Na inicijativu tvrtki članica, 2017. godine u HGK - ŽK Pula osnovana je Strukovna grupa autoškola koja će okupljati trgovačka društva djelatnosti vozačkih škola, sa sjedištem u Istarskoj županiji. Za predsjednika je izabran Denis Peloza (Auto SL 91 d. o. o. Pula), a njegovi zamjenici su Dragan Markon (Madcar d. o. o. Umag) i Albert Zajc (Autoškola Milotić d. o. o. Pazin).

"Nakon dugog niza godina, uspješno smo formirali Strukovnu grupu, usporedno sa strukovnim udruženjima u Dalmaciji i Slavoniji. Time stječemo uvjet za pregovore s nadležnim tijelima, ministarstvima i HAK-om te uspostavljamo transparentnu komunikaciju s Vladom, radeći na usklađivanju novih prijedloga i akata s direktivama EU, koji se tiču naših usluga", istaknuo je Denis Peloza.