Klaster drvoprerađivača Ličko-senjske županije neprofitna je pravna osoba (udruga) osnovana radi promicanja, razvitka i unapređenja pilanarstva te zaštite prava i interesa subjekata koji se bave drvoprerađivačkom industrijom na području Ličko-senjske županije.

Neke od djelatnosti udruge su: organizacija nastupa na domaćim i međunarodnim sajmovima, organizacija regionalne konferencije s temom unapređenja pilanske struke, organizacija sastanaka s resornim ministarstvima i institucijama, uključivanje u nacionalne i EU projekte i sl.