Vrijeme održavanja: 06.06.2019.

Objavljeno: 11. 06. 2019. , Ažurirano: 11. 06. 2019.

HGK – Županijska komora Pula, u suradnji s Financijskom agencijom (FINA), organizirala je u utorak, 6. lipnja, edukaciju Elektroničko izdavanje računa, radi upoznavanja poduzetnika s obveznim elektroničkim izdavanjem računa u javnoj nabavi te s ostalim mogućnostima i prednostima izdavanja e-računa za poslovne subjekte.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi usvojen je prošle godine (Narodne novine 94/18) i njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Direktiva se primjenjuje na izdavanje e-računa u postupcima javne nabave i na ugovore koji su sklopljeni kao rezultat postupka javnog natječaja.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa primjenjuje se na javne, sektorske i druge naručitelje kao obveznike javne nabave, izdavatelje elektroničkih računa u postupcima javne nabave (ponuditelji) te informacijske posrednike koji pružaju usluge razmjene elektroničkih računa i pratećih isprava u postupcima javne nabave. Od 1. prosinca 2018. godine započela je obveza zaprimanja e-računa, dok 1. srpnja 2019. započinje obveza izdavanja e-računa.

Predavanje je održala Marina Palašić iz Fininog Centra digitalnih usluga.