Strukovna grupa nakladnika osnovana je 2008. godine. Za predsjednika Strukovne grupe na osnivačkoj sjednici izabran je Elmo Cvek (Histria Croatica C.A.S.H. d.o.o., Pula), a za zamjenika predsjednika Drago Orlić (Errata Corrige d.o.o., Poreč).

Dosadašnje aktivnosti Strukovne grupe bile su usmjerene na nastupe na sajmovima kao što su: međunarodni sajam knjige u Frankfurtu, međunarodni sajmu knjige u Beogradu, međunarodni sajam knjiga i učila Interliber te salon knjiga u Novom Sadu. Uz prikaz izdanja, na sajamskim nastupima organizirane su i prezentacije i programi.

Sastanak Strukovne grupe održan je u rujnu 2015. prema sljedećem dnevnom redu:

1. Nastup istarskih nakladnika na 21. Sa(n)jmu knjige u Istri (3.-13. prosinca 2015.)
2. Razno

Izvor: www.pixabay.com