HGK – ŽK Rijeka je, u ulozi partnera na projektu, 13. rujna sudjelovala na osmomu partnerskom sastanaku projekta LO.PA.Z. PLUS koji je održan u Centru tehničke kulture Rijeka. Na dnevnom redu sastanka raspravljalo se o dosad odobrenim izvješćima o napretku projekta i utrošenim proračunskim sredstvima po partnerima i ukupno.

U 6. kvartalu provedbe projekta, od 15. kolovoza do 14. studenoga 2919. godine, provest će se preostale planirane aktivnosti pa su članovi projektnog tima raspravljali o terminima njihove provedbe.

Aktivnosti koje će se provesti odnose se na edukaciju za nezaposlene (Korištenje računala, Sustavno poduzetništvo), edukaciju za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i njihove zaposlenike (Psihologijski aspekti upravljanja karijerom, Izrada i provedba EU projekata); izradu stručnih materijala, primjerice Identifikacija deficitarnih zanimanja, Programa poticanja poduzetništva u Primorsko-goranskoj županiji, Razvoj alata za praćenje potreba za kadrovima u IT sektoru, Stvaranje koalicije razvoja digitalnih znanja i vještina; pružanje mentorstva za korisnike potpora za samozapošljavanje te organizacija sastanka s poslodavcima kako bi im se predstavio program poticanja poduzetništva u Primorsko-goranskoj županiji i pozvali ih na suradnju za mentorstvo poduzetnika početnika.

LOPAZ slika2.jpgČlanovi projekta LO.PA.Z. PLUS; Izvor: HGK

 

Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima Europskoga socijalnog fonda. Korisnik projekta je Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., a partneri su, uz HGK – ŽK Rijeka, i Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Centar tehničke kulture Rijeka, Općine Viškovo, Obrtnička komora i HZZ – Regionalni ured Rijeka.

 Za više informacija o projektu i aktivnostima ŽK Rijeka slobodno nas kontaktirajte.