Županijska komora Otočac osnovana je 1994. godine, temeljem Odluke o osnutku Županijskih komora, i pokriva područje Ličko-senjske županije. Sjedište Komore je u Otočcu, Kralja Zvonimira 16, 53 220 Otočac. Predsjednik Županijske komore Otočac je dr. sc. Joso Brajković.

Hrvatska gospodarska komora uvela je jedinstveni sustav upravljanja kvalitetom, koji se odnosi na promicanje, zastupanje i usklađivanje zajedničkih interesa članica pred pravnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu, a u sukladnosti je sa zahtjevima norme: HRN EN ISO 9001:2015. ŽK Otočac posluje u skladu s istima.

Županija Ličko-senjska obuhvaća površinu od 5.350,50 km² sa 50.927 stanovnika. Prometno se nalazi između gradova Karlovca, Rijeke i Zadra, a obuhvaća kontinentalni dio (Gacku, Liku i Krbavu), primorski i dio otoka Paga. Kroz županiju prolazi jedina željeznička pruga koja iz kontinenata vodi u Dalmaciju i obrnuto te dvije važne ceste, od najveće hrvatske luke Rijeke prema Dalmaciji i iz unutrašnjosti preko Plitvičkih jezera također prema Dalmaciji. Teritorijalnim ustrojem je podijeljena na 12 jedinica lokalne uprave i samouprave i to četiri grada i osam općina.

Usluge koje Županijska komora nudi

Županijska komora Otočac obavlja poslove koji su joj stavljeni u djelokrug Statutom HGK. Također pruža i neposrednu stručnu pomoć i usluge svojim članicama:

 • izdavanje certifikata o porijeklu robe;
 • izdavanje dozvola za međunarodni cestovni promet;
 • prikupljanje i davanje informacija o subjektima hrvatskog gospodarstva;
 • prikupljanje i davanje informacija o ponudi i potražnji robe i usluga;
 • prikupljanje i davanje informacija o investicijskim mogućnostima;
 • izdavanje formulara i uputa za ispunjavanje zahtjeva za dobivanje ATA karneta;
 • pružanje raznih savjetodavnih usluga ekonomskog ili pravnog karaktera kao npr. vanjskotrgovinsko poslovanje, davanje mišljenja u svezi s primjenom pravnih propisa, savjeta u pogledu mogućnosti otvaranja tvrtki i osnivanja stranih predstavništva, te davanje svih ostalih savjeta vezanih za gospodarsku praksu;
 • organiziranje poslovnih kontakata i susreta između domaćih i stranih poslovnih partnera;
 • organiziranje raznih savjetovanja, seminara i predavanja za potrebe svojih članica.

Aktivnosti Županijske komore

Aktivnosti HGK – Županijske komore Otočac odvijaju se kroz poslove vezane za sektore ustrojene pri Središnjici Komore. Komora potiče razvojne procese na svom području vodeći računa o ukupnom razvoju, zajedničkim međusobno usklađenim ciljevima i jedinstvenim interesima gospodarstva:

 • ističe se poticanjem razvoja gospodarstva u cjelini, a posebno grana za razvoj kojih na našem području  postoje prirodni i drugi preduvjeti (drvna industrija, turizam, poljoprivreda i stočarstvo);
 • sudjelovanjem u razvoju lokalne gospodarske infrastrukture (ceste, promet, komunalije i dr.);
 • unapređivanje razvoja poduzetništva i malih poduzeća, te pružanje svih potrebnih usluga u vezi s tim;
 • uspostavljanje kontakata, u suradnji sa Sektorom za odnose s inozemstvom i promociju hrvatskog gospodarstva, s gospodarskim komorama susjednih zemalja i sudjelovanje na gospodarskim sajmovima;
 • stručna pomoć i sudjelovanje pri rješavanju pitanja iz tekućeg poslovanja (uklanjanje poteškoća u poslovanju, sanacija pojedinih poduzeća i sl.);
 • istraživanja i obrada pojedinih inozemnih tržišta odnosno priprema poslovne suradnje svojih članica na tim tržištima, tako da se postigne veza između općeg poznavanja tržišta okruženja pojedinih država i specifičnosti pojedinih skupina proizvoda, odnosno usluga u branšama;
 • posredovanje u ponudi i potražnji isticanjem mogućnosti za različite oblike poslovne suradnje članica Komore i inozemnih gospodarskih subjekata;
 • suradnja s nadležnim ministarstvima Vlade RH;
 • sudjelovanje u organiziranju susreta i savjetovanja za razmjenu iskustva na području tehnoloških i ekonomskih pitanja pojedinih djelatnosti odnosno grana;
 • suradnja sa županijskim i općinskim tijelima u svim aktivnostima koje se pokreću i provode u interesu gospodarstva;
 • izdavanje publikacija o gospodarstvu te elektroničkog biltena "Gospodarski info HGK ŽK Otočac"
 • analiza tekućih gospodarskih kretanja, te praćenje razvoja istih u zemlji i svijetu i zauzimanje stavova i davanje prijedloga za rješavanje tekućih i razvojnih pitanja djelatnosti, odnosno grane.

Vrata Hrvatske gospodarske komore otvorena su svim domaćim i stranim poslovnim ljudima, a kroz svoj svakodnevni rad Komora im pruža mogućnost korištenja poslovnih informacija, usluga i kontakata.