U ŽK Pula 19. je siječnja, na inicijativu tvrtki članica, osnovana Strukovna grupa autoškola koja će okupljati trgovačka društva djelatnosti vozačkih škola, sa sjedištem u Istarskoj županiji. Za predsjednika je izabran Denis Peloza (Auto SL 91 d. o. o. Pula), a njegovi zamjenici su Dragan Markon (Madcar d. o. o. Umag) i Albert Zajc (Autoškola Milotić d. o. o. Pazin).

"Nakon dugog niza godina, uspješno smo formirali Strukovnu grupu, usporedno sa strukovnim udruženjima u Dalmaciji i Slavoniji. Time stječemo uvjet za pregovore s nadležnim tijelima, ministarstvima i HAK-om te uspostavljamo transparentnu komunikaciju s Vladom, radeći na usklađivanju novih prijedloga i akata s direktivama EU, koji se tiču naših usluga", istaknuo je Denis Peloza.

Članovi Strukovne grupe raspravljali su o izmjenama i dopunama u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, a i o najavljenim izmjenama Pravilnika koji uređuje poslovanje autoškola.

Inače, u ŽK Pula djeluje dvadesetak strukovnih grupa. To su organizacije članica koje samostalno određuju ciljeve i način rada, a pritom im ŽK Pula pruža administrativnu i stručnu pomoć. Djelovanje u Strukovnim grupama članicama omogućava bolju organiziranost, zastupljenost te, što je posebice važno, prepoznatljivost pred tijelima vlasti na lokalnoj i nacionalnoj razini. 

Ako vaš preglednik weba ne otvara PDF-ove, pokušajte ga konfigurirati prema Adobeovim UPUTAMA ili učitajte željeni dokument (desni klik mišem na poveznicu dokumenta i odabir opcije za spremanje) pa ga otvorite pomoću preglednika PDF-ova instaliranoga na vašem uređaju.