Strukovna grupa održavanje i popravak plovila osnovana je 2006. godine na inicijativu predstavnika gospodarstva koji se bave djelatnošću održavanja i popravaka plovila. Cilj rada Strukovne grupe je borba protiv nelojalne konkurencije, povećanje kvalitete usluga, uređenje odnosa prema marinama, ujednačavanje postupanja carinske uprave te zajedničko djelovanje prema institucijama.

Strukovna grupa je tijekom svog višegodišnjeg rada održala niz sjednica na kojima se predstavnike institucija upoznalo sa problematikom servisera, tražilo se pojašnjenje zakonske regulative, održan je niz stručnih prezentacija, a organizirana je nacionalna Konferencija servisera na kojoj je odlučeno da će se izraditi nacionalni registar servisera te je kao rezultat toga 27. listopada 2012. osnovana nacionalna Grupacija servisera plovila pri HGK.