Strukovna grupa okuplja trgovačka društva iz Istarske županije, koja obavljaju djelatnost putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatori). Osnovni razlog udruživanja jest zaštita zajedničkih interesa i unapređenje suradnje te rad na zajedničkim projektima uz potporu HGK kao matične institucije.

Na osnivačkoj sjednici održanoj 29. travnja 2015. tvrtke–članice Strukovne grupe iskazale su interes za uključivanje što većeg broja putničkih agencija u rad Strukovne grupe, radi razvijanja suradnje i osnaživanja komunikacije prema institucijama i nadležnim tijelima. Stoga je upućen poziv putničkim agencijama i touroperatorima, sa sjedištem u Istarskoj županiji, na uključivanje u rad Strukovne grupe.

Prve aktivnosti Strukovne grupe usmjerene su prema pravnoj regulativi koja utječe na poslovanje putničkih agencija te prema regionalnim institucijama za potporu turizmu.

Osnivanjem Strukovne grupe putničkih agencija pri ŽK Pula također je stvoren  formalni uvjet sudjelovanja predsjednika Strukovne grupe u radu nacionalnog Udruženja putničkih agencija pri HGK.

Izvor: HGK Županijska komora Pula