Objavljeno: 03. 02. 2020. , Ažurirano: 06. 02. 2020.

Vrijeme održavanja: 30.01.2020.


Seminar o radnom pravu koji je organizirala HGK – Županijska komora Pula u suradnji s Odvjetničkim društvom Kallay & Partneri d.o.o. iz Zagreba i podršku ICC Hrvatska (Hrvatski nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore) izazvao je velik interes istarskih gospodarstvenika.

Ivan Matić iz Odvjetničkog ureda Kallay & Partneri predstavio je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji se ponajprije odnosi na poslodavce s 50 i više zaposlenih, a izloženi su prekršajnoj i drugoj odgovornosti ako ga ne implementiraju. Taj zakon, popularno zvan Zakon o zviždačima, donesen je radi jačanja svijesti i poticanja građana na prijavljivanje nepravilnosti o kojima imaju spoznaje, a povezani su s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Taj zakon, nažalost, obiluje brojnim nejasnoćama i nedorečenostima, što znatno povećava rizik od prekršajne i druge odgovornosti poslodavaca i zahtijeva znatne napore u njegovoj implementaciji u poslovne procese, istaknuo je Matić.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa među najvažnijim su i uvijek aktualnim pravnim pitanjima za gospodarstvenike iz područja radnog prava. Propusti poslodavaca i radnika da sve aspekte s tim u vezi urede na odgovarajući način često dovode do dugotrajnih sudskih postupaka koji za obje strane predstavljaju rizik i neugodnost. No Matić je objasnio kako su na temelju raznovrsne sudske prakse i mišljenja nadležnih tijela poslodavcima ipak na raspolaganju razni mehanizmi kojima mogu spriječiti i umanjiti takve rizike i neugodnosti.

Tu se, prije svega, misli na usvajanje kvalitetnih akata poslodavca koji reguliraju pitanja iz radnog odnosa, poput pravilnika o radu i ugovora o radu, koji sadržavaju odredbe koje su u cijelosti u skladu ne samo sa zakonom nego i s poslovnim potrebama poslodavca.

Autor: HGK - ŽK Pula