U HGK – Županijskoj komori Pula u svibnju 2019. osnovana je Sekcija Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu ŽK Pula koja će okupljati trgovačka društva iz Istarske županije čije su djelatnosti povezane s problematikom zaštite okoliša.

Za predsjednicu novoosnovane Sekcije Zajednice izabrana je Koviljka Aškić iz tvrtke EKO.-ADRIA d.o.o. iz Pule, a zamjenica predsjednice jest Vesna Ivanišević iz tvrtke Maistra d.d. iz Rovinja. Poslovna tajnica Sekcije Zajednice stručna je suradnica u ŽK Pula Morena Mačina.

Aktivnosti Sekcije Zajednice bit će posebno usmjerene na usklađivanje zajedničkih interesa i obveza gospodarstva s društvenim interesima na području zaštite okoliša promicanjem dobre prakse i jačanjem vidljivosti gospodarskih subjekata u postupku donošenja razvojnih i strateških dokumenata te kreiranju zakonodavnog okvira. 

Izvor: pixabay.com