Županijska komora Pula teritorijalna je jedinica HGK za područje Istarske županije. Županijsku komoru Pula čini 12.695 aktivnih članica od kojih najveći dio čine pravne osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću.

Najviše tijelo ŽK Pula je Gospodarsko vijeće koje se sastoji od 27 izabranih predstavnika tvrtki – članica. Gospodarsko vijeće razmatra, rješava ili pokreće rješavanje pitanja od interesa za gospodarstvo na području Istarske županije. Putem svojih predstavnika u tijelima HGK, članice ŽK Pula sudjeluju u upravljanju poslovima HGK.

Radi unaprjeđivanja rada i poslovanja u pojedinim djelatnostima na razini županije, članice ove komore strukovno su se povezale i organizirale u 23 strukovne grupe i sekcije. Na nacionalnoj razini, članice ove Komore ravnopravno sudjeluju u radu udruženja i zajednica HGK.

Sjedište  Županijske komore je u Puli, u Carrarinoj ulici br. 5 gdje se nalaze prostorije opremljene za provođenje aktivnosti komore (sastanci strukovnih grupa, sjednice Gospodarskog vijeća i dr.) kao i uredske prostorije stručne službe. Zbog situacije s COVID-19, većina aktivnosti održana je na daljinu. 

Za obavljenje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova u ŽK Pula organizirana je stručna služba. Zaposlenici stručne službe zaduženi su za obavljanje poslova i usluga članicama, tijelima i strukovnim grupama, za praćenje stanja i kretanja u gospodarstvu po određenim sektorima te za obavljanje poslova u izvršavanju javnih ovlasti u nadležnosti HGK.

 

Autor: Duško Marušić