Ciljevi projekta

Opći cilj Poticanje izrade, afirmacije i promoviranja izvornih suvenira kroz oživljavanje i sustavno promicanje tradicijskih i umjetničkih obrta i domaće proizvodnje. Specifični ciljevi projekta

  • Razvoj suvenira prepoznatljivog podrijetla, utemeljeni na lokanoj, regionalnoj ili nacionalnoj kulturno-povijesnoj, tradicijskoj ili prirodnoj baštini. Kroz projekt želimo prikupiti kvalitetne suvenire koji će prikazivati cjelovito područje, a također i pojedine regionalne posebnosti. Želimo potaknuti zanimanje za stvaranje inovativnih suvenira koji nude mogućnost za temeljni ili dodatni izvor prihoda.
  • Stvaranje i promocija imidža Ličko-senjske županije kroz prepoznatljive proizvode.
  • Poticanje poduzetništva i kreativnosti kod ljudi i motiviranje za osmišljavanje novih proizvoda/suvenira te promoviranje proizvođača suvenira.

 

Strukovna grupa kulturnog turizma HGK – Županijske komore Otočac i Turistička zajednica Ličko-senjske županije partneri su na projektu 'Originalni suvenir Ličko-senjske županije', koji je proveden tijekom 2007., 2008., 2011. i 2012. godine. Usvojen je Pravilnik o načinu dodjeljivanja znaka „Originalni suvenir Ličko-senjske županije“, izrađeno vizualno rješenje znaka, te Knjiga standarda u kojoj je propisan način primjene i aplikacije znaka. Znak se može koristiti i u promidžbene svrhe, isključivo za proizvod/suvenir za koji je dodijeljeno pravo uporabe.

U javnom pozivu natječaja posebno je bilo naglašeno da se traže originalni i prepoznatljivi suveniri za područje Ličko-senjske županije, te da svi zainteresirani vlastitim kreacijama suvenirskih proizvoda prijavom na natječaj mogu doprinijeti osmišljavanju ponude suvenira Ličko-senjske županije. Posebno se zahtijevalo da kandidirani prijedlozi budu cjelovito osmišljeni i kvalitetno izrađeni predmeti prepoznatljivog i uočljivog podrijetla (vezano za prostor Ličko-senjske županije i njegove kulturno-povijesne, tradicijske, prirodne i gastronomske osobitosti), s naglaskom na originalnosti, uz objašnjenu kratku priču o izvornosti i podrijetlu.

Prijedlozi prototipa suvenira trebaju izražavati kulturno-povijesnu materijalnu i prirodnu baštinu Ličko-senjske županije s opisom izvora idejnog rješenja. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i sve fizičke osobe hrvatskog državljanstva. Pristigle radove ocijenjuje Povjerenstvo te donosi odluku o izboru najboljih rješenja kandidiranih u nekoj od četiri kategorije, čime oni stiču pravo nošenja znaka „Originalni suvenir Ličko-senjske županije“.

KRITERIJI SUDJELOVANJA:

a) Suvenirima se smatraju materijalne i duhovne izvedbe vezane uz kulturno – povijesni, tradicijski i suvremeni predložak područja Ličko-senjske županije.

b) Izvedbe koje obilježavaju prirodni okoliš Ličko-senjske županije.

c) Različitost izvedbi prema vrstama (temama), materijalima i veličinama.

d) Moguća povezanost različitih izvedbi u cjelinu.

e) Izvedba može biti izvornog ili stiliziranog oblika.

f) Izvedba mora imati funkcionalnu namjenu u jednoj (ili više) zadanih formi.

g) Svaka izvedba uz kriterij funkcionalnosti, mora udovoljavati kriterijima estetičnosti, kompletnosti, kvalitete izrade i skladnosti.

h) Svaka izvedba, uz naziv, treba sadržavati kratko obrazloženje i nacrt primjerenog pakiranja.

i) Suvenir treba biti dostupan na tržištu te imati izraženu cijenu.
Suveniri se kandidiraju prema gore navedenim kriterijima u sljedećim kategorijama:

* kultura i povijest

* tradicija

* prirodni okoliš

* gastronomija

Predložene izvedbe moraju biti materijalni predmeti u nekoj od zadanih formi, koje se propisuju posebno za svaki natječaj (npr. magnet, privjesak, označivač stranica (bookmark), podložak za čaše, multimedija, eko vrećice / poklon kutije…).

Nakon javnih poziva kroz tri godine u košaricu suvenira ušla su ukupno 24 suvenira i to: gačanske coklje, klječana torba, preslica, japodska figurica žene, naočarasta fibula, gačanska kopča, mirisni purpuri, DVD – Hidden treasures of Lika-Senj County, džemovi „Teta Anka“, lička šljivovica „Kiza“, grb Ludovika Perovića, kravata Gacka, svetište boga Mitre, tunera, gačanska crvena kapa, nakurnjak, keramička ovčica, bookmark 'Otkrivač stvari koje postoje', bookmark 'Otočki graničar', podložak za čaše 'Ličko-senjska županija', podložak za čaše i eko vrećica s motivom stilizirane japodske fibule, svijeća u obliku brončane figurice muškarca ili žene nazvane Japod i Japotka te torba izrađena od bojane jute i domaćeg bijelog platna s motivom mlinica s Majerova vrila u Sincu.

Svečana promocija košarice suvenira, koji su stekli pravo nošenja markice „Originalni suvenir Ličko-senjske županije“, održana je 2007. i 2008. g. u Gospiću, u okviru manifestacije Jesen u Lici, a 2011. i 2012. g. u Otočcu, u okviru manifestacije Terezijanski sajam i akcije Kupujmo Hrvatsko.

Tijekom 2013.g., nastavljena je promocija postojeće košarice suvenira. Promocija se odvila u okviru štanda ŽK Otočac na izložbi Kvarner EXPO 2013 u Opatiji gdje su predstavljeni svi suveniri koji su stekli pravo nošenja markice „Originalni suvenir Ličko-senjske županije“ i koji su bili izloženi u zatvorenoj vitrini tijekom trajanja izložbe, a u sklopu štanda pojedinačno su se predstavljali i sami proizvođači suvenira, s cjelokupnim asortimanom svojih proizvoda. Uz košaricu suvenira LSŽ, na štandu su se nalazili i promotivni materijali osigurani od strane HGK ŽK Otočac; katalozi suvenira od prijašnjih godina, katalog „Vrijedne ruke“ i samostojeći „roll-up“ s logotipom „Originalni suvenir Ličko-senjske županije“.

O nadopunjavanju Košarice novim suvenirima zajednički će odlučiti partneri na ovome projektu te će potom biti raspisan i novi javni poziv na internet stranicama Hrvatske gospodarske komore i Turističke zajednice Ličko-senjske županije.