Vrijeme održavanja: 03.04.2019.

Ova linija kredita odnosi se na obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje postojećih objekata radi usklađivanja standarda objekata koji su dobili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prije 1. rujna 2007. godine, uz uvjet ishođenja novog rješenja o kategorizaciji objekta, odnosno poboljšanja postojeće ponude objekata u sklopu iste kategorizacije.

Također se odnosi na obnovu, izgradnju i opremanje unutarnjih i vanjskih bazena, wellnessa, izgradnju i opremanje potrebne infrastrukture te pratećih objekata za cikloturizam, šport i rekreaciju te razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja, kao dopunu ponude uz uslugu smještajnoga kapaciteta u domaćinstvu. Iz ovoga je isključeno financiranje nabave pokretne opreme i prijevoznih sredstava.

Ovi se krediti ne mogu koristiti za izgradnju novih i povećanje postojećih smještajnih kapaciteta, za refinanciranje postojećih kredita krajnjih korisnika te refundaciju vlastitih sredstava krajnjih korisnika uloženih u projekt.

Za rečenu namjenu mogu se dobiti krediti od 20.000 do 375.000 kuna, odnosno krediti uz valutnu klauzulu od 2600 do 50.000 eura. Pojedinom krajnjem korisniku moguće je odobriti financiranje najviše do iznosa 375.000 kuna, odnosno 50.000 eura za ulaganje u jedan ili više objekata.

Za kredite u kunama kamatna stopa je 3,70 posto godišnje, od čega Ministarstvo turizma subvencionira jedan p.p. godišnje, tako da kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita iznosi 2,70 posto godišnje.

Za kredite uz valutnu klauzulu kamatna stopa je tri posto godišnje, od čega Ministarstvo turizma subvencionira jedan p.p. godišnje, tako da kamatna stopa za krajnjeg korisnika iznosi dva posto godišnje.

Ovi se krediti mogu realizirati u Hrvatskoj poštanskoj i Podravskoj banci.